A A A A A

खराब चरित्र: [डर]


यशैया ३५:४
हतास भएकाहरूलाई यसो भन, “बलियो होओ र नडराओ! परमेश्‍वर तिम्रो उद्धार गर्न आउँदै हुनुहुन्‍छ, तिम्रा शत्रुहरूलाई दण्‍ड दिन आउँदै हुनुहुन्‍छ।”

जन १४:२७
“म तिमीहरूलाई शान्‍ति दिएर जान्‍छु। मेरो आफ्‍नै शान्‍ति म तिमीहरूलाई दिन्‍छु र यो संसारले दिनेजस्‍तो शान्‍ति होइन। आफ्‍नो मनलाई विचलित हुन नदेओ र नडराओ।

यहोशू १:९
याद राख् कि मैले तँलाई भरोसा र साहस गर्ने आज्ञा दिएको छु। नडरा अनि हताश नहो किनभने म परमप्रभु तेरा परमेश्‍वर तँ जहाँ गए तापनि तँसित छु।”

मत्ती ६:३४
भोलिको चिन्‍ता नगर। भोलिको समस्‍या भोलि नै सुल्‍झिन्‍छ। आजलाई आजकै दु:ख पुग्‍दो छ।”

यशैया ४३:१
हे इस्राएल, तेरो सृजना गर्ने परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ, “नडरा, मैले तँलाई उद्धार गरेको छु। मैले तँलाई नाम लिएर बोलाएको छु, तँ मेरो होस्।

भजनमा २३:४
घोर अन्‍धकारका बीचबाट भएर जानुपरे पनि हे परमप्रभु! म डराउनेछैनँ किनभने तपाईं मेरो साथ हुनुहुन्‍छ, तपाईंको गोठालाका छडी र लाठोले मेरो रक्षा गर्छन्।

भजनमा ३४:४
मैले परमप्रभुसँग प्रार्थना गरें, उहाँले मलाई उत्तर दिनुभयो, उहाँले मलाई सारा डरदेखि छुटकारा दिनुभयो।

भजनमा ९४:१९
जहिले-जहिले चिन्‍ता-फिक्री मलाई आइपर्दछ, तपाईंले मलाई सान्‍त्‍वना दिनुहुन्‍छ र खुसी बनाउनुहुन्‍छ।

रोमी ८:३८-३९
[३८] किनभने मलाई पूरा थाहा छ, कुनै कुरोले पनि ख्रीष्‍टको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्‍दैन। नता मृत्‍युले, नता जीवनले न स्‍वर्गदूतहरूले, नता संसारको शक्तिले, नता अहिलेको,[३९] नता पछिको न माथिको न तलको, सृष्‍टिका कुनै शक्तिले पनि हामीलाई परमेश्‍वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्‍दैन किनभने परमेश्‍वरले ख्रीष्‍टद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ।

भजनमा २७:१
परमप्रभु मेरो ज्‍योति र मुक्ति हुनुहुन्‍छ, मलाई कसैको डर छैन। परमप्रभुले सबै खतरादेखि मेरो रक्षा गर्नुहुन्‍छ, म कहिल्‍यै डराउनेछैनँ।

१ पत्रुस ५:६-७
[६] त्‍यसो हुँदा परमेश्‍वरका शक्तिशाली हातमुनि रहेर नम्र होओ र उहाँले तिमीहरूलाई ठीक समयमा ठूलो बनाउनुहुनेछ।[७] आफ्‍ना सबै फिक्री उहाँका अघि राखिदेओ किनभने उहाँले नै तिमीहरूको हेर-विचार गर्नुहुन्‍छ।

भजनमा 118:6
परमप्रभु मसँग हुनुहुन्‍छ, म डर मान्‍दिनँ, कसले मलाई के गर्न सक्‍छ र?

२ तिमोथी 1:7
किनभने परमेश्‍वरले हामीलाई डरको आत्‍मा होइन तर शक्ति, प्रेम अनि आफैंलाई वशमा राख्‍ने आत्‍मा दिनुभएको छ।

भजनमा ११५:११
उहाँलाई पुज्‍नेहरू सबै परमप्रभुमा भरोसा राख, उहाँले तिमीहरूलाई सहायता र रक्षा गर्नुहुन्‍छ।

भजनमा १०३:१७
[17-18] तर परमप्रभुलाई आदर गर्नेहरूको लागि चाहिँ उहाँको प्रेम सदाकालको निम्‍ति रहनेछ। उहाँको करार साँचो प्रकारले मान्‍नेहरूमाथि र उहाँका आज्ञा विश्‍वासयोग्‍यसाथ पालन गर्नेहरूमाथि तिनीहरूका पुस्‍ता-पुस्‍तासम्‍म उहाँको भलाइ रहिरहनेछ।

भजनमा ११२:१
परमप्रभुको स्‍तुति गर! परमप्रभुलाई आदर दिने र उहाँको आज्ञा मान्‍न आनन्‍द मनाउने मानिस साँच्‍चै खुसी हो।

