A A A A A

रहस्य: [बाइबलमा राक्षस]


व्यवस्था १:२८
हामीहरू किन त्‍यहाँ जानु र? हामीलाई डर लाग्‍छ। हामीले पठाएका मानिसहरूले त्‍यहाँका मानिसहरू हामीहरूभन्दा बलिया र अग्‍ला छन् अनि तिनीहरू आकाश छुने पर्खालले घेरेका सहरहरूमा बास गर्छन् भन्‍ने समाचार ल्‍याए। त्‍यहाँ तिनीहरूले दैँत्‍यहरूजस्‍ता देखे रे!’

व्यवस्था ३:११
(ओग रपाईहरूका अन्‍तिम राजा थिए। तिनको पलङ्ग ढुङ्गाले बनिएको थियो। तोकिएको नापअनुसार त्‍यो चार मिटर लामो अनि प्राय: दुई मिटर चौडा थियो। त्‍यो अझसम्‍म अम्‍मोनी सहर रब्‍बामा देख्‍न सकिन्‍छ।)

उत्पत्ति ६:४
ती दिनमा र यसपछि पनि पृथ्‍वीमा मानवका छोरीहरू र परमेश्‍वरका छोराहरूबाट जन्‍मेका सन्‍तान शूरवीरहरूजस्‍ता थिए। तिनीहरू उहिलेका शूरवीर र नाम चलेका मानिसहरू थिए।

यशैया 40:22
पृथ्‍वीमाथि आकाशभन्दा उच्‍चमा आफ्‍नो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले त्‍यो बनाउनुभएको हो, तलका मानिसहरू फटेङ्ग्राजस्‍ता छन्। बास बस्‍नलाई पाल टाँगेजस्‍तो वा पर्दा टाँगेजस्‍तो उहाँले आकाशलाई टाँग्‍नुभयो।

जेम्स २:२४
अब बुझ्‍यौ? विश्‍वासले मात्रै होइन तर उसले गरेको कामद्वारा मानिस परमेश्‍वरको अघि ठीक ठहरिन्‍छ।

यहोशू ११:२१
त्‍यही समयमा यहोशूले गएर अनाकी भनिने दैँत्‍यहरूजस्‍ताका वंशलाई नाश पारे। ती दैँत्‍यहरूजस्‍ता पहाडी देशमा, हेब्रोन, दबीर, अनाब र यहूदा र इस्राएलका सारा पहाडी इलाकामा बस्‍थे। यहोशूले तिनीहरू र तिनका सहरहरू पूरा ध्‍वंस पारे।

यहूदा 1:6
आफ्‍नो अधिकारदेखि बाहिर रही आफ्‍नो वासस्‍थान पनि छोडेर हिँड्‍ने स्‍वर्गदूतहरूलाई समेत उहाँले न्‍यायको दिनमा सजाय दिन कहिल्‍यै नफुत्किने गरी बाँध्‍नुभएको छ र अन्‍धकारमा थुन्‍नुभएको छ।

