A A A A A

भगवान: [भगवानलाई बलिदान]


१ इतिहास ๒๙:๙
अगुवाहरूले ती कुरा राजीखुसीले परमप्रभुलाई दिएका थिए। त्‍यति धेरै भेटीहरू जम्‍मा भएकोमा मानिसहरू खुसी थिए। दाऊद राजा पनि औधी खुसी थिए।

२ कोरिन्थी ९:७
जसलाई जति दिन मन लाग्‍छ, त्‍यति नै देओ। चित्त दुखाउँदै कसैको करमा परेर नदेओ किनभने परमेश्‍वरले त खुसीले दिनेलाई नै मन पराउनुहुन्‍छ।

प्रेरित ๒๐:๓๕
यसरी ‘लिनेहरूभन्दा दिनेहरू धन्‍य हुन्’ भनेर प्रभु येशू आफैंले भन्‍नुभएको कुरालाई सम्‍झेर कमजोर मानिसहरूको हेरचाहा गर्न सकेसम्‍म परिश्रमसँग काम गर्नुपर्छ भनी मैले सबै कुरामा देखाएको छु।”

व्यवस्था १६:१७
***

हिब्रू ๑๓:๑๕-๑๖
[๑๕] यसकारण हामी सधैँ येशूको नाउँमा परमेश्‍वरलाई स्‍तुतिको बलिदान चढाऔं। यो त उहाँको नाउँ लिनेहरूका ओठले चढाएको भेटी हो।[๑๖] एक-अर्काको भलाइ गर्न र मद्दत गर्न नबिर्स। परमेश्‍वरलाई मन पर्ने बलिदान यही नै हो।

लूका ๖:๓๘
अरूलाई देओ अनि परमेश्‍वरले पनि तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। उहाँले त खाँदीखाँदी झुसी पारेर दिनुहुनेछ। जुन नापले तिमीहरू अरूहरूलाई दिन्‍छौ, त्‍यही नापले तिमीहरूले पनि पाउनेछौ।”

लूका ๑๖:๑๐
येशूले फेरि भन्‍नुभयो, “सानो कुरामा भरपर्दो मानिसचाहिँ ठूलो कुरामा पनि भरपर्दो हुन्‍छ। त्‍यस्‍तै सानो कुरामा बेइमान हुने मानिस ठूलो कुरामा पनि बेइमान नै हुन्‍छ।

मलाकी ๓:๑๐
मेरो मन्‍दिरमा अन्‍न भरिभराउ हुने गरी तिमीहरू आफ्‍नो पूरा दशौं हिस्‍सा ल्‍याओ र मलाई जाँचेर हेर र तिमीहरूले देख्‍नेछौ कि कसरी म स्‍वर्गका झ्‍यालहरू खोलेर तिमीहरूलाई प्रशस्‍त गरी सबै प्रकारका असल कुराहरू खन्‍याइदिनेछु।

मत्ती ๒๓:๒๓
“ए धर्म-गुरु र फरिसीहरू हो! तिमीहरूलाई धिक्‍कार! तिमीहरू कत्ति कपटी छौ। तिमीहरू बाबरी, सुप र जीराको उब्‍जनीबाट दश भागको एक भाग परमेश्‍वरलाई चढाउँछौ। तर न्‍याय, दया र विश्‍वासजस्‍ता व्यवस्थाका मुख्‍य कुराहरूको चाहिँ तिमीहरू वास्‍तै गर्दैनौ। ती अरू कुराको साथसाथै न्‍याय, दया र विश्‍वास पनि गर्ने गर।

हितोपदेश ११:२४
कोही मानिसहरूले खुल्‍ला मनले पैसा खर्च गर्छन् र पनि अझ धनी नै हुन्‍छन्। अरूहरू सावधानी गर्छन् र पनि अझ गरीब हुन्‍छन्।

हितोपदेश ๒๘:๒๗
गरीबलाई दान दिनेलाई कहिल्‍यै अभाव हुँदैन तर तिनीहरूको वास्‍ता नगर्नेले धेरै जनाको सराप पाउँदछ।

भजनमा ๔:๕
परमप्रभुलाई उचित बलिदान चढाऊ र उहाँमा भरोसा राख।

रोमी ๑๒:๑
मेरा प्‍यारा दाजुभाइहरू, परमेश्‍वरको धेरै दया तिमीहरूमाथि भएको छ। त्‍यसैले आफ्‍नै शरीर पवित्र र परमेश्‍वरलाई मनपर्दो जिउँदो बलिदान बनाएर परमेश्‍वरको सेवा गर्न उहाँको सामु चढाओ भनेर म तिमीहरूलाई बिन्‍ती गर्दछु। तिमीहरूको आत्‍माले गर्नुपर्ने साँचो आराधना पनि यही नै हो।

हितोपदेश ३:९-१०
[९] आफ्‍नो धन-सम्‍पत्ति र आफ्‍ना उब्‍जनीको सबैभन्दा पहिलो फल चढाएर परमप्रभुको आदर गर्‌।[१०] त्‍यसो गरिस् भने तेरा ढुकुटीहरू अन्‍नले भरिनेछन् र तेरो दाख-कुण्‍ड दाखमद्यले भरिएर पोखिनेछ।

