A A A A A

जीवन: [परीक्षणहरू]


जेम्स १:२-४
[२] मेरा भाइहरू, हरप्रकारका जाँच आइपर्दा आनन्‍दित होओ।[३] तिमीहरू जान्‍दछौ, जब तिमीहरूको विश्‍वासको जाँच हुन्‍छ, तिमीहरूको सहने शक्ति बढ्छ।[४] तर कुनै कुरामा पनि नचुकी परिपक्‍व र सिद्ध हुन ती जाँचहरू सहँदै स्‍थिर भएर बस्‍न सिक्‍ने गर।

१ पत्रुस १:६
यी कुराहरूमा तिमीहरू आनन्‍द मनाउने गर। हुन त, अहिले तिमीहरूले थोरै समयको लागि थरीथरीका दु:ख भोग्‍नुपरेको छ।

जन १६:३३
“तिमीहरू ममा रहेर शान्‍ति पाउन सक भनेर नै मैले तिमीहरूलाई यी सबै कुरा भनेको हुँ। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्‍ट हुनेछ, तर साहसिलो होओ किनभने मैले संसारलाई जितिसकेको छु।”

रोमी ८:२८
परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने अनि उहाँले आफ्‍नो इच्‍छा पूरा गर्न छान्‍नुभएका प्रत्‍येक मानिसको निम्‍ति हरेक घटनाले उसको भलाइ नै गर्छ।

रोमी १२:१२
तिमीहरूले पाएको आशामा खुसी रहो। कष्‍टहरूमा धैर्य बन र सधैँ प्रार्थनामा लागिरहो।

जेम्स १:१२
जाँचको बेलामा टिक्‍न सक्‍ने मानिस नै धन्‍यको हो। दु:खमा स्‍थिर रहनेले नै परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको जीवनको मुकुट पाउनेछ।

हितोपदेश ३:५-६
[५] तेरो सारा हृदयले परमप्रभुमा भरोसा गर्‌, म जान्‍दछु भन्‍ने तेरो विचारमा निर्भर नहो।[६] आफ्‍ना सबै काममा परमप्रभुलाई सम्‍झी र उहाँले तँलाई ठीक मार्ग देखाएइदिनुहुनेछ।

१ पत्रुस ५:१०
अलिबेर दु:ख उठाएपछि सबै अनुग्रहले पूर्ण परमेश्‍वरले ख्रीष्‍ट येशूमा तिमीहरूलाई अनन्‍त महिमा बाँड्‍न बोलाउनुहुन्‍छ र उहाँले नै तिमीहरूलाई सिद्ध पार्नुहुन्‍छ र शक्ति दिएर दरिलो बनाई पक्‍का जगमा राख्‍नुहुनेछ।

रोमी ८:१८
यस जीवनमा हामीले भोगेका दु:खहरूलाई हामीमा पछि देखा पर्ने सुख सम्‍मान्‌सँग तुलना गर्न सकिन्‍न।

१ पत्रुस ४:१२
दु:ख-कष्‍टद्वारा तिमीहरूको जाँच भइरहेको छ तर यो कुनै नहुने कुरा भयो भनेर अचम्‍म नमान।

१ थिस्सलोनिकी ५:१६-१८
[१६] सधैँभरि खुसी होओ।[१७] प्रार्थनामा लागिबस।[१८] जस्‍तोसुकै अवस्‍थामा जे परिआउँछ, ती सबैमा तिमी ख्रीष्‍टमा धन्‍यवादी होओ। ख्रीष्‍टमा भएर तिमीहरूले गर्नुपर्ने परमेश्‍वरको इच्‍छा यही हो।

१ कोरिन्थी १०:१३
तिमीहरूका जीवनमा आइपर्ने सबै जाँचहरू मानिसलाई आउने किसिमकै हुन्‍छ। परमेश्‍वर विश्‍वासी हुनुहुन्‍छ अनि सहनै नसक्‍ने गरी तिमीहरूको जाँच हुन दिनुहुन्‍न। उहाँले जाँचबाट पार हुने बाटो पनि बनाइदिनुहुन्‍छ र जाँच हुँदा तिमीहरूले त्‍यसलाई सहन सक्‍छौ।

उत्पत्ति ५०:२०
तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा खराब जाल रच्‍यौ तर परमेश्‍वरले त्‍यसलाई भलाइमा बदल्‍नुभयो, जसले गर्दा उहाँले धेरै मानिसहरूको प्राण जोगाउनुभयो र आज तिनीहरू बाँचेका छन्।

फिलिप्पी ४:६-७
[६] केही कुरामा पनि फिक्री नगर। तर तिमीहरूलाई खाँचो परेको कुरा प्रार्थनामा परमेश्‍वरलाई भन अनि धन्‍यवाद दिंदै बिन्‍ती चढाओ।[७] परमेश्‍वरको शान्‍ति कसैले बुझ्‍नै नसक्‍ने छ। यही शान्‍तिले तिमीहरूको हृदय र मनलाई ख्रीष्‍ट येशूमा जोगाएर राख्‍नेछ।

