A A A A A

Kehidupan: [Haiwan]


James 3:7
Manusia dapat dan sudahpun menjinakkan makhluk lain – binatang buas, burung, haiwan menjalar, dan binatang-binatang di laut.

Yeremia 8:7
I roda pod nebom zna svoje vrijeme, grlica i ždrao i lasta paze na vrijeme kad dolaze; a narod moj ne zna suda Gospodnjega.

Kerja 35:11
Koji čini te smo razumniji od zvijerja zemaljskoga, i mudriji od ptica nebeskih.

Lukas 3:6
I svako će tijelo vidjeti spasenije Božije.

Lukas 12:24
Pogledajte gavrane kako ne siju, ni žanju, koji nemaju podruma ni žitnica, i Bog ih hrani: a koliko ste vi pretežniji od ptica?

Matthew 6:26
Pogledajte na ptice nebeske kako ne siju, niti žnju, ni sabiraju u žitnice; pa otac vaš nebeski hrani ih. Nijeste li vi mnogo pretežniji od njih?

Amsal 12:10
Pravednik se brine za život svojega živinčeta, a u bezbožnika je srce nemilostivo.

Mazmur 104:21
Lavovi riču za plijenom, i traže od Boga hrane sebi.

Kejadian 2:19-20
[19] Jer Gospod Bog stvori od zemlje sve zvijeri poljske i sve ptice nebeske, i dovede k Adamu da vidi kako će koju nazvati, pa kako Adam nazove koju životinju onako da joj bude ime;[20] I Adam nadjede ime svakom živinčetu i svakoj ptici nebeskoj i svakoj zvijeri poljskoj; ali se ne nađe Adamu drug prema njemu.

Kejadian 9:2-3
[2] I sve zvijeri zemaljske i sve ptice nebeske i sve što ide po zemlji i sve ribe morske neka vas se boje i straše; sve je predano u vaše ruke.[3] Što se god miče i živi, neka vam bude za jelo, sve vam to dadoh kao zelenu travu.

Kejadian 1:24-28
[24] Potom reče Bog: neka zemlja pusti iz sebe duše žive po vrstama njihovijem, stoku i sitne životinje i zvijeri zemaljske po vrstama njihovijem. I bi tako.[25] I stvori Bog zvijeri zemaljske po vrstama njihovijem, i stoku po vrstama njezinijem, i sve sitne životinje na zemlji po vrstama njihovijem. I vidje Bog da je dobro.[26] Potom reče Bog: da načinimo čovjeka po svojemu obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cijele zemlje i od svijeh životinja što se miču po zemlji.[27] I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božijemu stvori ga; muško i žensko stvori ih.[28] I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog: rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zvjerinja što se miče po zemlji.

Amsal 6:6-8
[6] Idi k mravu, ljenivče, gledaj putove njegove, i omudraj.[7] Nema vođa ni upravitelja ni gospodara;[8] I opet pripravlja ljeti sebi hranu, zbira uz žetvu piću svoju.

Mazmur 8:6-9
[6] Postavio si ga gospodarom nad djelima ruku svojih, sve si metnuo pod noge njegove,[7] Ovce i volove sve, i divlje zvjerinje,[8] Ptice nebeske i ribe morske, što god ide morskim putovima.[9] Gospode, Gospode naš! kako je veličanstveno ime tvoje po svoj zemlji!

Kerja 12:7-10
[7] Zapitaj stoku, naučiće te; ili ptice nebeske, kazaće ti.[8] Ili se razgovori sa zemljom, naučiće te, i ribe će ti morske pripovjediti.[9] Ko ne zna od svega toga da je ruka Gospodnja to učinila?[10] Kojemu je u ruci duša svega živoga i duh svakoga tijela čovječijega.

Yesaya 11:6-9
[6] I vuk će boraviti s jagnjetom, i ris će ležati s jaretom, tele i lavić i ugojeno živinče biće zajedno, i malo dijete vodiće ih.[7] I krava i medvjedica zajedno će pasti, mlad njihova ležaće zajedno, i lav će jesti slamu kao vo.[8] I dijete koje sisa igraće se nad rupom aspidinom, i dijete odbijeno od sise zavlačiće ruku svoju u rupu zmije vasilinske.[9] Neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, jer će zemlja biti puna poznanja Gospodnjega kao more vode što je puno.

Ecclesiastes 3:18-21
[18] Rekoh u srcu svom za sinove ljudske da im je Bog pokazao da vide da su kao stoka.[19] Jer što biva sinovima ljudskim to biva i stoci, jednako im biva; kako gine ona tako ginu i oni, i svi imaju isti duh; i čovjek ništa nije bolji od stoke, jer je sve taština.[20] Sve ide na jedno mjesto; sve je od praha i sve se vraća u prah.[21] Ko zna da duh sinova ljudskih ide gore, a duh stoke da ide dolje pod zemlju?

Mazmur 148:7-12
[7] Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane;[8] Oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni, koji izvršuje riječ njegovu,[9] Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri,[10] Zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate,[11] Carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske,[12] Momci i djevojke, starci i djeca,

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865