A A A A A

जीवन: [बांझपन]


१ शमूएल २:२१
परमप्रभुले हन्‍नाहलाई आशिष् दिनुभयो र तिनले अरू तीन छोराहरू र दुई छोरीहरू जन्‍माइन्। बालक शमूएल परमेश्‍वरको सेवामा बढ्दै गए।

व्यवस्था ७:१४
संसारमा अरू कुनै जातिले तिमीहरूले झैँ प्रचुर आशिष् पाउनेछैन। तिमीहरू कोही पनि अपुताली हुनेछैनौ। तिमीहरूका गाई-वस्‍तु कुनै पनि थारा हुनेछैनन्।

व्यवस्था ८:२
बितेका चालीस वर्षभरि कसरी परमप्रभु तिम्रा परमेश्‍वरले यो लामो यात्रामा तिमीहरूलाई अगुवाइ गर्नुभयो, त्‍यो याद गर। तिमीहरूलाई जाँच्‍नलाई उहाँले कठिन समयहरू पनि पठाउनुभयो अनि तिमीहरूले के गर्न इच्‍छा गर्दछौ र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छौ कि गर्दैनौ भनेर जान्‍न मन गर्नुभयो।

उत्पत्ति १:२८
परमेश्‍वरले आशिष् दिँदै यसो भन्‍नुभयो, “तिम्रा धेरै छोरा-छोरीहरू होऊन् र तिम्रा सन्‍तानले सारा पृथ्‍वी भरून् र त्‍यसमाथि अधिकार गरून्। माछा, चरा-चुरुङ्गी र सबै जङ्गलका पशुहरू म तिम्रा हातमा दिँदै छु।

उत्पत्ति २५:२१
रिबेकाका छोरा-छोरी भएका थिएनन् र इसहाकले उनको लागि परमप्रभुलाई प्रार्थना गरे। परमप्रभुले उनको प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो र रिबेका गर्भवती भइन्।

हिब्रू ११:११
विश्‍वासकै भरमा अब्राहाम धेरै बुढो भएर पनि बुबा बन्‍न सके। सारा पनि सन्‍तान हुनै नसक्‍ने गरी बुढी भइसकेकी थिइन्। तैपनि अब्राहामले परमेश्‍वरले आफ्‍नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुन्‍छ भनेर विश्‍वास गरे।

१ कोरिन्थी ३:१६
तिमीहरू परमेश्‍वरका मन्‍दिर हौ अनि परमेश्‍वरका आत्‍मा नै तिमीहरूभित्र बस्‍नुहुन्‍छ। के यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन?

जेम्स १:१७
हरेक उत्तम र सिद्ध दान माथिबाट आउँछ। आकाश मण्‍डलमा ज्‍योतिहरू सृजना गर्नुहुने परमेश्‍वरबाट यी दान आउँछन्। उहाँ कहिले फेरिनुहुन्‍न, उहाँ नता बदलिने छायाजस्‍तो हुनुहुन्‍छ।

जन १६:३३
“तिमीहरू ममा रहेर शान्‍ति पाउन सक भनेर नै मैले तिमीहरूलाई यी सबै कुरा भनेको हुँ। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्‍ट हुनेछ, तर साहसिलो होओ किनभने मैले संसारलाई जितिसकेको छु।”

भजनमा ११३:९
बाँझी स्‍त्रीलाई तिनैको घरमा उहाँले आदर दिनुहुन्‍छ। उहाँले तिनलाई बाल-बच्‍चा दिनुभएर खुसी गराउनुहुन्‍छ। परमप्रभुको प्रशंसा गर!

