A A A A A

जीवन: [अभिभावक]


कलस्सी 3:21
ए बुबा हो, तिमीहरूले आफ्‍ना बाल-बालिकाहरूलाई दिक्‍क नलाओ। नत्र त तिनीहरूको मन बिग्रिनेछ।

एफिसी 6:4
बुबाहरूले चाहिँ छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाओ तर तिनीहरूलाई प्रभुको शिक्षा र तालिम दिएर हुर्काओ।

प्रस्थान २०:१२
“आफ्‍ना आमा-बुबालाई आदर गर र मैले दिएको देशमा तिमीहरू धेरै दिनसम्‍म बाँच्‍नेछौ।

हिब्रू 12:11
हामीलाई तह लगाएको बेला सुखभन्दा धेरै दु:ख हुन्‍छ। तर यसले हामी तह लाग्‍नेहरूलाई परमेश्‍वरको अघि ठीक राख्‍दछ र शान्‍त स्‍वभावको बनाउँछ।

हितोपदेश 13:24
छोरोलाई अनुशासनमा नराख्‍नेले उसलाई प्रेम गर्दैन। छोरोलाई प्रेम गर्नेले उसको सुधार गर्छ।

हितोपदेश 22:6
बालकहरूलाई ठीक बाटो देखाऊ र तिनीहरूले त्‍यही बाटोमा हिँड्‍नेछन्।

हितोपदेश 29:15
सुधारको हप्‍काइ र अनुशासनले केटा-केटीहरूलाई बुद्धि दिन्‍छ। छाडा छोडेको छोराले आफ्‍नी आमालाई लाजमा पार्छ।

हितोपदेश 29:17
आफ्‍नो छोरालाई अनुशासनमा राख र त्‍यसले तिमीलाई शान्‍ति दिन्‍छ र तिम्रो मनमा आनन्‍द ल्‍याउँछ।

विलाप 3:22-23
[22] परमप्रभुको अनन्‍त प्रेम र कृपा सदा रहिरहन्‍छ;[23] प्रत्‍येक बिहानी ती ताजा रहन्‍छन्; तपाईंको विश्‍वस्‍तता महान् छ।

मत्ती 6:33-34
[33] पहिले परमेश्‍वरको राज्‍यको खोजी गर र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर अनि उहाँले यी सबै कुरा तिमीहरूलाई थपिदिनुहुनेछ।[34] भोलिको चिन्‍ता नगर। भोलिको समस्‍या भोलि नै सुल्‍झिन्‍छ। आजलाई आजकै दु:ख पुग्‍दो छ।”

फिलिप्पी ४:६-७
[६] केही कुरामा पनि फिक्री नगर। तर तिमीहरूलाई खाँचो परेको कुरा प्रार्थनामा परमेश्‍वरलाई भन अनि धन्‍यवाद दिंदै बिन्‍ती चढाओ।[७] परमेश्‍वरको शान्‍ति कसैले बुझ्‍नै नसक्‍ने छ। यही शान्‍तिले तिमीहरूको हृदय र मनलाई ख्रीष्‍ट येशूमा जोगाएर राख्‍नेछ।

हितोपदेश १:८-९
[८] ए मेरो छोरो, तेरा आमा-बुबाले भनेका कुरा ध्‍यान दिएर सुन्[९] किनभने ती कुराले तेरा चालचलन त्‍यसरी नै असल बनाउनेछ, जसरी सुन्‍दर फेटा वा गलाको हारले तँ सुहाउँदो देखिन्‍छस्।

१ पत्रुस ५:२-३
[२] तिमीहरू खुसीसँग, करकापमा परेर होइन, तर परमेश्‍वरले चाहनुभएजस्‍तो परमेश्‍वरले तिमीहरूको जिम्‍मामा दिनुभएको बगालको गोठालो बनिदेओ। पैसाको लागि होइन, तर सेवा गर्ने मन लिएर यो काम गर।[३] तिमीहरूको जिम्‍मामा भएकाहरूमाथि हुकुम चलाउने होइन, तर उनीहरूका अघि आफैं नमुना बन।

