A A A A A

Misteri: [Dinosaur]


Rom 1:18
Kemurkaan Allah ternyata dari syurga terhadap segala kefasiqan dan kedurjanaan yang dilakukan oleh manusia, yang menyembunyikan kebenaran dengan kedurjanaan,

Malaysian Bible 2008
Copyright © 2013 Pengamat Kitab Mulia