भजनमा १२७:३
छोरा-छोरीहरू परमप्रभुका दान हुन्, तिनीहरू साँचो आशिष् हुन्।

भजनमा १२८:३
तिम्रा घरमा तिम्री पत्‍नी फल दिने अङ्‌गुरको बोटजस्‍तै हुनेछिन्‌ र तिम्रा टेबिलका चारैतिर तिम्रा छोरा-छोरीहरू कलिला भद्राक्षका मुनाझैँ हुनेछन्।

भजनमा १३९:१३
तपाईंले मेरो हरेक अङ्ग बनाउनुभयो, आमाको गर्भमा तपाईंले मलाई रच्‍नुभयो।

भजनमा १४७:३
उहाँले हृदय टुटेकाहरूलाई निको पार्नुहुन्‍छ र तिनीहरूका चोटमा पट्टी बाँधिदिनुहुन्‍छ।

मार्क ११:२४
यसकारण म तिमीहरूलाई भन्‍छु, तिमीहरूले प्रार्थना गरेर जे माग्‍छौ, ‘मैले पाइसकेको छु’ भनेर विश्‍वास गर अनि तिमीहरूले मागेको कुरा पाउनेछौ।

फिलिप्पी ४:१३
म ख्रीष्‍टले दिनुभएको शक्तिले नै यी सबै कुरा गर्न सक्‍छु।

रोमी १२:१२
तिमीहरूले पाएको आशामा खुसी रहो। कष्‍टहरूमा धैर्य बन र सधैँ प्रार्थनामा लागिरहो।

लूका १:३६-३७
[३६] फेरि सुन, अब तिम्रो नातेदार एलीशिबा पनि छोरा पाउने भएकी छन्। तिनी बुढी भइसकेकी भए पनि अहिले तिनको कोखमा छ महिनाको बालक छ। तिनका त छोरा-छोरी नै हुँदैन भनिएको थियो।[३७] तर हेर, परमेश्‍वरले गर्न नसक्‍ने कुरा केही छैन।”

रोमी ५:३-५
[३] त्‍यति मात्र होइन, दु:खमा पनि हामी खुसी छौं किनभने दु:खले दु:ख सहने शक्ति दिन्‍छ,[४] दु:ख सहने शक्तिले हामीलाई पाको बनाउँछ। हामी पाको भएपछि आउँदो समयको लागि साहस र आशा पाउँछौं।[५] हामी यस आशामा निराश हुनेछैनौं किनभने परमेश्‍वरले पवित्र आत्‍मा दिनुभएको छ र पवित्र आत्‍माले हाम्रो हृदयमा परमेश्‍वरको प्रेम भर्नुभएको छ।

लूका १:१३-२१
[१३] तर स्‍वर्गदूतले उनलाई भने, “ए जकरिया, नडराऊ, परमेश्‍वरले तिम्रो बिन्‍ती सुन्‍नुभएको छ। तिम्री पत्‍नी एलीशिबाले एउटा छोरो जन्‍माउनेछिन्। तिमीले तिनको नाउँ यूहन्‍ना राख्‍नू।[१४] त्‍यस बेला तिमीलाई हर्ष र आनन्‍द हुनेछ र अरू धेरै मानिसहरू पनि तिनको जन्‍ममा रमाउनेछन्[१५] किनभने तिनी प्रभु परमेश्‍वरको नजरमा ठूला मानिस हुनेछन्। तिनले दाखमद्य वा कुनै पनि मद्य खानेछैनन्। तिनी आमाको कोखमा हुँदा नै पवित्र आत्‍माले भरिनेछन्।[१६] तिनले इस्राएली जातिका धेरै मानिसहरूलाई आफ्‍ना प्रभु परमेश्‍वरतिर फर्काउनेछन्।[१७] तिनले आत्‍मा र शक्तिमा एलियाजस्‍तै भई प्रभुको अघि आएर उहाँको बाटो तयार पार्नेछन्। तिनले बुबा र छोरा-छोरीहरूको बीचमा मेलमिलाप ल्‍याउनेछन् र अट्टेरीहरूलाई परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्ने मानिसको ज्ञानतिर डोर्‍याउनेछन्। यसरी तिनले प्रभुका जनलाई उहाँकै निम्‍ति तयार पार्नेछन्।”[१८] जकरियाले स्‍वर्गदूतलाई भने, “यो कुरा पक्‍का हुन्‍छ भनेर मैले कसरी पत्‍याउने? म त बुढो भइसकेको छु र मेरी जहान पनि बुढी भइसकेकी छिन्।”[१९] स्‍वर्गदूतले जवाफ दिए, “म परमेश्‍वरसँग रहने गब्रिएल हुँ। उहाँले नै मलाई तिमीसँग कुरा गर्न र यो सुसमाचार सुनाउन पठाउनुभएको हो।[२०] मैले भनेको कुरा ठीक समयमा पूरा हुनेछ। तर हेर, तिमीले मैले भनेको कुरालाई विश्‍वास नगरेकोले यो कुरा पूरा नहुञ्‍जेल तिमी बोल्‍न सक्‍नेछैनौ।”[२१] बाहिर मानिसहरू पर्खिरहेका थिए र जकरियाले ढीलो गरेकोमा अचम्‍म मानिरहेका थिए।

