A A A A A

Math Signs: [Number 8]


Upatakulhelhiya 13:18
Vaa phi vavawo vanothananiya irusho vawo! Ni ntu rii ni irusho nowooria ulhamulha maana yo inamba yo mwannama uyo, ukhalhawaya phi inamba irii ni maana o ntu naneshe. Yeyo inamba iyo phi imia sita, makhumi ni sita.

1 Ukorintho 6:9-11
[9] Ama chani, khannochuwelha wiira attu o uhilhoka khanowa aahiyeriya umwene wa Nlhuku? Nhiithepiache! Attu ankhalhelha mwaha wo ulhuva ama anolhapelha mashoka ama o ishembwere ama anorupa ni alhopwana nanaya[10] ama owiiya ama o ilhema ama o uhapalhiya ama o waapa ama o uvara makhuche, yayo onkhaye ayo khanowa yaakelha Imwene ya Nlhuku.[11] Attu akina munlhokoni mwinyu mwaari thoko chiicho nansho vano nhaalhakelhiya, nkamwathanlhiya ukhalha oombone ni uratihiya ni Nlhuku wo nchina na Athithi Yesu Kuristo ni wo Iphumu ya Nlhuku.

Upatakulhelhiya 11:2-3
[2] Nansho nhiphime ipuwa yo vathe wo Inupa ya Nlhuku, ukhalhawaya yeyo ahovahiya attu ahiri Ayahudi, anohalha unyikalhacha iwani itakatifu wo mieri makhumi ncheshe khuwa miilhi.[3] Ni mii kinowaaruma o uhimiechesha aka elhi anawanre anakoto wiira ahimiache nttenga unokhuma wa Nlhuku unaacha yeyo ikatema yo mahuku 1,260 iyo.”

Mitheko 8:11-24
[11] Yaachivelhiya chinene ukhalhawaya ukhwiri waya wahaashangiha attu wo iyaakha chinchi.[12] Nansho vaarumelhenlhe aya nttenga u Nafilipo waahimia Malhove Orera o Imwene ya Nlhuku, manyaalhopwana ni manyaathiyana yahobatiizachiya wo nchina na Yesu Kuristo.[13] Ata Simoni mwanene ahorumelhelha, abatiiziyeke, aari attukanaka ni Nafilipo, ashangaka chinene ithikineha ni cho ushangiha chaapaangiya.[14] Akarumiya yaari Uyerusalemu alhe, veewilhe aya wiira attu o Usamariya ahopochera nlhove na Nlhuku, yahaaruma Napeturo ni Nayohana urwaa wowo.[15] Vaaphilhe aya nkayaalhapelhelha attu wiira ampochere Iphumu ya Nlhuku,[16] Ukhalhawaya yeyo ikatema iyo Iphumu ya Nlhuku khaari anankhuruwelhe ntu riyoothe munlhokoni mwaya, yaari ahowiiraka ubatiiziyaru wo nchina na Athithi Yesu.[17] Paahi etu, Napeturo ni Nayohana nkayeesheracha attu miono, nkayampochera Iphumu ya Nlhuku.[18] Simoni nkaachuwelha wiira wo weesheriya miono ni akarumiya, attu yahovahiya Iphumu ya Nlhuku. Paahi nkaakumiha nchurukhu athananaka waahonga Napeturo ni Nayohana[19] eeraka, “Nkivaheke ni mii ikuru iyo ikhalhe wiira vanohalha aka umweeshera miono ntu riyoothe, ampochere Iphumu ya Nlhuku.”[20] Nansho Napeturo nkayaakhulha, “Mpotereke uwo, ni nchurukhu inyu, ukhalhawaya nnaanyihera wiira nnowooria uthuma ikuru ya Nlhuku wo nchurukhu![21] Khanrina ittu munthekoni mwihu ukhalhawaya nrima inyu uhowonya mmiithoni mwa Nlhuku[22] paahi etu, nkhoromeke nhiyeke uwonya winyu, mwaalhapelheke Athithi anowooria ulhevelhelhani irusho chinyu thoko yayo.[23] Ukhalhawaya kihoona wiira nhochariya ihache ni uttukiya mu unanarani!”[24] Nasimoni nkayaakhulha Napeturo ni Nayohana, “Nkilhapelheke wa Athithi wiira, nihikipatte no uhilhoka niriyoothe wo yayo malhove muulhumanche inyu ayo.”

1 Ukorintho 6:9
Ama chani, khannochuwelha wiira attu o uhilhoka khanowa aahiyeriya umwene wa Nlhuku? Nhiithepiache! Attu ankhalhelha mwaha wo ulhuva ama anolhapelha mashoka ama o ishembwere ama anorupa ni alhopwana nanaya

Nayohana 1:8
Nayohana khayaari yoyo nthuko uyo, nansho aawilhe uhimiechesha wa attu mwaha wo yoyo nthuko uyo.

Upatakulhelhiya 4:6-8
[6] Uholho wo ihiche yo imwene ilhe kahoona ittu thoko ibahari yo kioo, yoonia nkwee thoko nlhuku no theka chinene. Variyari ihiche chaarukureria ihiche yo imwene iyo, ahaawo owupiya akumi acheshe, yaari anachanre miitho uholho ni ukohi.[7] Owupiya nkumi o upacha aari thoko kharamu, o nayelhi aari thoko ing'ope, o neraru oonia thoko ikhove ya ntu ni o necheshe aari thoko iwuku inovava.[8] Owupiya akumi acheshe ayo kila mmoka aari ni mapupha sita, acharaka miitho, vathe ni nhina. Uhiyu ni uthana, wo uhiittuwa, eepachaka, “Ntakatifu, ntakatifu, ntakatifu, Athithi, Nlhuku O machiri onkhaye. Yaariwo, ariwo ni anowa!”

Upatakulhelhiya 13:5
Yamalheke, mwannama o ulhuma uyo nkaahiyeriya olhumache malhove o wiikhuwelha ni unruwana Nlhuku. Nkaahiyeriya ikuru yo wiitawara upanga ntheko awe wo mieri makhumi ncheshe khuwa miilhi.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015