प्रेरित २:३८-३९
[३८] तब पत्रुसले भने, “तपाईंहरू सबैले आ-आफ्‍ना पापलाई मानिलिएर छोड्‍नुहोस् र पाप क्षमाको लागि येशू ख्रीष्‍टको नाउँमा बप्‍तिस्‍मा लिनुहोस् र तपाईंहरूले परमेश्‍वरको वरदान पवित्र आत्‍मालाई पाउनुहुनेछ।[३९] यो प्रतिज्ञाचाहिँ तपाईं र तपाईंहरूका छोरा-छोरीको लागि र टाढा-टाढामा रहेका सबैको लागि हो, जस-जसलाई उहाँले बोलाउनुहुन्‍छ।”

भजनमा १२७:३-५
[३] छोरा-छोरीहरू परमप्रभुका दान हुन्, तिनीहरू साँचो आशिष् हुन्।[४] युवावस्‍थामा जन्‍मेका छोराहरू वीरका हातमा भएका काँडजस्‍ता हुन्।[५] आफूसँग यस्‍ता काँड धेरै भएको मानिस प्रसन्‍न रहन्‍छ। न्‍याय गरिने ठाउँमा आफ्‍ना शत्रुहरूसँग भेट हुँदा कहिल्‍यै उसको हार हुनेछैन।

२ तिमोथी ३:१४-१६
[१४] तर तिमीचाहिँ आफूले शिक्षा पाएर विश्‍वास गरेका सत्‍यमा लागिराख। कस-कसबाट तिमीलाई शिक्षा मिल्‍यो, यो तिमीलाई थाहै छ।[१५] तिमीले सानैदेखि पवित्र धर्मशास्‍त्रका कुराहरू जानेका छौ। यिनै कुराले ख्रीष्‍ट येशूमा विश्‍वास गर्दा मिल्‍ने मुक्तिबारे बुझ्‍ने ज्ञान दिन्‍छ।[१६] परमेश्‍वरको प्रेरणाबाट मिलेको पूरै धर्मशास्‍त्र शिक्षा दिनलाई, सच्‍याउनलाई र राम्रो जीवनको तालिम दिनलाई धेरै कामलाग्‍दो छ,

व्यवस्था ६:६-९
[६] आज मैले तिमीहरूलाई दिएका यी आज्ञाहरू कहिल्‍यै नभुल।[७] ती तिम्रा छोरा-छोरीहरूलाई सिकाओ। तिमीहरू घरमा छँदा वा बाहिर टाढा जाँदा, बस्‍दा वा काम गर्दा तिनको घरीघरी चर्चा गर।[८] तिनलाई आफ्‍ना पाखुरामा बाँध। सम्‍झनाको लागि तिनलाई आफ्‍ना निधारमा लगाओ।[९] तिनलाई आफ्‍ना घरका ढोकाका चौकोसमा र मूल-ढोकाहरूमा लेख।

एफिसी ६:१-४
[१] बालकहरू हो, आफ्‍ना आमा-बुबाले भनेको मान, यो परमेश्‍वरलाई मनपर्ने कुरो हो।[२] आफ्‍ना आमा-बुबाको आदर गर्नू भन्‍ने धार्मिक आज्ञामा मात्र यस्‍तो प्रतिज्ञा पनि छ:[३] त्‍यसो हुँदा तिमीहरूको भलाइ हुनेछ र पृथ्‍वीमा धेरै दिन बाँच्‍नेछौ।[४] बुबाहरूले चाहिँ छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाओ तर तिनीहरूलाई प्रभुको शिक्षा र तालिम दिएर हुर्काओ।