भजनमा ११२:१-१०
[१] परमप्रभुको स्‍तुति गर! परमप्रभुलाई आदर दिने र उहाँको आज्ञा मान्‍न आनन्‍द मनाउने मानिस साँच्‍चै खुसी हो।[२] असल मानिसका छोरा-छोरीहरू देशमा शक्तिशाली हुन्‍छन्, उसका सन्‍तानले आशिष् पाउँछन्।[३] उसका घर-परिवारले धन-सम्‍पत्ति कमाउँछन् र सधैँ उसको फलिफाप हुनेछ।[४] असल मानिसको लागि र जो कृपालु, दयालु र धर्मी छन्, तिनीहरूको लागि अन्‍धकारमा ज्‍योति चम्‍कन्‍छ।[५] त्‍यो मानिस खुसी रहन्‍छ, जसले मुट्ठी खोलेर ऋण दिन्‍छ र आफ्‍नो व्‍यापार इमानदारीसाथ चलाउँछ।[६] असल मानिस कहिल्‍यै असफल हुन्‍न, उसलाई सधैँभरि मानिसहरूले याद गर्छन्।[७] दुष्‍ट समाचार पाएर ऊ हड्बडाउँदैन, उसको विश्‍वास दरिलो छ र उसले परमप्रभुमाथि भरोसा राख्‍दछ।[८] उसलाई डर वा फिक्री हुँदैन, उसले अवश्‍यै आफ्‍ना शत्रुहरूको हार भएको देख्‍नेछ।[९] उसले अभावमा परेकाहरूलाई खुला मनले दिँदछ र उसको दया कहिल्‍यै हराउँदैन। ऊ शक्तिशाली हुनेछ र उसले आदर पाउनेछ।[१०] दुष्‍टहरूले यो देखेर रिस गर्छन्, तिनीहरू दाह्रा किट्छन् र लोप भएर जानेछन् र तिनीहरूका आशा पनि सधैँको लागि हराइजान्‍छन्।