संख्या १३:२३-३३
[२३] तिनीहरू एश्‍कोलको बेसीमा पुगे र त्‍यहाँ अङ्‌गुरको एक झुप्‍पा भएको एउटा हाँगा काटे। ती अङ्‌गुर अत्‍यन्‍त गह्रौँ भएको हुनाले एउटा घोचा लाएर दुई जनाले त्‍यो हाँगा बोके। तिनीहरूले केही अनार र नेभाराका फल पनि ल्‍याए।[२४] (त्‍यस ठाउँको नाम एश्‍कोलको बेँसी राखियो किनभने त्‍यहाँ इस्राएलीहरूले अङ्‌गुरको त्‍यो झुप्‍पा काटेका थिए।)[२५] चालीस दिनसम्‍म त्‍यस देशको भेद लिएर जासूसहरू फर्के। तिनीहरू पारानको बनमा[२६] मोशा, हारून र इस्राएलका सारा समुदाय बसेका कादेश भन्‍ने ठाउँमा आए। तिनीहरूले आफूले देखेका सबै कुरा तिनीहरूलाई सुनाए र ल्‍याएका फलहरू देखाए।[२७] तिनीहरूले मोशालाई भने, “हामीले त्‍यो देश घुमेर खोजी गर्‍यौं, देश धनी र मलिलो छ, त्‍यसका केही फलहरू यहाँ छन्।[२८] तर त्‍यहाँ बास गर्ने मानिसहरू बलवान् छन् र तिनीहरूका सहरहरू ठूला-ठूला पर्खाल र किल्‍लाले सुरक्षित गरिएका छन्। त्‍यस बाहेक त्‍यहाँ हामीहरूले अनाकका सन्‍तान देख्‍यौं।[२९] देशको दक्षिण भागमा अमालेकीहरू बस्‍छन्, हित्ती, यबूसी र एमोरीहरू पहाडमा बस्‍छन्। अनि कनानीहरूचाहिँ भूमध्‍य सागरको नजिक र यर्दन नदीको किनारमा बस्‍दा रहेछन्।”[३०] मोशाको विरुद्धमा कुरा गर्न मानिसहरूलाई चुप गराएर कालेबले भने, “हामीहरूले तुरुन्‍तै हमला गरेर त्‍यो देश लिनुपर्छ। हामीमा त्‍यो देश जित्‍ने शक्ति छ।”[३१] तर कालेबसित जाने अरू मानिसहरूले भने, “होइन, तिनीहरूमाथि हमला गर्ने शक्ति हामीसित छैन। त्‍यहाँका मानिसहरू हामीभन्दा शक्तिमान् रहेछन्।”[३२] यसरी तिनीहरूले आफूले खोजी गरी आएका देशको बारेमा इस्राएलीहरूका माझमा झूटा वर्णन दिए। तिनीहरूले भने, “त्‍यस देशमा त्‍यहाँ बस्‍ने मानिसहरूलाई खान पुग्‍ने गरी अन्‍न-पानी उब्‍जँदैन। हामीले त्‍यहाँ देखेका मानिसहरू सबै अग्‍ला-अग्‍ला थिए।[३३] अनि त्‍यहाँ हामीले दैँत्‍यहरूजस्‍ता पनि देख्‍यौं, तिनीहरू अनाकका सन्‍तान रहेछन्। हामी आफैंलाई त फट्याङ्ग्राजस्‍ता साना पो लाग्‍यो। तिनीहरूका नजरमा हामीहरू सायद फट्याङ्ग्राजस्‍तै देखिन्‍थ्‍यौं।”

भजनमा ३:६
मलाई चारैतिर घेरेर बसेका हजारौं शत्रुहरूदेखि म डराउँदिनँ।

प्रकाश १७:८
त्‍यो जनावर पहिले जिउँदो थियो तर अहिलेचाहिँ छैन। त्‍यो गहिरो भड्खालाबाट निस्‍कनेछ र नष्‍ट हुनेछ। संसारको सृष्‍टि पहिले जीवनको पुस्‍तकमा नाउँ नलेखिएका संसारका मानिसहरूले त्‍यो जनावर देखेर अचम्‍म मान्‍नेछन् किनभने त्‍यो जिउँदो थियो, अहिले मरेको छ। तर त्‍यो फेरि देखापर्नेछ।

रोमी ६:२३
पापले आफ्‍नो कमारालाई दिने ज्‍यालाचाहिँ मृत्‍यु हो, तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टमा अजम्‍मरी जीवन जिउनुचाहिँ सित्तैमा दिइने परमेश्‍वरको दान हो।

आमोस २:९-१०
[९] “हे मेरा प्रजा, मैले तिमीहरूकै खातिर एमोरीहरूलाई पूरा नाश गरेको थिएँ। ती एमोरीहरू देवदारुका रूखहरूझैँ अग्‍ला र फलाँटका रूखहरूझैँ बलिया थिए तर मैले तिनीहरूलाई टुप्‍पादेखि जरैसम्‍म नाश पारें।[१०] मैले तिमीहरूलाई मिश्रदेशबाट निकाली ल्‍याएँ, चालीस वर्षसम्‍म उजाड-स्‍थानको बीचबाट डोर्‍याएँ र एमोरीहरूको देश तिमीहरूको निज देश बनाउनलाई दिएँ।

