A A A A A

Mysteries: [Flat / Round Earth]

Namatayo 4:8
Yamalheke Nakare nkankusha vachulhu mwaako wo urekama, nkaamwoniha imwene chonkhaye cho velhaponi va ni urera waya wonkhaye.

Upatakulhelhiya 7:1
Yamalheke yayo nkakoona minepa o wiirimu acheshe anemenlhe ipatta ncheshe cho ilhapo, anavarenlhe iphioo ncheshe cho ilhapo wiira chihiwuke ata vakani, vachulhu ilhapo, vachulhu ibahari ni mmirini.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015