यशैया 54:1-17
[1] हे यरूशलेम, तँ बाँझी स्‍त्रीजस्‍तो छस्। तर अब तँ आनन्‍दले गाउन र कराउन सक्‍छस्। लोग्‍नेले नछोडेकी स्‍त्रीको भन्दा ज्‍यादा अब तेरा सन्‍तान हुनेछन्।[2] तँ बास गर्ने पाल बढा, तेरा पाल सङ्कोच नमानी फैला, त्‍यसका डोरीहरू लामा-लामा गर्‌ र किलाहरू बलिया बना।[3] चारैपट्टि तैँले आफ्‍नो सिमाना फैलाउँनेछस्, अहिले अरू जातिका हातमा परेका जमिन तेरा मानिसहरूले लिनेछन्। अहिले उजाड भएका सहरहरू मानिसहरूले भरिनेछन्।[4] नडरा, फेरि तेरो अपमान हुनेछैन, तँ होचो पारिनेछैनस्। तेरो जवानीपनको लाज भुल्‍नेछस्, विधवा भएपछिको घोर एक्‍लोपना बिर्सनेछस्।[5] तेरा सृष्‍टिकर्ता तेरा लोग्‍नेझैँ हुनुहुनेछ, उहाँको नाम सर्वशक्तिमान् परमप्रभु हो। इस्राएलका पवित्र परमेश्‍वर तेरा उद्धारकर्ता हुनुहुन्‍छ, उहाँ सारा संसारका परमेश्‍वर कहलाइनुहुन्‍छ।[6] ए इस्राएल, लोग्‍नेले त्‍यागेकी एउटी तरुणी स्‍वास्‍नीजस्‍तो तँ अत्‍यन्‍त दु:खी भएकी छे। तर परमप्रभुले तँलाई फेरि बोलाउँदै हुनुहुन्‍छ।[7] “केही क्षणको निम्‍ति मैले तँलाई त्‍यागेको थिएँ, ठूलो प्रेमको साथ तँलाई फिर्ता लिनेछु।[8] “एकै क्षणको निम्‍ति मात्र मैले आफ्‍नो रिसमा मुख लुकाएँ, तर सदाकालको निम्‍ति तँलाई आफ्‍नो प्रेम देखाउनेछु।” तँलाई बचाउनुहुने परमप्रभु त्‍यसो भन्‍नुहुन्‍छ।[9] “नोआका समयमा फेरि पृथ्‍वीमा जलप्रलय कहिल्‍यै पठाउनेछैनँ भनी मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ, अब म प्रतिज्ञा गर्दछु कि म तँसित फेरि रिसाउनेछैनँ, म तँलाई हप्‍काउने र दण्‍ड दिनेछैनँ।[10] डाँडा-पर्वतहरू टुक्रा-टुक्रा हुन सक्‍लान्, तर तिमीहरूको निम्‍ति मेरो प्रेम कहिल्‍यै अन्‍त हुनेछैन, मेल-मिलापको यो मेरा करार म सदाकाल राखिछोड्‍नेछु।” तँलाई दया गर्नुहुने परमप्रभुले त्‍यसो भन्‍नुहुन्‍छ।[11] परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “ए यरूशलेम, दु:ख भोगिरहेको, असहाय र सान्‍त्‍वना दिने कोही नभएको सहर, म बहुमूल्‍य पत्‍थरहरूले फेरि तेरो जग बसाल्‍नेछु।[12] म तेरा बुर्जाहरू लालमणिले बनाउनेछु, तेरा मूल-ढोकाहरू आगोझैँ बल्‍ने बहुमूल्‍य पत्‍थरहरूले र तेरा चारैपट्टिका पर्खाल रत्‍नहरूले बनाउनेछु।[13] “तेरा सबै मानिसहरूलाई म आफैं शिक्षा दिनेछु र तिनीहरूलाई सुख-शान्‍ति दिनेछु।[14] न्‍याय र धर्मले तँ बलियो बन्‍नेछस्, अत्‍याचार र डरबाट तँ निडर रहनेछस्।[15] कोही तँमाथि आइलाग्‍यो भने त्‍यो मैले गराएको हुनेछैनँ, तेरो विरुद्धमा लडाइँ गर्ने तँसित हार्नेछ।[16] “आगोको भुङ्ग्रो बनाएर हतियार तयार गर्ने लोहारलाई मैले सृष्‍टि गरेको हुँ र ती हतियार चलाउने सिपाहीलाई पनि मैले सृष्‍टि गरेको हुँ।[17] तर कुनै हतियारले तँलाई चोट लगाउन सक्‍नेछैन। तँलाई दोष लाउनेहरूको मुखमा बुजो लाग्‍नेछ। म मेरा सेवकहरूको बचाउ गर्नेछु र तिनीहरूलाई विजय दिनेछु।” परमप्रभु बोल्‍नुभएको छ।

