A A A A A

Perwatakan Buruk: [Mengeluh]


Filipi 4:6-7
[6] Jangan bimbangkan apapun. Dalam segala hal, dengan berdoa dan memohon, dengan mengucapkan kesyukuran, beritahulah hasratmu kepada Allah.[7] Dan sejahtera Allah yang melebihi pengertian manusia akan memelihara hati dan fikiranmu dalam Isa al-Masih.

Malaysian Bible 2008
Copyright © 2013 Pengamat Kitab Mulia