A A A A A

भगवान: [धन्यको]


लूका 6:38
अरूलाई देओ अनि परमेश्‍वरले पनि तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। उहाँले त खाँदीखाँदी झुसी पारेर दिनुहुनेछ। जुन नापले तिमीहरू अरूहरूलाई दिन्‍छौ, त्‍यही नापले तिमीहरूले पनि पाउनेछौ।”

मत्ती 5:4
शोक गर्नेहरू कति धन्‍य हुन्! किनभने परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई मनमा शान्‍ति दिनुहुनेछ।

फिलिप्पी 4:19
मेरा परमेश्‍वरले नै तिमीहरूको खाँचो पूरा गर्नुहुनेछ। ख्रीष्‍ट येशूमा भएको उहाँको असीम धन सम्‍पत्तिबाट नै तिमीहरूलाई चाहिने कुरा दिनुहुनेछ।

भजनमा 67:7
परमेश्‍वरले हामीलाई आशिष् दिनुभएको छ, सबै ठाउँमा सबै मानिसहरूले उहाँलाई आदर गरून्।

संख्या ६:२४-२५
[२४] “परमप्रभुले तिमीलाई आशिष् देऊन् र तिम्रो रक्षा गरून्,[२५] परमप्रभु तिमीमाथि दयालु र कृपालु रहून्।

फिलिप्पी 4:6-7
[6] केही कुरामा पनि फिक्री नगर। तर तिमीहरूलाई खाँचो परेको कुरा प्रार्थनामा परमेश्‍वरलाई भन अनि धन्‍यवाद दिंदै बिन्‍ती चढाओ।[7] परमेश्‍वरको शान्‍ति कसैले बुझ्‍नै नसक्‍ने छ। यही शान्‍तिले तिमीहरूको हृदय र मनलाई ख्रीष्‍ट येशूमा जोगाएर राख्‍नेछ।

जेम्स 1:17
हरेक उत्तम र सिद्ध दान माथिबाट आउँछ। आकाश मण्‍डलमा ज्‍योतिहरू सृजना गर्नुहुने परमेश्‍वरबाट यी दान आउँछन्। उहाँ कहिले फेरिनुहुन्‍न, उहाँ नता बदलिने छायाजस्‍तो हुनुहुन्‍छ।

यर्मिया 17:7-8
[7] “तर त्‍यो मानिस धन्‍य हो, जसले ममाथि भरोसा राख्‍दछ।[8] त्‍यो खोलाको छेउमा उम्रेको रूखजस्‍तो हो, जसको जरा पानीसम्‍म फिंजिएको हुन्‍छ। गर्मीका दिनमा त्‍यसलाई डर हुँदैन किनभने त्‍यसका पातहरू सधैँभरि हरिया रहन्‍छन्। खडेरी पर्दा पनि त्‍यसलाई केही चिन्‍ता हुँदैन किनभने त्‍यसले आफ्‍ना फल दिइरहन्‍छ।

यशैया 41:10
नडरा, म तँसित छु! म तेरा परमेश्‍वर हुँ, कुनै कुराले तँलाई नतर्साओस्! म तँलाई बल र मद्दत दिनेछु। मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तँलाई बचाउनेछु।

जन 1:16
उहाँको भरिपूर्णताबाट हामी सबैले धेरैभन्दा धेरै अनुग्रह पाइरहेका छौं

उत्पत्ति २२:१६-१७
[१६] “म आफ्‍नै नाममा शपथ खाँदछु। परमप्रभु भन्‍दै हुनुहुन्‍छ, म तँलाई धेरै आशिष् दिनेछु। तैँले यो काम गरिस् कि तेरो एउटै छोरालाई पनि मबाट रोकी आफैंसँग राख्‍न खोजिनस्[१७] यसर्थ म यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि आकाशमा भएका ताराहरू वा समुद्रका किनारमा भएका बालुवासरह गरी म तँलाई सन्‍तान दिनेछु। तेरा सन्‍तानले आफ्‍ना बैरीहरूलाई जित्‍नेछन्।

