A A A A A

अतिरिक्त: [विपुलता]


१ तीमथ्य ५:८
पण जर कोणी त्याच्या स्वत:च्या नातेवाईकासाठी आणि विशेषत: त्याच्या कुटुंबातील जवळच्यांसाठी तरतूद करीत नाही, तर त्याने विश्वास नाकारलेला आहे. व तो अविश्वासू माणसांपेक्षा वाईट आहे.

२ करिंथकर 9:8
आणि देव तुम्हाला कृपेने विपुल देण्यास समर्थ आहे. यासाठी की सर्व गोष्टीत सर्व वेळी, तुम्हांला विपुलता मिळेल आणि चांगल्या कामसाठी अधिक तत्पर व्हाल.

अनुवाद 29:12
et täna sind ülendada enesele rahvaks ja et olla sulle Jumalaks, nagu ta sulle on öelnud ja nagu ta su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile on vandega tõotanud.

इफिसियन्स 3:20
Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda,

निर्गम 34:6
Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis: 'Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest,

जेम्स 1:17
Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju.

जॉन 10:10
Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.

लूक 6:38
Andke, ja teile antakse - hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi.'

लूक 6:45
Hea inimene toob välja head oma südame heast tagavarast ja paha inimene toob pahast välja paha, sest ta suu räägib sellest, millest on tulvil ta süda.

मॅथ्यू 6:33
Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!

फिलिपीन्स 4:19
Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.

नीतिसूत्रे 3:5-10
[5] Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele![6] Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks![7] Ära ole iseenese silmis tark! Karda Issandat ja tagane kurjast![8] See on su ihule terviseks ja luudele-liikmetele kosutuseks.[9] Austa Issandat oma varandusega ja uudseviljaga kõigest oma saagist,[10] siis su aidad täituvad küllusega ja veiniaamid ajavad üle!

स्तोत्र 23:5
Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.

स्तोत्र 36:8
Kui kallis on su heldus, Jumal! Sellepärast otsivad inimlapsed pelgupaika su tiibade varju all.

स्तोत्र 37:11
Ent alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust.

स्तोत्र 65:11
kastes selle vagusid ja pudendades selle mullapanku. Vihmapiiskadega sa teed maa pehmeks ning õnnistad selle kasvu.

स्तोत्र 72:16
Viljarohkus on maa peal, mägede harjadel kahisevad viljapead nagu Liibanoni mets, ja linna elanikke tärkab otsekui maast rohtu.

रोमन्स 15:13
Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!

स्तोत्र 66:8-12
[8] Tänage, rahvad, meie Jumalat, kostku valjusti tema kiitus![9] Tema paneb elama meie hinge ega lase meie jalgu kõikuda.[10] Sest sina, Jumal, oled meid läbi katsunud, sa oled meid sulatanud, nagu hõbedat sulatatakse.[11] Sa vedasid meid võrku, sa panid vaotise meie niuetele.[12] Sa lasksid inimesi sõita meie pea peal, me sattusime tulle ja vette. Kuid sina viisid meid välja küllusesse.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739