भजनमा 55:22
आफ्‍ना दु:ख-कष्‍ट परमप्रभुकहाँ छोडिदेऊ र उहाँले सम्‍हाल्‍नुहुनेछ। उहाँले इमानदार मानिसहरूलाई हार्न दिनुहुन्‍न।

रोमी 5:3-5
[3] त्‍यति मात्र होइन, दु:खमा पनि हामी खुसी छौं किनभने दु:खले दु:ख सहने शक्ति दिन्‍छ,[4] दु:ख सहने शक्तिले हामीलाई पाको बनाउँछ। हामी पाको भएपछि आउँदो समयको लागि साहस र आशा पाउँछौं।[5] हामी यस आशामा निराश हुनेछैनौं किनभने परमेश्‍वरले पवित्र आत्‍मा दिनुभएको छ र पवित्र आत्‍माले हाम्रो हृदयमा परमेश्‍वरको प्रेम भर्नुभएको छ।

यशैया 55:8-9
[8] परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “मेरा सोच-विचार तिमीहरूका जस्‍ता छैनन्, मेरा चाल तिमीहरूका भन्दा बेग्‍लै छन्।[9] आकाश पृथ्‍वीभन्दा जति अग्‍लो छ, त्‍यत्ति नै तिमीहरूका भन्दा मेरा चाल र सोच-विचारहरू अग्‍ला छन्।

मार्क 4:17
तर त्‍यो शिक्षाले तिनीहरूको भित्रसम्‍म जरा हाल्‍न नपाउनाले तिनीहरूले थोरै दिनसम्‍म मात्र विश्‍वास गर्छन्। यो शिक्षामा विश्‍वास गरेकोले दु:ख र खेदो आइपर्नेबित्तिकै तिनीहरूले त्‍यसलाई छोडिहाल्‍छन्।

रोमी 8:35
अब के कुनै कुरोले हामीलाई ख्रीष्‍टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्‍छ? अहँ, कुनै पनि कुरोले हामीलाई ख्रीष्‍टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्‍दैन। हामीलाई दु:ख हुन सक्‍छ, कठिनाइ र खेदो आउन सक्‍छ, हामी नाङ्गो र भोकभोकै पनि हुनुपर्ला। हुन सक्‍छ, हामी त्‍यस्‍तै कुनै ठूलो आपत्‌मा परौंला वा मारियौंला पनि; तर के यी कुनै पनि कुराले हामीलाई ख्रीष्‍टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्‍छ? अहँ, कहिल्‍यै पनि सक्‍दैन।

१ पत्रुस 4:12-13
[12] दु:ख-कष्‍टद्वारा तिमीहरूको जाँच भइरहेको छ तर यो कुनै नहुने कुरा भयो भनेर अचम्‍म नमान।[13] तर ख्रीष्‍टको दु:खमा सहभागी भएका छौ भनी आनन्‍द मनाओ र उहाँको ठूलो महिमा प्रकट हुँदा तिमीहरू खुसी मनाउन सक्‍छौ।

जेम्स 4:7
यसैकारण परमेश्‍वरको अधीनमा बस। शैतानको विरोध गर र त्‍यो तिमीहरूदेखि भाग्‍नेछ।

२ कोरिन्थी 1:3-4
[3] हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टका पिता र परमेश्‍वरको जय-जयकार होस्। उहाँ दयालु पिता र पूरा सान्‍त्‍वना दिनुहुने परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ।[4] उहाँले नै हामीलाई सबै प्रकारका दु:खमा सान्‍त्‍वना दिनुहुन्‍छ। अरू दु:खमा पर्नेहरूलाई त्‍यसरी नै सान्‍त्‍वना दिन सकौं भनेर उहाँले हामीलाई हाम्रा दु:खमा सान्‍त्‍वना दिनुभएको छ।

फिलिप्पी 4:13
म ख्रीष्‍टले दिनुभएको शक्तिले नै यी सबै कुरा गर्न सक्‍छु।

यशैया ४१:१०
नडरा, म तँसित छु! म तेरा परमेश्‍वर हुँ, कुनै कुराले तँलाई नतर्साओस्! म तँलाई बल र मद्दत दिनेछु। मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तँलाई बचाउनेछु।

फिलिप्पी ४:१९
मेरा परमेश्‍वरले नै तिमीहरूको खाँचो पूरा गर्नुहुनेछ। ख्रीष्‍ट येशूमा भएको उहाँको असीम धन सम्‍पत्तिबाट नै तिमीहरूलाई चाहिने कुरा दिनुहुनेछ।

रोमी ५:३-४
[३] त्‍यति मात्र होइन, दु:खमा पनि हामी खुसी छौं किनभने दु:खले दु:ख सहने शक्ति दिन्‍छ,[४] दु:ख सहने शक्तिले हामीलाई पाको बनाउँछ। हामी पाको भएपछि आउँदो समयको लागि साहस र आशा पाउँछौं।

Nepali Bible 2008
नेपाल बाइबल सोसाइटी 2008