उत्पत्ति २७:२८-२९
[२८] परमेश्‍वरले आकाशबाट शीत दिऊन् र तेरो खेतबारी मलिलो बनाइदेऊन्। उहाँले तँलाई प्रशस्‍त अन्‍न र दाखमद्य देऊन्,[२९] जाति-जातिका मानिसहरू तेरा दास होऊन् र तिनीहरूले तँलाई दण्‍डवत् गरून्। तैँले आफ्‍ना सारा कुटुम्‍बमाथि राज्य गरेस् र तेरी आमाका सन्‍तानले तेरा सामु दण्‍डवत् गरून्। तँलाई सराप दिनेहरूले सराप पाऊन् र तँलाई आशिष् दिनेहरूले आशिष् पाऊन्।”

भजनमा 1:1-3
[1] त्यो मानिस सुखी रहन्‍छ, जो दुष्‍ट मानिसको सल्‍लाह मान्‍दैन, पापीहरूको चालमा चल्‍दैन वा परमेश्‍वर नमान्‍नेहरूको साथ दिँदैन।[2] तर परमप्रभुको व्‍यवस्‍था मान्‍नलाई खुसी हुन्‍छ र रात-दिन त्‍यसको अध्‍ययन गर्छ,[3] त्यो खोलाका छेउमा उम्रेको ठीक समयमा आफ्‍नो फल दिने र पात पनि नओइलिने रूखजस्‍तो हुन्‍छ। त्यसले जुन कुरामा हात लाउँछ, त्‍यसमा सफल हुन्‍छ।

भजनमा 23:1-4
[1] परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्‍छ, मलाई चाहिएका सबै थोक म पाउँछु।[2] उहाँले मलाई हरियो घाँसको चउरमा लेटाउनुहुन्‍छ र ताजा पानीले भरेको शान्‍त पोखरीमा उहाँले मलाई लैजानुहुन्‍छ।[3] उहाँले मलाई नयाँ बल दिनुहुन्‍छ, आफ्‍नो प्रतिज्ञाअनुसार उहाँले मलाई ठीक बाटोमा डोर्‍याउनुहुन्‍छ।[4] घोर अन्‍धकारका बीचबाट भएर जानुपरे पनि हे परमप्रभु! म डराउनेछैनँ किनभने तपाईं मेरो साथ हुनुहुन्‍छ, तपाईंको गोठालाका छडी र लाठोले मेरो रक्षा गर्छन्।

२ शमूएल २२:३-४
[३] मेरा परमेश्‍वर मेरो सुरक्षा हुनुहुन्‍छ, उहाँसँग हुँदा म सुरक्षित छु। ढालले झैँ उहाँले मलाई रक्षा गर्नुहुन्‍छ, उहाँले मलाई आक्रमणबाट सकुशल राख्‍नुहुन्‍छ। उहाँले मेरो उद्धार गर्नुहुन्‍छ; उहाँले मेरो रक्षा गर्नुहुन्‍छ र मलाई हिंसाबाट बचाउनुहुन्‍छ।[४] म परमप्रभुलाई पुकार्दछु र उहाँले मलाई मेरा शत्रुहरूबाट बचाउनुहुन्‍छ। परमप्रभुको प्रशंसा होस्!

१ यूहन्ना 5:18
परमेश्‍वरको बालकले पाप गरिरहँदैन किनभने परमेश्‍वरका पुत्रले उसलाई जोगाउनुहुन्‍छ र शैतानले उसलाई हानि गर्न सक्‍दैन। यो हामीलाई थाहै छ।

भजनमा 138:7
कष्‍टले मलाई घेरिराखेको बेलामा तपाईंले मलाई कुशल राख्‍नुहुन्‍छ, तपाईंले मेरा रिसाएका शत्रुहरूको विरोध गर्नुहुन्‍छ र आफ्‍नो शक्तिले मलाई बचाउनुहुन्‍छ।

२ कोरिन्थी 9:8
परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई प्रशस्‍त हुने गरी पूरै दिन सक्‍नुहुन्‍छ र चाहिएको भन्दा पनि बढी नै दिनुहुनेछ। तिमीहरूलाई कुनै कुराको पनि कहिले खाँचो पर्नेछैन र प्रशस्‍त भलाइकै काम गर्न सक्‍नेछौ।

फिलिप्पी 4:7
परमेश्‍वरको शान्‍ति कसैले बुझ्‍नै नसक्‍ने छ। यही शान्‍तिले तिमीहरूको हृदय र मनलाई ख्रीष्‍ट येशूमा जोगाएर राख्‍नेछ।

