A A A A A

भगवान: [भगवानका नामहरू]


प्रस्थान ३:१४-१५
[१४] परमेश्‍वरले भन्‍नुभयो, “म जो हुँ, उही हुँ। तैँले तिनीहरूलाई भन्‍नू, ‘म हुँ भन्‍नुहुनेले मलाई तिमीहरूकहाँ पठाउनुभएको हो।’[१५] इस्राएलीहरूलाई भन् कि म परमप्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरू अब्राहाम, इसहाक र याकूबका परमेश्‍वरले तँलाई तिनीहरूकहाँ पठाएको हुँ। सधैँको निम्‍ति मेरो नाम ‘म हुँ’ हो। भविष्‍यका पुस्‍ता-पुस्‍ताले मलाई त्‍यही नामले पुकार्नेछन्।

प्रस्थान २०:७
“कुनै खराब उद्देश्यको निम्ति मेरो नाम नलिनू किनभने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वर हुँ र मेरो नामको दुरुपयोग गर्नेलाई म दण्‍ड दिनेछु।

प्रस्थान ३४:१४
“अरू कुनै देवताको पूजा तिमीहरूले नगर्नू किनभने म परमप्रभु डाह गर्ने परमेश्‍वर हुँ।

उत्पत्ति १:१
सुरुमा जब परमेश्‍वरले आकाश र पृथ्‍वी सृष्‍टि गर्नुभयो,

उत्पत्ति १७:१
अब्राम उनान्‍सय वर्षको हुँदा परमप्रभुले उनलाई दर्शन दिएर भन्‍नुभयो, “म सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर हुँ। मेरो आज्ञा मान् र सधैँ जे ठीक छ, त्‍यो गर्‌।

यशैया ७:१४
यसकारण परमप्रभु आफैंले तिमीलाई एउटा चिनो दिनुहुनेछ; एउटी कन्‍या गर्भवती हुनेछ र एउटा छोरो जन्‍माउनेछ र उसको नाम ‘इम्‍मानुएल’ राखिनेछ।

यशैया ४२:८
“म मात्र तेरा परमप्रभु परमेश्‍वर हुँ, म आफ्‍नो महिमा अरू कुनै देवी-देवतालाई दिनेछैनँ। म आफ्‍नो प्रशंसा कुनै मूर्तिलाई दिनेछैनँ।

यशैया ४५:५
“म परमप्रभु हुँ, अरू कुनै परमेश्‍वर छैन, तैँले मलाई नचिने पनि चाहिएको बल म तँलाई दिनेछु।

यशैया ५५:६
जब परमप्रभु नजिक हुनुहुन्‍छ, उहाँतिर फर्क र उहाँलाई बिन्‍ती गर।

यर्मिया १६:२१
परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “यसकारण म एकै पल्‍टमा ती जातिहरूलाई सदाकालको निम्‍ति मेरो शक्ति र सामर्थ्‍य देखाउनेछु। म परमप्रभु हुँ भनी तिनीहरूले जान्‍नेछन्।”

जन १:१
सृष्‍टि हुनुभन्दा अघि नै वचन हुनुहुन्‍थ्‍यो। वचन परमेश्‍वरसँग हुनुहुन्‍थ्‍यो र वचन परमेश्‍वर नै हुनुहुन्‍थ्‍यो।

जन १४:६
येशूले भन्‍नुभयो, “बाटो, सत्‍य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कुनै मानिस पनि पिताकहाँ पुग्‍न सक्‍दैन।

न्यायकर्ता १३:१८
दूतले सोधे, “किन मेरो नाम चाहियो? यो एउटा उदेकको नाम छ।”

लेवी १९:१२
मसँग गरेको प्रतिज्ञा पूरा गर्ने इच्‍छा छँदैछैन भने मेरा नाममा केही प्रतिज्ञा नगर्नू। नत्र त्‍यसले मेरो नामको अनादर हुनेछ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वर हुँ।

मत्ती ६:९
तिमीहरूले चाहिँ यसरी प्रार्थना गर्ने गर— “हे स्‍वर्गमा हुनुहुने हाम्रा परमेश्‍वर पिता, तपाईंको नाउँ पवित्र गरियोस्।