यहोशू ४:२०-२४
[२०] यहोशूले त्‍यहाँ यर्दनबाट ल्‍याएका बाह्र वटा ढुङ्गाहरू खडा गरे।[२१] उनले इस्राएलका मानिसहरूलाई भने, “आउँदा दिनमा यी ढुङ्गाको अर्थ के हो भनी जब तिम्रा छोरा-छोरीहरूले सोध्‍नेछन्[२२] तब इस्राएलीहरूले ओबानो भूमिमाथि यर्दन पार गरेका कुरा तिनीहरूलाई भन्‍नू।[२३] हाम्रा लागि लाल-समुद्र सुकाइदिनुभएझैँ यर्दन नदीको पानी पनि त्‍यो हामीले पार नगरेसम्‍म परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरले सुकाइदिनुभएको थियो भनी तिनीहरूलाई भन्‍नू।[२४] यसले गर्दा परमप्रभुको शक्ति कति महान् छ भनी पृथ्‍वीका हरेक मानिसले जान्‍नेछ र सदासर्वदा तिमीहरूले परमप्रभु आफ्‍ना परमेश्‍वरलाई आदर गर्नेछौ।”

हिब्रू १२:७-११
[७] बुबाले नै तह लाउन खोजेका हुन् भन्‍ने सम्‍झेर तिमीहरू दु:ख सहने गर। परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई आफ्‍नै छोरा-छोरीलाई झैँ व्‍यवहार गर्नुहुन्‍छ भनेर तिमीहरूले सहनुपरेको दु:खले देखाउँछ।[८] उहाँले तिमीहरूलाई आफ्‍ना छोरा-छोरीलाई झैँ तह लाउनुभएको छैन भने तिमीहरू उहाँका छोरा-छोरी होइनौ, अर्काका छोरा-छोरी हौ।[९] हाम्रा बुबाहरूले हामीलाई तह लाए र यसका लागि हामी उहाँहरूलाई आदर गर्छौं। हामीहरूका आत्‍मिक पिता परमेश्‍वरको अधीनमा झन् कति धेरै बस्‍नुपर्छ।[१०] हाम्रा बुबाहरूले उनीहरूलाई ठीक लागेअनुसार हामीहरूलाई थोरै समयको लागि तह लाउँछन्, तर परमेश्‍वर पिताले सधैँभरिका लागि हाम्रो भलाइ होस् अनि उहाँजस्‍तै पवित्र हुन सकौं भनेर नै हामीलाई तह लाउनुहुन्‍छ।[११] हामीलाई तह लगाएको बेला सुखभन्दा धेरै दु:ख हुन्‍छ। तर यसले हामी तह लाग्‍नेहरूलाई परमेश्‍वरको अघि ठीक राख्‍दछ र शान्‍त स्‍वभावको बनाउँछ।

भजनमा ७८:१-७
[१] हे मेरा मानिसहरू हो! मेरो शिक्षा सुन, मेरा कुरामा ध्‍यान देओ।[२] म बुद्धिका कुराहरू भनेर बितेका रहस्‍यहरूका भेद खोलिदिनेछु।[३] हामीले सुनेका र जानेका कुराहरू हाम्रा पुर्खाहरूले भनेका कुराहरू बुझाउनेछु।[४] ती कुराहरू हामी आफ्‍ना छोरा-छोरीहरूबाट लुकाउनेछैनौं, आउँदा पिँढीलाई ती कुरा भन्‍नेछौं। परमप्रभुका शक्ति र महान् कार्यहरू, उहाँका उदेकका कामबारे भन्‍नेछौं।[५] उहाँले इस्राएलीहरूलाई व्‍यवस्‍था दिनुभयो र याकूबका सन्‍तानलाई व्‍यवस्‍था-विधि दिनुभयो। आफ्‍ना छोरा-छोरीहरूलाई उहाँका नियमहरू सिकाउन उहाँले हाम्रा पिता-पुर्खालाई शिक्षा दिनुभयो।[६] त्‍यसरी आउँदो पुस्‍ताले तिनका बारेमा सिक्‍न सकून् र आफ्‍ना सन्‍तानलाई पनि ती सिकाउन सकून्![७] यसरी तिनीहरूले परमेश्‍वरमाथि भरोसा राख्‍नेछन् र उहाँका कामहरू भुल्‍नेछैनन् र सधैँ उहाँका आज्ञाहरू मान्‍नेछन्।