लूका 6:38
अरूलाई देओ अनि परमेश्‍वरले पनि तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। उहाँले त खाँदीखाँदी झुसी पारेर दिनुहुनेछ। जुन नापले तिमीहरू अरूहरूलाई दिन्‍छौ, त्‍यही नापले तिमीहरूले पनि पाउनेछौ।”

मत्ती ५:४
शोक गर्नेहरू कति धन्‍य हुन्! किनभने परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई मनमा शान्‍ति दिनुहुनेछ।

फिलिप्पी 4:19
मेरा परमेश्‍वरले नै तिमीहरूको खाँचो पूरा गर्नुहुनेछ। ख्रीष्‍ट येशूमा भएको उहाँको असीम धन सम्‍पत्तिबाट नै तिमीहरूलाई चाहिने कुरा दिनुहुनेछ।

भजनमा ৬৭:৭
परमेश्‍वरले हामीलाई आशिष् दिनुभएको छ, सबै ठाउँमा सबै मानिसहरूले उहाँलाई आदर गरून्।

संख्या ৬:২৪-২৫
[২৪] “परमप्रभुले तिमीलाई आशिष् देऊन् र तिम्रो रक्षा गरून्,[২৫] परमप्रभु तिमीमाथि दयालु र कृपालु रहून्।

फिलिप्पी ৪:৬-৭
[৬] केही कुरामा पनि फिक्री नगर। तर तिमीहरूलाई खाँचो परेको कुरा प्रार्थनामा परमेश्‍वरलाई भन अनि धन्‍यवाद दिंदै बिन्‍ती चढाओ।[৭] परमेश्‍वरको शान्‍ति कसैले बुझ्‍नै नसक्‍ने छ। यही शान्‍तिले तिमीहरूको हृदय र मनलाई ख्रीष्‍ट येशूमा जोगाएर राख्‍नेछ।

जेम्स ১:১৭
हरेक उत्तम र सिद्ध दान माथिबाट आउँछ। आकाश मण्‍डलमा ज्‍योतिहरू सृजना गर्नुहुने परमेश्‍वरबाट यी दान आउँछन्। उहाँ कहिले फेरिनुहुन्‍न, उहाँ नता बदलिने छायाजस्‍तो हुनुहुन्‍छ।

यर्मिया १७:७-८
[७] “तर त्‍यो मानिस धन्‍य हो, जसले ममाथि भरोसा राख्‍दछ।[८] त्‍यो खोलाको छेउमा उम्रेको रूखजस्‍तो हो, जसको जरा पानीसम्‍म फिंजिएको हुन्‍छ। गर्मीका दिनमा त्‍यसलाई डर हुँदैन किनभने त्‍यसका पातहरू सधैँभरि हरिया रहन्‍छन्। खडेरी पर्दा पनि त्‍यसलाई केही चिन्‍ता हुँदैन किनभने त्‍यसले आफ्‍ना फल दिइरहन्‍छ।

यशैया ৪১:১০
नडरा, म तँसित छु! म तेरा परमेश्‍वर हुँ, कुनै कुराले तँलाई नतर्साओस्! म तँलाई बल र मद्दत दिनेछु। मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तँलाई बचाउनेछु।

जन ১:১৬
उहाँको भरिपूर्णताबाट हामी सबैले धेरैभन्दा धेरै अनुग्रह पाइरहेका छौं

उत्पत्ति २२:१६-१७
[१६] “म आफ्‍नै नाममा शपथ खाँदछु। परमप्रभु भन्‍दै हुनुहुन्‍छ, म तँलाई धेरै आशिष् दिनेछु। तैँले यो काम गरिस् कि तेरो एउटै छोरालाई पनि मबाट रोकी आफैंसँग राख्‍न खोजिनस्[१७] यसर्थ म यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि आकाशमा भएका ताराहरू वा समुद्रका किनारमा भएका बालुवासरह गरी म तँलाई सन्‍तान दिनेछु। तेरा सन्‍तानले आफ्‍ना बैरीहरूलाई जित्‍नेछन्।

