A A A A A

Church: [Messiah In The Bible]


Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 2:38
A Pɩyɛɛr yeel-b lame yaa: Tek-y yam n kos sugri, la bɩ ned kam fãa sak n deeg koom lisg ne a Zezi Kirist yʋʋr a yel-wẽna sugr kũun yĩnga. Dẽ, y na yaool n deeg Wẽnnaam kũuna sẽn ya Sɩɩg-sõngã.

Zã 1:41
A Ãndre reng n yãnda a meng ba-biig a Sɩmo n yeel-a: Tõnd yãa Mesi, sẽn dat n togs tɩ "Kiristã."

Zã 4:25
Pagã yeela bãmb yaa: Mam miime tɩ Mesi wã, soab ning b sẽn boond tɩ Kiristã na n waame. B sã n wa, b na n wilga tõnd bũmba fãa.

Zã 14:6
A Zezi yeela yẽ yaa: Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned baa a yen ka tõe n wa m baaba nengẽ tɩ ka tũ ne maam ye.

Zã 4:25-26
[25] Pagã yeela bãmb yaa: Mam miime tɩ Mesi wã, soab ning b sẽn boond tɩ Kiristã na n waame. B sã n wa, b na n wilga tõnd bũmba fãa.[26] A Zezi yeela yẽnda: Maam, soab ning sẽn gomd ne fooma, yaa maam la bãmba.

Mossi (SB) 1998
No Data