तीतस २:२-८
[२] बुढा मानिसलाई शान्‍त, गम्‍भीर अनि विश्‍वासी, प्रेम र सहने शक्तिमा पाको हुनुपर्छ भनेर शिक्षा देओ।[३] त्‍यसरी नै बुढी भएका स्‍वास्‍नी-मान्‍छेहरूले भक्तिको जीवन चुनून्। तिनीहरूले अर्कालाई बिनासित्तीको दोष नलगाऊन्। तिनीहरू रक्‍सीको वशमा नपरून् र राम्रा कुराहरूको शिक्षा देऊन्।[४] त्‍यसो भए तिनीहरूले तरुनी स्‍वास्‍नी-मान्‍छेहरूलाई आफ्‍ना लोग्‍ने र छोरा-छोरीलाई माया गर्न तालिम दिन सक्‍नेछन्।[५] अनि उनीहरूले तिनीहरूलाई आफैंलाई वशमा राख्‍ने, पवित्र मन भएका, दयालु, असल घरजाम गर्ने र लोग्‍नेको अधीनमा रहने शिक्षा दिनेछन्। त्‍यस्‍तै भयो भने परमेश्‍वरको शिक्षाको बदनाम हुन पाउनेछैन।[६] त्‍यसरी नै तन्‍नेरीहरूलाई पनि आफैंलाई वशमा राख्‍ने शिक्षा देओ।[७] तिमीले नै सबै कुरामा असल कामको नमुना भएर तिनीहरूलाई देखाऊ।[८] शिक्षा दिंदा साँचो र गहिरो, कसैले काट्‍न नसक्‍ने पक्‍का शिक्षाहरू देओ। त्‍यसो भए शत्रुहरू पनि केही भन्‍न नसकेर आफैं लाजमा पर्नेछन्।

हितोपदेश ३:१-१२
[१] ए मेरो छोरो, मैले दिएको शिक्षालाई नभुल, मैले भनेका कुरा गर्न सदा याद राख्[२] किनभने मेरो शिक्षाले तँलाई लामो आयु दिनेछ र तेरो फलिफाप गराउनेछ।[३] भक्ति र विश्‍वासलाई कहिल्‍यै नत्‍याग्। ती तेरो घाँटीमा बाँधिराख्, हृदयमा लेखिराख्।[४] त्‍यसो गरिस् भने परमेश्‍वर र मानिस दुवै तँसित प्रसन्‍न रहनेछन् र तैँले निगाह पाउनेछस्।[५] तेरो सारा हृदयले परमप्रभुमा भरोसा गर्‌, म जान्‍दछु भन्‍ने तेरो विचारमा निर्भर नहो।[६] आफ्‍ना सबै काममा परमप्रभुलाई सम्‍झी र उहाँले तँलाई ठीक मार्ग देखाएइदिनुहुनेछ।[७] आफूलाई ज्‍यादै बुद्धिमान् नठान्, खालि परमप्रभुको आज्ञा मान् र दुष्‍ट्याइँबाट जोगिने गर्‌।[८] त्‍यसो गरिस् भने त्‍यो तेरो चोट निको पार्ने र घाउको दु:खाइ कम गर्ने असल ओखतीझैँ हुनेछ।[९] आफ्‍नो धन-सम्‍पत्ति र आफ्‍ना उब्‍जनीको सबैभन्दा पहिलो फल चढाएर परमप्रभुको आदर गर्‌।[१०] त्‍यसो गरिस् भने तेरा ढुकुटीहरू अन्‍नले भरिनेछन् र तेरो दाख-कुण्‍ड दाखमद्यले भरिएर पोखिनेछ।[११] ए मेरो छोरो, परमप्रभुले तँलाई सुधार्नुहुँदा ध्‍यान दे र त्‍यसलाई विरक्त नमान्[१२] किनभने जसरी बुबाले जुन छोरोमा गर्व गर्छ, उसैलाई दण्‍ड दिन्‍छ, त्‍यसरी नै परमप्रभुले जसलाई प्रेम गर्नुहुन्‍छ, उसैलाई सुधार्नुहुन्‍छ।

Nepali Bible 2008
नेपाल बाइबल सोसाइटी 2008