१ शमूएल १:१-२८
[१] एफ्राइम कुलका एक जना एल्‍काना नाम गरेका मानिस थिए। उनी एफ्राइमको पहाडी मुलुकको रामतैम भन्‍ने सहरमा बास गर्थे। उनी यरोहामका छोरा र एलीहूका नाति थिए अनि सूप वंशका र तोहूका घरानाका थिए।[२] एल्‍कानाका दुईटी स्‍वास्‍नीहरू थिए, हन्‍नाह र पनिन्‍नाह। पनिन्‍नाहको सन्‍तान थियो; तर हन्‍नाहको थिएन।[३] हरेक साल एल्‍काना आराधना गर्न र सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरलाई बलि चढाउन रामतैमबाट शीलो जान्‍थे। शीलोमा परमप्रभुका पूजाहारीहरू एलीका दुई छोरा होप्‍नी र पीनहास थिए।[४] बलि चढाएको बेला हरेक समय एल्‍कानाले मासुको एक भाग पनिन्‍नाह र उनका छोरा-छोरीहरूलाई दिन्‍थे।[५] उनले हन्‍नाहलाई औधी माया गरे तापनि तिनलाई एकै भाग मात्र दिन्‍थे किनभने परमप्रभुले हन्‍नाहलाई बालबच्‍चा दिनुभएको थिएन।[६] तिनकी सौता पनिन्‍नाहले तिनलाई दु:ख दिन्‍थी र खसालेर कुरा गर्थी किनभने परमप्रभुले तिनलाई बाँझी राख्‍नुभएको थियो।[७] यो हरेक साल भइरहन्‍थ्‍यो। जहिले-जहिले तिनीहरू परमप्रभुको भवनमा जान्‍थे, पनिन्‍नाहले हन्‍नाहको मनलाई यति दु:खित पारिदिन्‍थी कि हन्‍नाह रोएर खान छोडिदिन्‍थी।[८] तिनका लोग्‍ने एल्‍कानाले सोध्‍थे, “हन्‍नाह, तिमी किन रुन्‍छ्यौ? किन तिमी खान्‍नौ? किन तिमी सधैँ यस्‍तो अफसोस गछ्‌र्यौ? के म तिम्रो निम्‍ति दश छोराहरूभन्दा बढ्ता छैन र?”[९] [9-10] एक दिन शीलोमा परमप्रभुको भवनमा भोजन गरिसकेपछि हन्‍नाह उठिन्। तिनी औधी दु:खित थिइन् र परमप्रभुलाई प्रार्थना गर्दा मुटु छेडिने गरी रोइन्। त्‍यस बेला पूजाहारी एली ढोकाको नजिक बसिरहेका थिए।[१०] ***[११] हन्‍नाहले एउटा गम्‍भीर प्रतिज्ञा गरिन्, “हे सर्वशक्तिमान् परमप्रभु! म तपाईंकी दासीप्रति निगाह गर्नुहोस्। मेरो कष्‍ट हेर्नुहोस् र सम्‍झना गर्नुहोस्। मलाई नभुल्‍नुहोस्। तपाईंले मलाई एउटा छोरा दिनुभयो भने म प्रतिज्ञा गर्दछु कि म त्‍यसलाई त्‍यसको जीवनभरि तपाईंलाई अर्पण गर्नेछु र त्‍यसको केश कहिल्‍यै काटिनेछैन।”[१२] हन्‍नाहले धेरै बेरसम्‍म परमप्रभुलाई प्रार्थना गरिरहिन् अनि एलीले तिनका ओठ चलेका हेरिरहे।[१३] हन्‍नाहले मनमनै प्रार्थना गर्दै थिइन्, तिनका ओठ चल्‍दै थिए तर केही शब्‍द निस्‍कँदैनथ्‍यो। यसकारण एलीले तिनी मातेकी भन्‍ने सोचेर[१४] तिनलाई भने, “आफूलाई मातेकी देखाउन छोड। मद्य पिउन छोडिदेऊ र होशमा आऊ!”