व्यवस्था ३१:६
साहस गर अनि बलियो बन। तिनीहरूको डर नमान। तिम्रा परमेश्‍वर परमप्रभु आफैं तिमीहरूसँग रहनुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई धोका दिनुहुन्‍न र त्‍याग्‍नुहुन्‍न।”

१ इतिहास 28:20
दाऊद राजाले आफ्‍ना छोरा सोलोमनलाई भने, “भरोसा राख र सङ्कल्‍प गर। काम सुरु गर र केही कुराले त्‍यसलाई रोक्‍न नदेऊ। परमप्रभु परमेश्‍वर, जसको म सेवा गर्दछु, तिमीसित रहनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई त्‍याग्‍नुहुन्‍न र मन्‍दिर बनाउन गर्नुपर्ने काम तिमीले नसकेसम्‍म उहाँ तिमीसित रहनुहुनेछ।

भजनमा 56:3-4
[3] हे सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु! मलाई डर लाग्‍दा म तपाईंमा भरोसा राख्‍छु।[4] म परमेश्‍वरमा भरोसा राख्‍दछु र डराउँदिनँ, उहाँले मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको लागि म उहाँको प्रशंसा गर्छु, तुच्‍छ मानिसले मलाई के गर्न सक्‍छ र?

यशैया ४१:१०-१३
[१०] नडरा, म तँसित छु! म तेरा परमेश्‍वर हुँ, कुनै कुराले तँलाई नतर्साओस्! म तँलाई बल र मद्दत दिनेछु। मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तँलाई बचाउनेछु।[११] “तँसित रिसाउनेहरू हार खाएर लज्‍जित हुनेछन्। तिमीहरूका विरुद्धमा लड्‍नेहरू मारिनेछन्।[१२] तँसँग लड्‍नेहरूलाई तैँले खोज्‍नेछस् तर भेट्टाउनेछैनस्। तँसँग लडाइँ गर्नेहरू व्‍यर्थका हुनेछन् र पृथ्‍वीबाट लोप हुनेछन्।[१३] म परमप्रभु, तेरा परमेश्‍वर हुँ, म तेरो दाहिने हात समातेर भन्‍दछु, ‘नडरा, म तँलाई मद्दत दिनेछु’।”

यशैया ५४:४
नडरा, फेरि तेरो अपमान हुनेछैन, तँ होचो पारिनेछैनस्। तेरो जवानीपनको लाज भुल्‍नेछस्, विधवा भएपछिको घोर एक्‍लोपना बिर्सनेछस्।

मत्ती 10:28
मानिसहरूले त तिम्रो शरीरलाई मात्र मार्न सक्‍छन्, तिमीहरूको आत्‍मालाई चाहिँ तिनीहरूले बिगार गर्न सक्‍दैनन् नि! यसैले आत्‍मालाई मार्न नसक्‍नेहरूदेखि नडराउनू, बरु तिम्रो आत्‍मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्न सक्‍नुहुने परमेश्‍वरदेखि नै डराउनू।

रोमी ८:१५
किनभने हामीलाई कमारो बनाएर फेरि डरमा राख्‍ने आत्‍मा होइन तर हामीलाई परमेश्‍वरका धर्मपुत्र बनाउने पवित्र आत्‍मा पाएर हामी परमेश्‍वरलाई बुबा भनेर बोलाउँछौं।

१ कोरिन्थी 16:13
होशियार भएर विश्‍वासमा दिगो बस। साहसिलो र बलियो होओ।

हिब्रू १३:५-६
[५] धन-सम्‍पत्तिको माया-मोहमा नफस। आफूसँग जे छ, त्‍यसैमा सन्‍तोष गर्ने गर किनभने परमेश्‍वरले नै भन्‍नुभएको छ, ‘म तिमीलाई कहिल्‍यै छोड्‍नेछैनँ, म तिमीलाई कहिल्‍यै त्‍याग्‍नेछैनँ’।”[६] यसकारण हामी ठूलो साहससँग भन्‍न सक्‍छौं, “प्रभुले नै मलाई सहायता गर्नुहुन्‍छ। म कहिल्‍यै डराउनेछैनँ। मानिसले मलाई के गर्न सक्‍छन्?”

१ यूहन्ना 4:18
प्रेममा डर हुँदैन। सिद्ध प्रेमले डर धपाइदिन्‍छ। डरले नै सजाय हुन्‍छ भनेर देखाउँछ र डराउने मानिसमा सिद्ध प्रेम हुँदैन।

१ पत्रुस ३:१३-१४
[१३] तिमीहरू राम्रो काम गर्न इच्‍छुक भयौ भने तिमीहरूलाई कसले हानि गर्छ?[१४] राम्रो काम गर्दा पनि दु:ख भोग्‍नुपर्‍यो भने तिमीहरू कति धन्‍यका हौ। कसैसँग नडराओ र चिन्‍ता नगर।

Nepali Bible 2008
नेपाल बाइबल सोसाइटी 2008