मत्ती २८:१९
अब तिमीहरू गएर सबै मानिसहरूलाई मेरा चेलाहरू बनाओ। तिनीहरूलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्‍माको नाउँमा बप्‍तिस्‍मा देओ।

प्रेरित ४:१२
“येशू ख्रीष्‍टबाहेक अरू कसैले पनि मानिसहरूलाई मुक्ति दिन सक्‍दैन। परमेश्‍वरले येशूको नाउँबाहेक संसारमा अरू कुनै नाउँ जनाउनुभएको छैन, जसबाट हामीले मुक्ति पाउन सक्‍छौं।”

हितोपदेश १८:१०
परमप्रभु एउटा बलियो धरहराजस्‍तै हुनुहुन्‍छ, जहाँ धर्मीहरू गएर सुरक्षा पाउँछन्,

हितोपदेश ३०:४
स्‍वर्गमा को पुगेर फर्की आएको छ र? कसले बतासलाई आफ्‍नो मुट्ठीमा समातेको छ र? अथवा, कसले समुद्रलाई लुगाको टुक्रामा बाँधेको छ र? अथवा कसले पृथ्‍वीको साँध-सिमाना तोकिदिएको छ र? त्‍यसो गर्ने को हुन्? के तिमी जान्‍दछौ? तिनका छोरा को हुन्?

भजनमा ६१:८
यसैले मेरा प्रतिज्ञाअनुसार दिनप्रतिदिन तपाईंलाई भेटी चढाएर म तपाईंको प्रशंसाको भजन सधैँ गाउनेछु।

प्रकाश १:८
“म आदि र अन्‍त हुँ,” भनेर सर्वशक्तिमान् परमप्रभु परमेश्‍वरले भन्‍नुहुन्‍छ— उहाँ हुनुहुन्‍छ, हुनुहुन्‍थ्‍यो र आउनुहुनेछ।

रोमी ८:१५
किनभने हामीलाई कमारो बनाएर फेरि डरमा राख्‍ने आत्‍मा होइन तर हामीलाई परमेश्‍वरका धर्मपुत्र बनाउने पवित्र आत्‍मा पाएर हामी परमेश्‍वरलाई बुबा भनेर बोलाउँछौं।

भजनमा २०:७-८
[७] कोही आफ्‍नो लडाइँका रथमाथि भर पर्दछन् र कोही आफ्‍ना घोडामाथि, तर हामी परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरको शक्तिमा भर पर्दछौं।[८] ती मानिसहरू ठेस खाएर लड्‍नेछन्। तर हामी उठेर दृढ खडा रहनेछौं।

फिलिप्पी २:१०-११
[१०] यसरी स्‍वर्ग, पृथ्‍वी र पृथ्‍वीमुनि भएका सबैले येशूको नाउँको आदर गर्न घुँडा टेक्‍नेछन्।[११] येशू ख्रीष्‍ट नै प्रभु हुनुहुन्‍छ भनेर सबैले खुल्‍लमखुल्‍ला परमेश्‍वरको सम्‍मान्‌को निम्‍ति घोषणा गर्नेछन्।

प्रस्थान ३:१३-१५
[१३] तर मोशाले उत्तर दिए, “जब म इस्राएलीहरूकहाँ गएर ‘तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्‍वरले मलाई पठाउनुभएको हो’ भनुँला, तब ‘उहाँको नाम के हो’ भनी तिनीहरूले मलाई सोधे भने मैले के भन्‍नु?”[१४] परमेश्‍वरले भन्‍नुभयो, “म जो हुँ, उही हुँ। तैँले तिनीहरूलाई भन्‍नू, ‘म हुँ भन्‍नुहुनेले मलाई तिमीहरूकहाँ पठाउनुभएको हो।’[१५] इस्राएलीहरूलाई भन् कि म परमप्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरू अब्राहाम, इसहाक र याकूबका परमेश्‍वरले तँलाई तिनीहरूकहाँ पठाएको हुँ। सधैँको निम्‍ति मेरो नाम ‘म हुँ’ हो। भविष्‍यका पुस्‍ता-पुस्‍ताले मलाई त्‍यही नामले पुकार्नेछन्।

Nepali Bible 2008
नेपाल बाइबल सोसाइटी 2008