A A A A A

जीवन: [मानसिक रोग]


१ यूहन्ना ४:१८
प्रेममा डर हुँदैन। सिद्ध प्रेमले डर धपाइदिन्‍छ। डरले नै सजाय हुन्‍छ भनेर देखाउँछ र डराउने मानिसमा सिद्ध प्रेम हुँदैन।

गलाती ५:२२-२३
[२२] पवित्र आत्‍माका फलचाहिँ यी हुन्— प्रेम गर्नु, आनन्‍दित हुनु, मेलमिलाप गर्नु, मन थाम्‍नु, दया गर्नु र भलाइ गर्नु,[२३] भरपर्दो हुनु र नम्र हुनु, आफूलाई वशमा राख्‍नु, यिनीहरूको विरोधमा कुनै नियम छैन।

उपदेशक १२:१३
यी सबै कुरा सुन्‍यौ, अब एउटै कुरा मात्र भन्‍नु छ; परमेश्‍वरको भय मान र उहाँका आज्ञापालन गर किनभने त्‍यति गर्नलाई मात्र मानिसको सृष्‍टि गरिएको हो।

२ तिमोथी 1:7
किनभने परमेश्‍वरले हामीलाई डरको आत्‍मा होइन तर शक्ति, प्रेम अनि आफैंलाई वशमा राख्‍ने आत्‍मा दिनुभएको छ।

फिलिप्पी 4:6-7
[6] केही कुरामा पनि फिक्री नगर। तर तिमीहरूलाई खाँचो परेको कुरा प्रार्थनामा परमेश्‍वरलाई भन अनि धन्‍यवाद दिंदै बिन्‍ती चढाओ।[7] परमेश्‍वरको शान्‍ति कसैले बुझ्‍नै नसक्‍ने छ। यही शान्‍तिले तिमीहरूको हृदय र मनलाई ख्रीष्‍ट येशूमा जोगाएर राख्‍नेछ।

यशैया 41:10
नडरा, म तँसित छु! म तेरा परमेश्‍वर हुँ, कुनै कुराले तँलाई नतर्साओस्! म तँलाई बल र मद्दत दिनेछु। मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तँलाई बचाउनेछु।

व्यवस्था २८:२७-२९
[२७] मिश्रीहरूलाई गरेझैँ परमप्रभुले तिमीहरूलाई पिलोले पीडित पार्नुहुनेछ। उहाँले तिम्रा शरीरहरू घाउ-खटिराले भरिदिनुहुनेछ। तिम्रा शरीर लुतोले भरिनेछन् र चिलाउनेछन् तर तिमीहरूले निको हुने कुनै औषधी पाउनेछैनौ।[२८] परमप्रभुले तिमीहरूलाई अन्‍धा तथा बौलाहा बनाउनुहुनेछ अनि मनमा गड्बडी पार्नुहुनेछ।[२९] दिउँसो उज्‍यालोमै तिमीहरू अन्‍धाजस्‍ता छामछाम-छुमछुम गरी हिँड्‍नेछौ र तिमीहरूले आफ्‍नो बाटो देख्‍नेछैनौ। तिमीहरूले गरेका कुनै काममा फलिफाप हुनेछैन। सतावट र डकैती तिमीहरूमाथि एकहोरो आइपर्नेछन् र तिम्रा मद्दत गर्ने कोही पनि हुनेछैन।

१ पत्रुस 5:7
आफ्‍ना सबै फिक्री उहाँका अघि राखिदेओ किनभने उहाँले नै तिमीहरूको हेर-विचार गर्नुहुन्‍छ।

फिलिप्पी 4:13
म ख्रीष्‍टले दिनुभएको शक्तिले नै यी सबै कुरा गर्न सक्‍छु।

मत्ती 11:28-30
[28] “हे गह्रुङ्गो भारी बोकेर थाकेकाहरू हो, तिमीहरू सबै मकहाँ आओ, म तिमीहरूलाई आराम दिन्‍छु।[29] मेरो जुवा बोक र मबाट सिक किनभने म हृदयमा दयालु र नम्र छु अनि तिमीहरूले आफ्‍नो आत्‍मामा आराम पाउनेछौ।[30] हेर, मैले हालिदिने जुवा सजिलो र मैले बोकाइदिने भारी हलुको छ।”

रोमी 15:13
आशा दिने परमेश्‍वरमा तिमीहरूले विश्‍वास राखेका छौ। उहाँले नै तिमीहरूलाई आनन्‍द र शान्‍तिले भरिदेऊन्। त्‍यसै गरी पवित्र आत्‍माको शक्तिले तिमीहरूको आशा बढ्दै-बढ्दै जाओस्।