लूका ๑๒:๓๓-๓๔
[๓๓] तिमीहरूले आफ्‍नो सम्‍पत्ति बेचेर आएको पैसा गरीबहरूलाई देओ। आफ्‍नो लागि सधैँ रहने भण्‍डार बनाओ र कहिल्‍यै नसकिने धन स्‍वर्गमा जम्‍मा गर। त्‍यहाँ त चोर पनि लाग्‍दैन, किराले पनि खाँदैन[๓๔] किनकि जहाँ तिमीहरूको धन छ, त्‍यहीँ नै तिमीहरूको मन पनि रहनेछ।”

मत्ती ๖:๑๙-๒๑
[๑๙] “आफ्‍नो लागि पृथ्‍वीमा धन-सम्‍पत्ति नथुपार। यहाँ थुपारेको सम्‍पत्तिमा त किरा लाग्‍छ, खियाले खान्‍छ र चोरले चोर्छ।[๒๐] आफ्‍नो लागि स्‍वर्गमा नै धन-सम्‍पत्ति जम्‍मा गर। त्‍यहाँ न किरा लाग्‍छ न खियाले खान्‍छ न ता चोरले नै चोर्छ[๒๑] किनभने जहाँ तिमीहरूको धन हुन्‍छ, त्‍यहीँ नै तिमीहरूको मन पनि रहनेछ।

मत्ती ६:३१-३३
[३१] “यसकारण के खाऔं, के पिऔं र के लाऔं भनेर चिन्‍ता नगर।[३२] परमेश्‍वरलाई नचिन्‍ने अन्‍यजातिहरूले पो यस्‍तो चिन्‍ता गर्छन्। यी सबै कुरा तिमीहरूलाई चाहिन्‍छ भनेर स्‍वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका परमेश्‍वर पितालाई थाहै छ।[३३] पहिले परमेश्‍वरको राज्‍यको खोजी गर र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर अनि उहाँले यी सबै कुरा तिमीहरूलाई थपिदिनुहुनेछ।

भजनमा ९६:७-९
[७] पृथ्‍वीका सबै मानिसहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गर, उहाँको गौरव र सामर्थ्‍यको प्रशंसा गर।[८] परमप्रभुको महिमापूर्ण नामको प्रशंसा गर; भेटी लिएर उहाँको मन्‍दिरमा आओ।[९] ती पवित्र परमव्‍यक्ति देखा पर्नुहुँदा उहाँलाई दण्‍डवत् गर, सारा पृथ्‍वी उहाँको अघि थरथरी होओ।

मार्क १२:४१-४४
[४१] येशूले मन्‍दिरमा दान हाल्‍ने बाकसनेर बसेर मानिसहरूले पैसा चढाएको हेरिरहनुभएको थियो। धेरै धनी मानिसहरूले धेरै पैसा चढाए।[४२] अनि एउटी गरीब विधवा पनि आएर तामाको दुई सिक्‍का मात्र चढाई।[४३] अनि येशूले आफ्‍ना चेलाहरूलाई डाकेर भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍छु, यस गरीब विधवाले अरू सबै मानिसहरूले भन्दा धेरै भेटी चढाएकी छिन्[४४] किनभने अरूले त आफ्‍नो उब्रिएको धनबाट केही चढाएका हुन्, तर यस विधवाले चाहिँ गरीब भएर पनि उसको जीविका चलाउने भएभरको सबै खर्च चढाएकी छिन्।”

लूका २१:१-४
[१] मन्‍दिरमा येशूले हेर्नुहुँदा धनी मानिसहरूले मन्‍दिरको दान हाल्‍ने बाकसमा भेटी चढाइरहेका र[२] एउटी गरीब विधवाले पनि तामाको दुई सिक्‍का चढाएको देख्‍नुभयो।[३] यो देखेर येशूले भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍छु, यस गरीब विधवाले अरू सबैले भन्दा धेरै भेटी चढाएकी छिन्[४] किनभने अरूले त आफ्‍नो उब्रिएको धनबाट केही चढाएका छन्, तर यस विधवाले चाहिँ गरीब भएर पनि आफूमा भएको पूरा जीविका चलाउने खर्च नै चढाएकी छिन्।”

मलाकी ३:८-१२
[८] तर मेरो प्रश्‍न छ, ‘के परमेश्‍वरसित छल गर्नु मानिसको लागि उचित हुन्‍छ?’ कहिल्‍यै उचित हुँदैन र पनि तिमीहरू मसित छल गर्दछौ। ‘कसरी?’ तिमीहरू सोध्‍छौ। म भन्‍दछु, ‘दशौं हिस्‍सा र भेटीहरूमा।’[९] “तिमीहरू सबै जनामाथि सराप परेको छ किनभने तिम्रा सारा जातिले मलाई छलेका छन्।[१०] मेरो मन्‍दिरमा अन्‍न भरिभराउ हुने गरी तिमीहरू आफ्‍नो पूरा दशौं हिस्‍सा ल्‍याओ र मलाई जाँचेर हेर र तिमीहरूले देख्‍नेछौ कि कसरी म स्‍वर्गका झ्‍यालहरू खोलेर तिमीहरूलाई प्रशस्‍त गरी सबै प्रकारका असल कुराहरू खन्‍याइदिनेछु।[११] म तिमीहरूका अन्‍नबालीमा किरा लाग्‍न दिनेछैनँ र तिम्रा दाखबारीमा अङ्‌गुर भरिभराउ हुनेछ।[१२] तब सबै जातिका मानिसहरूले तिमीहरूलाई सुखी भन्‍नेछन् किनभने तिमीहरूका देश बसोबास गर्न असल हुनेछ।”

Nepali Bible 2008
नेपाल बाइबल सोसाइटी 2008