A A A A A

Math Signs: [Number 7]

Nayohana 6:35
Yesu nkeera, “Miyaano phi yolhia inouvahani ukumi. Nokiweelha khanowolhiya ithalha tho, nokirumelhelha khanowolhiya nttona tho.

Namatayo 26:26
Vaari aya alhiachaka, Yesu nkaakusha nkatte, nkaalhapelhelha wa Nlhuku, nkaamia, nkaavahacha owiittucha awe eeraka, “Mmwieke nlhieke, ilha phi iruttu aka.”

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015