A A A A A

Life: [Depression]

Ufilipi 4:8
Ashilhoko aka wo umalhihera kineera, nvarechesheke chittu choombone chinothananiya utotopelhiya, nvarechesheke ikeekhene ni mwaha we ikekhiaye, nvarechesheke mwaha uhinanarihiya ni mwaha unorumiha ipilhi.

1 Napeturo 5:6-7
[6] Paahi etu mwiitimarikheke mmoononi mwa Nlhuku nri mwo machiri, awe otheeshani ikatema aya yaayaka.[7] Munhiyereke nipampa ninyu nonkhaye ukhalhawaya yoyo phi noushungani.

Nayohana 16:33
Kihoohimeriani ulha mwaha ulha wiira nkhalheke ni mpuha wo ulhutaana ni mii. Nnoowa mwaahuvihiya velhaponi, nansho mpisheke nrima! Miyaano kihokottolha ilhapo!”

Arumi 8:38-39
[38] Ukhalhawaya kihochuwelha wiira khiiwo ittu inohalha unimwalhaaniha ni uttuna wawe, kahii nookhwa mena ukumi, kachihiwe minepa mena minepa o wiirimu akina, mena aholhelhi, mena ikatema yo naanano mena ikatema inowa mena attu o ikuru,[39] mena ilhapo yo nchulhu mena ilhapo yo vathi. Khiiwo ittu yuupiye iri ni machiri o unimwaalhaniha ni uttuna wa Nlhuku wo iphiro ya Kuristo Yesu Athithi.

1 Napeturo 4:12-13
[12] Ashilhoko aka, nhishange mwaha wo ulhikachiya winyu chinene mwoonaka thoko ittu ihinapacha inyu woona.[13] Nansho nteelhiyeke ukhalhawaya nnookaviha uttwaruwa wa Kuristo wiira mmwe mwaateelhiya chinene ikatema vanohalha awe uhokolhia wo nthimicho wawe.

2 Ukorintho 1:3-4
[3] Atotopelhiye Nlhuku Athumwanaya Athithi Yesu Kuristo, Athumwanihu o ikiriri, Nlhuku noteelhiha mirima cha attu onkhaye.[4] Nlhuku phi noniteelhiha mirima mu uhuvani wihu mwonkhaye. Akina vanohuva aya naateelhihe mu uhuvani waya wo kila iphiro, wo yoyo nrima unonihelha awe uyo.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015