उत्पत्ति २७:२८-२९
[२८] परमेश्‍वरले आकाशबाट शीत दिऊन् र तेरो खेतबारी मलिलो बनाइदेऊन्। उहाँले तँलाई प्रशस्‍त अन्‍न र दाखमद्य देऊन्,[२९] जाति-जातिका मानिसहरू तेरा दास होऊन् र तिनीहरूले तँलाई दण्‍डवत् गरून्। तैँले आफ्‍ना सारा कुटुम्‍बमाथि राज्य गरेस् र तेरी आमाका सन्‍तानले तेरा सामु दण्‍डवत् गरून्। तँलाई सराप दिनेहरूले सराप पाऊन् र तँलाई आशिष् दिनेहरूले आशिष् पाऊन्।”

भजनमा १:१-३
[१] त्यो मानिस सुखी रहन्‍छ, जो दुष्‍ट मानिसको सल्‍लाह मान्‍दैन, पापीहरूको चालमा चल्‍दैन वा परमेश्‍वर नमान्‍नेहरूको साथ दिँदैन।[२] तर परमप्रभुको व्‍यवस्‍था मान्‍नलाई खुसी हुन्‍छ र रात-दिन त्‍यसको अध्‍ययन गर्छ,[३] त्यो खोलाका छेउमा उम्रेको ठीक समयमा आफ्‍नो फल दिने र पात पनि नओइलिने रूखजस्‍तो हुन्‍छ। त्यसले जुन कुरामा हात लाउँछ, त्‍यसमा सफल हुन्‍छ।

भजनमा ২৩:১-৪
[১] परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्‍छ, मलाई चाहिएका सबै थोक म पाउँछु।[২] उहाँले मलाई हरियो घाँसको चउरमा लेटाउनुहुन्‍छ र ताजा पानीले भरेको शान्‍त पोखरीमा उहाँले मलाई लैजानुहुन्‍छ।[৩] उहाँले मलाई नयाँ बल दिनुहुन्‍छ, आफ्‍नो प्रतिज्ञाअनुसार उहाँले मलाई ठीक बाटोमा डोर्‍याउनुहुन्‍छ।[৪] घोर अन्‍धकारका बीचबाट भएर जानुपरे पनि हे परमप्रभु! म डराउनेछैनँ किनभने तपाईं मेरो साथ हुनुहुन्‍छ, तपाईंको गोठालाका छडी र लाठोले मेरो रक्षा गर्छन्।

२ शमूएल ২২:৩-৪
[৩] मेरा परमेश्‍वर मेरो सुरक्षा हुनुहुन्‍छ, उहाँसँग हुँदा म सुरक्षित छु। ढालले झैँ उहाँले मलाई रक्षा गर्नुहुन्‍छ, उहाँले मलाई आक्रमणबाट सकुशल राख्‍नुहुन्‍छ। उहाँले मेरो उद्धार गर्नुहुन्‍छ; उहाँले मेरो रक्षा गर्नुहुन्‍छ र मलाई हिंसाबाट बचाउनुहुन्‍छ।[৪] म परमप्रभुलाई पुकार्दछु र उहाँले मलाई मेरा शत्रुहरूबाट बचाउनुहुन्‍छ। परमप्रभुको प्रशंसा होस्!

१ यूहन्ना ৫:১৮
परमेश्‍वरको बालकले पाप गरिरहँदैन किनभने परमेश्‍वरका पुत्रले उसलाई जोगाउनुहुन्‍छ र शैतानले उसलाई हानि गर्न सक्‍दैन। यो हामीलाई थाहै छ।

भजनमा १३८:७
कष्‍टले मलाई घेरिराखेको बेलामा तपाईंले मलाई कुशल राख्‍नुहुन्‍छ, तपाईंले मेरा रिसाएका शत्रुहरूको विरोध गर्नुहुन्‍छ र आफ्‍नो शक्तिले मलाई बचाउनुहुन्‍छ।

२ कोरिन्थी ৯:৮
परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई प्रशस्‍त हुने गरी पूरै दिन सक्‍नुहुन्‍छ र चाहिएको भन्दा पनि बढी नै दिनुहुनेछ। तिमीहरूलाई कुनै कुराको पनि कहिले खाँचो पर्नेछैन र प्रशस्‍त भलाइकै काम गर्न सक्‍नेछौ।

फिलिप्पी ৪:৭
परमेश्‍वरको शान्‍ति कसैले बुझ्‍नै नसक्‍ने छ। यही शान्‍तिले तिमीहरूको हृदय र मनलाई ख्रीष्‍ट येशूमा जोगाएर राख्‍नेछ।

Nepali Bible 2008
नेपाल बाइबल सोसाइटी 2008