१ यूहन्ना 4:8
प्रेम नगर्नेले परमेश्‍वरलाई चिन्‍दैन किनभने परमेश्‍वर प्रेम हुनुहुन्‍छ।

२ थिस्सलोनिकी 2:11
त्‍यसकारण तिनीहरूले झूटा कुरा नै पत्‍याऊन् भनेर परमेश्‍वरले भर्माउने शक्तिलाई पठाउनुहुनेछ।

यर्मिया २५:१६
त्‍यस कचौराबाट पिउँदा तिनीहरू धरमराउनेछन् र बौलाहा हुनेछन् किनभने तिनीहरूका विरुद्धमा म लडाइँ पठाउँदै छु।”

यर्मिया ५१:७
बेबिलोन मेरो हातमा एउटा सुनको कचौराझैँ थियो, जसले सारा संसारलाई मताएको थियो। जाति-जातिले त्‍यसबाट दाखमद्य पिए र बौलाहाझैँ भए।

मत्ती ४:२४
त्‍यसो हुँदा गालीलको छेउमा पर्ने सिरिया देशभरि नै उहाँको बारेमा चर्चा चल्‍यो। मानिसहरूले सबै किसिमका रोग र व्‍यथाले सताएका बिरामीहरूलाई उहाँकहाँ ल्‍याए। तिनीहरूमध्‍ये कसैलाई दुष्‍टात्‍मा लागेको थियो, कसैलाई छारे रोग लागेको थियो अनि कोही-कोहीचाहिँ कुँजो थिए। येशूले सबैलाई नै निको पार्नुभयो।

रोमी ८:२८
परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने अनि उहाँले आफ्‍नो इच्‍छा पूरा गर्न छान्‍नुभएका प्रत्‍येक मानिसको निम्‍ति हरेक घटनाले उसको भलाइ नै गर्छ।

२ तिमोथी ३:१६-१७
[१६] परमेश्‍वरको प्रेरणाबाट मिलेको पूरै धर्मशास्‍त्र शिक्षा दिनलाई, सच्‍याउनलाई र राम्रो जीवनको तालिम दिनलाई धेरै कामलाग्‍दो छ,[१७] परमेश्‍वरको मानिसले सबै असल कामहरू गर्न सक्‍ने होस् भनेर नै धर्मशास्‍त्र दिएको हो।

१ पत्रुस ५:१०
अलिबेर दु:ख उठाएपछि सबै अनुग्रहले पूर्ण परमेश्‍वरले ख्रीष्‍ट येशूमा तिमीहरूलाई अनन्‍त महिमा बाँड्‍न बोलाउनुहुन्‍छ र उहाँले नै तिमीहरूलाई सिद्ध पार्नुहुन्‍छ र शक्ति दिएर दरिलो बनाई पक्‍का जगमा राख्‍नुहुनेछ।

फिलिप्पी १:६
परमेश्‍वरले तिमीहरूमा सुरु गर्नुभएको राम्रो काम येशू ख्रीष्‍टको राज्‍य नआएसम्‍म परमेश्‍वरले नै सम्‍हाल्‍नुहुनेछ। यसमा मेरो पूरा विश्‍वास छ।

भजनमा ३४:१७
धर्मीहरूले परमप्रभुलाई पुकार्छन् र उहाँले सुन्‍नुहुन्‍छ, उहाँले तिनीहरूलाई सारा कष्‍टदेखि बचाउनुहुन्‍छ।

हिब्रू १२:१
हाम्रो लागि त हाम्रै वरिपरि साक्षीहरूको भीड छ। त्‍यसकारण हाम्रो बाटोमा आइपर्ने बाधाहरू र हामीलाई अल्‍झाइराख्‍ने पापहरूलाई हामी पन्‍साऔं अनि हाम्रो सामने भएको दौड दृढतासाथ दौडौं।

एफिसी ४:२३
तिमीहरूका मन र आत्‍मा पूरा नयाँ होस्।

१ तिमोथी १:५
हामीले दिएका शिक्षाचाहिँ शुद्ध मन, राम्रो विवेक र साँचो विश्‍वासबाट निक्‍लने प्रेमलाई बढाउनु हो।

फिलिप्पी ४:८
आखिरमा दाजुभाइहरू, तिमी सत्‍य, असल, ठीक, स्‍वच्‍छ, सुन्‍दर, आदरणीय र प्रशंसनीय कुरामा मन लगाओ।

एफिसी ५:१८
मद्यको नशामा बाँचेर जीवन नष्‍ट नगर तर पवित्र आत्‍माले भरिपूर होओ।

Nepali Bible 2008
नेपाल बाइबल सोसाइटी 2008