[१५] “होइन, म मातेकी छैनँ हजुर!” तिनले भनिन्, “मैले मद्य पिएकी छैनँ। म हताश भएकी छु र परमप्रभुको अघि आफ्‍ना दु:ख पोखाउँदै प्रार्थना गरिरहेकी छु।[१६] मलाई व्‍यर्थकी स्‍त्री नठान्‍नुहोस्। म अत्‍यन्‍त दु:खित छु र यसरी प्रार्थना गरिरहेकी छु।”[१७] एलीले भने, “शान्‍तिसित जाऊ। इस्राएलका परमेश्‍वरले तिमीले उहाँलाई मागेको कुरा तिमीलाई देऊन्।”[१८] तिनले उत्तर दिइन्, “म तपाईंको दयाको योग्य हुन सकूँ।” तब तिनी गइन् र केही खाना खाइन् अनि अफसोस गर्न छोडिन्।[१९] भोलिपल्‍ट एल्‍काना र तिनको परिवार बिहान सबेरै उठे र परमप्रभुको आराधना गरेर आफ्‍नो घरतिर रामामा गए। एल्‍कानाले आफ्‍नी स्‍वास्‍नी हन्‍नाहसित सहवास गरे र परमप्रभुले तिनको प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो।[२०] यसरी हन्‍नाह गर्भवती भइन् र एउटा छोरो जन्‍माइन्। त्‍यसको नाम तिनले शमूएल राखिन् र भनिन्, “मैले त्‍यसलाई परमप्रभुसित मागेकी छु।”[२१] एल्‍काना र तिनको परिवार शीलोमा गई हरेक वर्ष परमप्रभुलाई बलिदान चढाउने समय आइपुग्‍यो र उनले विशेष बलिदान चढाउने प्रतिज्ञा गरेका थिए।[२२] तर यसपालि हन्‍नाह साथमा गइनन्। तिनले लोग्‍नेलाई भनिन्, “बालकले दूध खान छोडेपछि म त्‍यसलाई परमप्रभुको भवनमा लैजानेछु र त्‍यो त्‍यहाँ आफ्‍नो जीवनभरि रहनेछ।”[२३] एल्‍कानाले जवाफ दिए, “हुन्‍छ, जे तिमीले असल ठान्‍छ्यौ, त्‍यही गर। बालकले दूध खान नछोडेसम्‍म घरै बस। परमप्रभुले तिम्रो प्रतिज्ञा पूरा गराऊन्।” यसकारण हन्‍नाहले घरमा नै बसेर आफ्‍नो छोरा स्‍याहारिन्।[२४] बालकलाई दूध छुटाएपछि तिनले शीलोमा लगिन्। साथै तिनले एउटा तीन वर्षको साँढे, दश किलोग्राम पीठो र मद्यले भरिएको एउटा छालाको मशक पनि लगिन्। सानो शमूएललाई तिनले परमप्रभुको भवन शीलोमा लगिन्।[२५] साँढेलाई मारिसकेपछि तिनीहरूले बालकलाई एलीकहाँ लगे।[२६] हन्‍नाहले उनलाई भनिन्, “हजुर, के तपाईंलाई मेरो याद छ? तपाईंले देख्‍नुभएको यहाँ खडा भएर परमप्रभुलाई प्रार्थना गरिरहेकी स्‍त्री म नै हुँ।[२७] मैले उहाँसँग यो बालक मागेकी थिएँ र मेरो बिन्‍तीअनुसार उहाँले मलाई दिनुभयो।[२८] यसकारण म त्‍यसलाई परमप्रभुकहाँ अर्पण गर्दै छु। यसको जीवनभरि त्‍यो परमप्रभुको भइरहनेछ।” तिनीहरूले त्‍यसपछि त्‍यहाँ परमप्रभुको आराधना गरे।

Nepali Bible 2008
नेपाल बाइबल सोसाइटी 2008