A A A A A

Life: [Marriage]

Aebraniya 13:4
Nthelhi nithimichiyeke ni attu onkhaye, manyottato ni manyopani ahinanarihe nthelhi naya, ukhalhawaya Nlhuku noowa waahukumulha attu anopanga ishembwere ni attu o ulhavalhava.

1 Ukorintho 13:4-7
[4] Ntu ri ni nrima wo uttuna noovilhelha, nowaalhoha akina ri ni nrima wo uttuna kharina ihache, khaneechoona ama khaneefuna.[5] Ntu ri ni nrima wo uttuna khanhiya umanya, khanothotha ifaida awe, ama khanrushiya chitema mena khanoopuwelha chittu cho unanara chivinre,[6] khanottapelhelha chittu cho uhilhoka, nansho nottapelhelha chittu cho ikeekhene.[7] Ntu ri ni nrima wo uttuna noovilhelha chonkhaye, noorumelhelha, nookhulhuvelha chonkhaye ni winkelha chittu chonkhaye.

Nayohana 14:27
“Mpuha phi nouhiyeraakani, kinouvahani mpuha aka. Akinoovahani thoko attu o velhaponi chineera aya. Nhikhelhiye nipampa munrimani, mena nhoove.

1 Napeturo 3:7
Ni inyu manyottato chiicho, mwaakhalhaneke rata manyaahanu inyu, mwaalhoheke, mwoonaka thoko attu ihirina machiri thoko mwaattiva va, ni woona thoko ashikhunaninyu anohalha inyu waapocherana vamoka nnema wo ukumi ukhuma wa Nlhuku. Mwapangaka chiicho khiiwo ittu inohalha utiyelhelha ulhapelha winyu.

2 Ukorintho 6:14
Nhivaraane ni attu ahinonrumelhelha Nlhuku. Chani chittu cho ikekhia chinowaathana ni chittu cho uhilhoka? Nthuko ni ipiphi chinooria chani ukhalha nlhoko mmoka?

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015