व्यवस्था 2:10-21
[10] (एमी भनिने एउटा शक्तिशाली अग्‍ला वंश आरमा बस्‍थे। अर्को अग्‍ला वंश अनाकीहरूजस्‍तै तिनीहरू अग्‍ला-अग्‍ला थिए।[11] अनाकीजस्‍तै तिनीहरूलाई रपाई पनि भनिन्‍थ्‍यो तर मोआबीहरूले तिनीहरूलाई एमी भन्‍दथे।[12] होरीहरू एदोममा बस्‍ने गर्थे तर एसावको पुर्खाहरूले तिनीहरूलाई खेदे, तिनीहरूका जातिलाई नाश पारे र आफैं त्‍यहाँ बसोबास गर्न लागे। ठीक त्‍यसरी नै पछिबाट इस्राएलीहरूले परमप्रभुले तिनीहरूलाई दिनुभएको देशबाट आफ्‍ना शत्रुहरूलाई खेदे।)[13] “त्‍यसपछि हामीलाई परमप्रभुले भन्‍नुभएअनुसार हामीले जेरेद नदी पार गर्‍यौं।[14] हामीले कादेश-बर्ने छोडेको अठ्‌तीस वर्षपछि यो भएको हो। परमप्रभुले भन्‍नुभएअनुसार त्‍यस पुस्‍ताका सबै लडाकू मानिसहरू मरिसकेका थिए।[15] तिनीहरू सबै नाश नभइञ्‍जेल परमप्रभुको हात तिनीहरूका विरुद्धमा उठेको थियो।[16] “तिनीहरू सबै मरिसकेपछि[17] परमप्रभुले हामीलाई भन्‍नुभयो,[18] ‘आज तिमीहरू मोआब देशको बीचबाट आर सहर भएर जानुपर्नेछ।[19] तब तिमीहरू लोतका सन्‍तान अम्‍मोनीहरूका देशको छेउमा पुग्‍नेछौ। तिमीहरूले तिनीहरूलाई नचलाउनू वा तिनीहरूसित लडाइँ सुरु नगर्नू किनभने मैले तिनीहरूलाई दिएको कुनै पनि जग्‍गा-जमिन म तिमीहरूलाई दिनेछैनँ’।”[20] (यो देशलाई रपाईहरूको देश पनि भनिन्‍थ्‍यो। त्‍यहाँका बासिन्‍दाहरूको नामै रपाई थियो। अम्‍मोनीहरूले तिनीहरूलाई जमजुम्‍मी भन्‍दथे।[21] तिनीहरू अनाकीहरूजस्‍तै अग्‍ला थिए। तिनीहरूको सङ्‍ख्‍या धेरै थियो र तिनीहरू एउटा शक्तिशाली जाति थिए। तर परमप्रभुले तिनीहरूलाई नाश पार्नुभयो र अम्‍मोनीहरूले तिनीहरूको देश जितेर त्‍यहाँ बसोबास गर्न लागे।

उत्पत्ति ६:१-४
[१] जब मानिसहरू सारा संसारभरि फैलिदैगए र तिनका छोरीहरू जन्‍मे,[२] परमेश्‍वरका कोही-कोही छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्‍दरी देखे र आफूलाई मन परेकाहरूलाई बिहे गर्न लगे।[३] तब परमप्रभुले भन्‍नुभयो, “म मानिसहरूलाई सधैँभरि बाँच्‍न दिनेछैनँ, तिनीहरू मर्नुपर्छ। अबदेखि उसो, कोही पनि १२० वर्षभन्दा बढ्ता बाँच्‍नेछैन।”[४] ती दिनमा र यसपछि पनि पृथ्‍वीमा मानवका छोरीहरू र परमेश्‍वरका छोराहरूबाट जन्‍मेका सन्‍तान शूरवीरहरूजस्‍ता थिए। तिनीहरू उहिलेका शूरवीर र नाम चलेका मानिसहरू थिए।

