A A A A A

Mysteries: [Flat / Round Earth]


Matiye 4:8
Sʋtãan tall-b lame n dʋ tãn wok zugu n wilg-b dũni wã ne a zɩɩri,

Yɛl Pukr Sebre 7:1
Dẽ poore mam yãee malɛgs a naase sẽn yɛs tẽnga kɩrems a naasã; b ra gãda tẽnga sob-raad a naasã tɩ b ra fʋʋs tẽng bɩ mogre, bɩ tɩɩg meng ye.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso