A A A A A

राम्रो चरित्र: [माया]


१ कोरिन्थी 16:14
सबै काम प्रेमसँग गर।

१ यूहन्ना 4:8-18
[8] प्रेम नगर्नेले परमेश्‍वरलाई चिन्‍दैन किनभने परमेश्‍वर प्रेम हुनुहुन्‍छ।[9] परमेश्‍वरले हामीलाई यसरी प्रेम देखाउनुभयो कि उहाँका पुत्रबाट हामीले जीवन पाऔं भनेर उहाँले आफ्‍नो एक मात्र पुत्रलाई संसारमा पठाउनुभयो।[10] हामीले परमेश्‍वरलाई प्रेम गरेकाले होइन, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रो पापको लागि बलिदान हुन आफ्‍नो पुत्रलाई पठाउनुभयो। प्रेम भनेको यही नै हो।[11] प्‍यारा मित्रहरू, परमेश्‍वरले यसरी हामीलाई प्रेम गर्नुभएको हो भने हामीले पनि एक-अर्कालाई प्रेम गरौं।[12] कसैले कहिल्‍यै परमेश्‍वरलाई देखेको छैन। तर हामीले एक-अर्कालाई प्रेम गर्‍यौं भने परमेश्‍वर हामीभित्र रहनुहुन्‍छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्‍छ।[13] यसरी हामी परमेश्‍वरमा रहन्‍छौं र उहाँ पनि हामीमा रहनुहुन्‍छ भन्‍ने थाहा हुन्‍छ किनभने उहाँले हामीलाई आफ्‍नो पवित्र आत्‍मा दिनुभएको छ।[14] परमेश्‍वर पिताले आफ्‍ना पुत्रलाई संसारमा मुक्ति दिन पठाउनुभएको हामीले देख्‍यौं र यसैको साक्षी दिन्‍छौं।[15] येशू नै परमेश्‍वरका पुत्र हुनुहुन्‍छ भन्‍ने मानिसभित्र परमेश्‍वर बस्‍नुहुन्‍छ र परमेश्‍वरमा ऊ बस्‍छ।[16] हामी आफैंले पनि परमेश्‍वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको बुझ्‍दछौं र यसैमा भरोसा राख्‍छौं। परमेश्‍वर प्रेम हुनुहुन्‍छ। प्रेममा लागिरहने मानिस परमेश्‍वरमा रहन्‍छ र परमेश्‍वर उसमा रहनुहुन्‍छ।[17] यसरी नै हामीमा सिद्ध प्रेम भएको हुन्‍छ र न्‍यायको दिनमा हामी डराउनुपर्दैन किनभने ख्रीष्‍टजस्‍तो हुनुहुन्‍छ, हामी पनि यस संसारमा त्‍यस्‍तै छौं।[18] प्रेममा डर हुँदैन। सिद्ध प्रेमले डर धपाइदिन्‍छ। डरले नै सजाय हुन्‍छ भनेर देखाउँछ र डराउने मानिसमा सिद्ध प्रेम हुँदैन।

जन 3:16
किनभने परमेश्‍वरले संसारलाई यति धैरै प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्‍नो एक मात्र पुत्र पनि दिनुभयो। परमेश्‍वरको पुत्रमाथि विश्‍वास गर्ने कोही पनि नाश हुनेछैनन्, तर तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउनेछन्।

१ पत्रुस 4:8
सबैभन्दा ठूलो कुराचाहिँ एक-अर्कालाई गहिरो प्रेम गर किनभने प्रेमले पापको राशलाई पुर्दछ।

कलस्सी 3:14
यी सबै गुणहरूभन्दा बेसी प्रेमलाई अपनाओ किनभने प्रेमले नै सबै कुरालाई पूर्ण एकतामा ल्‍याउँछ।

जन 13:34-35
[34] अब म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ धार्मिक आज्ञा दिन्‍छु, तिमीहरू एकले अर्कालाई प्रेम गर। जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु, त्‍यसरी नै तिमीहरूले पनि एकले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ।[35] तिमीहरू एकले अर्कालाई प्रेम गर्‍यौ भने तिमीहरू मेरा चेला हौ भनेर सबै मानिसहरूले चिन्‍नेछन्।”

जन १५:१३
साथीको निम्‍ति आफ्‍नो प्राण दिनु नै सबैभन्दा ठूलो प्रेम हो, योभन्दा ठूलो प्रेम त अरू केही छैन।

१ कोरिन्थी १३:१३
तर यी तीन कुराचाहिँ सधैँ रहनेछन्— विश्‍वास, आशा र प्रेम। तिनीहरूमा सबैभन्दा ठूलो प्रेम नै हो।

१ यूहन्ना ४:१९
परमेश्‍वरले नै पहिले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको हुनाले हामी पनि प्रेम गर्छौं।

हितोपदेश १०:१२
घृणाले झगडा बढाउँदछ तर प्रेमले सबै दोष ढाक्‍दछ।

१ यूहन्ना ४:७
प्रिय मित्रहरू, हामीले एक-अर्कालाई प्रेम गरौं किनभने प्रेम परमेश्‍वरबाट आएको हो। प्रेम गर्ने परमेश्‍वरकै बालक हो र उसले परमेश्‍वरलाई चिन्‍दछ।

Nepali Bible 2008
नेपाल बाइबल सोसाइटी 2008