१ इतिहास २०:४-८
[४] फेरि पछिबाट पलिश्‍तीहरूसित गेजेरमा लडाइँ भयो। त्‍यस लडाइँमा हूशातीका सिब्‍बकैले एउटा सिप्‍पै नाम गरेको दैँत्‍यजस्‍तालाई मारे र पलिश्‍तीहरूको हार भयो।[५] पलिश्‍तीहरूसित अर्को लडाइँ भयो। याईरको छोरो एल्‍हानानले गातका गोल्यतको भाइ लहमीलाई मारे। लहमीको भालाको डन्‍डा तानको डन्‍डाजत्तिकै मोटो थियो।[६] अर्को लडाइँ गातमा भयो। त्‍यहाँ हात र खुट्टामा छ-छ वटा औँला भएको एउटा दैँत्‍यजस्‍तो मानिस थियो। त्‍यो प्राचीनकालका दैँत्‍यहरूजस्‍ताको सन्‍तान थियो।[७] त्‍यसले इस्राएलीहरूलाई धम्‍की दियो र दाऊदको दाजु शिमेअको छोरो जोनाथनले त्‍यसलाई मारे।[८] दाऊद र उनका मानिसहरूले मारेका यी तीन जना गातका रफाका दैँत्‍यहरूजस्‍ताका सन्‍तान थिए।

२ शमूएल 21:15-22
[15] पलिश्‍ती र इस्राएलीहरूका माझ अर्को एउटा लडाइँ भयो र दाऊद आफ्‍ना सैनिकहरूसित गएर पलिश्‍तीहरूसित लडे। त्‍यो लडाइँमा दाऊद साह्रै थाकेका थिए।[16] इश्‍बीबनोब नाम गरेका हातमा साँढे तीन किलोग्राम वजन भएको काँसाको भाला लिएको र कम्‍मरमा नयाँ तरवार भिरेको रफाको एउटा सन्‍तान त्‍यहाँ थियो। त्‍यसले दाऊदलाई मार्ने विचार गर्‍यो।[17] तर सरूयाहको छोरो अबीशै दाऊदलाई सहायता गर्न आए र त्‍यस पलिश्‍तीलाई हिर्काएर मारे। त्‍यसपछि दाऊदका मानिसहरूले “तपाईं नै इस्राएलको आशा हुनुहुन्‍छ” भनेर डराए र दाऊद तिनीहरूसँग लडाइँमा अब कहिल्‍यै जानेछैनन् भनी उनको सामु प्रतिज्ञा गरे।[18] त्‍यसपछि पलिश्‍तीहरूसित गोबमा एउटा लडाइँ भयो। त्‍यस लडाइँमा हशातीका सिब्‍बकैले एक जना सफ नाम गरेको दैत्‍यजस्‍तोलाई मारे।[19] गोबमा पलिश्‍तीहरूसित अर्को पनि एउटा लडाइँ भयो। त्‍यसमा बेथलेहेमका यारे-ओरगिमका छोरो एल्‍हानानले गातका गोल्यतलाई मारे। गोल्यतको भालाको डन्‍डा लुगा बुन्‍ने तानको डन्‍डा जत्तिकै मोटो थियो।[20] त्‍यसपछि गातमा एउटा लडाइँ भयो। त्‍यसमा लडाइँ गर्न खुबै रुचाउने एउटा दैत्‍यजस्‍तो मानिस थियो। त्‍यसका दुई हात र दुई खुट्टामा छ-छ वटा औंलाहरू थिए।[21] त्‍यसले इस्राएलीहरूलाई धम्‍की दियो र दाऊदका दाजु शिमाहको छोरो जोनाथनले त्‍यसलाई मारे।[22] यी चार जना गातका दैत्‍यहरू जस्‍ताका सन्‍तान थिए अनि दाऊद र तिनका मानिसहरूले तिनीहरूलाई मारे।

Nepali Bible 2008
नेपाल बाइबल सोसाइटी 2008