A A A A A

Bad Character: [Foolish]


Matiye 5:22
La ned sã n yeel a to tɩ yalma, dẽ sekda a wa bʋʋd-bɛda rãmb taoore. La a sã n yeel-a tɩ pʋlum-sãamda, yẽ soab paalgda a meng bugum bʋʋdo.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso