A A A A A

Good Character: [Abstinence]


2 Ukorintho 12:21
Kinoova wiira vanohalha aka uwa nkwaha unowa vawo, Nlhuku aka nowa akuulhiha muru munlhokoni mwinyu. Ni mii kinoowa kaachukulha wo nlhatu wa attu enchi awonyilhe nansho ahikhoromaka ni uhiya unyalha waya uwo ni nikakata naya no ishembwere ni ulhavalhava thoko mwalhapwa ulhavalhanve aya.

2 Natim 2:22
Nansho nhittware itama che imirawo ntwareke ikekhiaye ni nrima ni uttuna ni mpuha vamoka ni alhe aneehana Athithi wo nrima worera.

Mitheko 15:20
Nansho naarweehelheke iwarakha yo waahimeria wiira ahilhie cholhia chinyalhihiye wo ulhapelhelhiya isinyago, ahiwehewehe mwaha wo ishembwere, ni uhiya ulhia inama ya ashinama achipulhiye ishiko mena ahiwurie iphome.

Ukolosai 3:5
Paahi etu mwiiveke ittu iriyoothe yo uhilhoka irii yo velhaponi, ulhavalhava ni unanara ni wuupuwelha chittu cho uhilhoka ni nikakata no uhilhoka ni moopuwelho o uhilhoka ni nrima wo uthanana chittu niri phi uthimicha isinyago.

Uefeso 5:3
Ukhalhawaya vano mwaatti phi attu a Nlhuku, khavanlhoka wiiwania munlhokoni mwinyu mwaha wo ishembwere ama mwaha wo unanara mena nlhulha wo uttuna chinene nhakhu.

Ugalatia 5:19
Paahi etu, mitheko cho nikakata no mwiiruttuni mwa attu chihochuwaniaa. Phi ishembwere, ulhuva, uhilhoka,

1 Ukorintho 6:18-19
[18] Nshembeke chinene iphiro cho muulhuvani. Uwonya ukina wonkhaye khunopangiya mwiiruttuni nansho ulhavalhava unopangiya mwiiruttuni wa ntu mwanene.[19] Ama chani, khanchuwenlhe wiira iruttu chinyu phi Inupa yo Iphumu ya Nlhuku rii nhina mwinyu, mwaapochenre inyu ukhuma wa Nlhuku? Mwaattiva etu, iruttu chinyu khachihiwe nhakhu inyu mwaashinene.

1 Ukorintho 7:2
nansho wo nlhatu wo itatako yo ulhikachiya muulhuvani, paahi etu kila nlhopwana akhalheke ni mahanu awe mwanene ni kila nthiyana akhalheke ni owannyawe.

1 Ukorintho 10:13
Ulhikachiya umanlhe inyu upatta phi wo mahuku ene wa attu. Nlhuku ri o ukhulhuvelhiya, khanoohiyani wiira nlhikachiye upwaha wooria winyu. Nansho vamoka ni ulhikachiya uwo nouvahani chiicho machiri o uvilhelha ni iphiro yo ukhuma muulhikachiyani mmo rata.

1 Napeturo 2:11
Ashilhoko aka, kinoulhelhani thoko alheto ama attu o uvira velhaponi va! Nshembeke nikakata no mwiiruttuni nihinaathana ni minepa chinyu.

Aebraniya 13:4
Nthelhi nithimichiyeke ni attu onkhaye, manyottato ni manyopani ahinanarihe nthelhi naya, ukhalhawaya Nlhuku noowa waahukumulha attu anopanga ishembwere ni attu o ulhavalhava.

Nayuuda 1:7
Tho, muupuwelheke etu ilhapo cho Usodoma ni Ugomora ni iwani cho nthotho mwaya. Anenchi o wowo yahopangacha thoko minepa chaapannge aya chilhe, yahopanga ishembwere ni upangacha chittu cho uhilhoka cho urukunusha moopelho oopiye aya nkayaatwarushiya ntwarusho wo mooro wo mahuku o uhimalha akhalhe meettuchiho o waamuka attu onkhaye.

Namatayo 5:8
“Ahoreeriya attu o nrima worera, Ukhalhawaya anowa umwoona Nlhuku!”

Arumi 12:1
Paahi etu, ashilhoko aka, ukhalhawaya Nlhuku hochara ikiriri yinchi, kinoulhepelhani etu wiira, mwiikumiheke iruttu chinyu mwaashinene ukhalha isadaka ikumi wa Nlhuku, isadaka itakatifu, inonteelhiha. Yeyo phi iphiro inyu yoombone yo unthimicha Nlhuku.

Arumi 13:13
Nikhalheke rata thoko chinokhalha ihu uthana, nihimenyekhe ni uhapalhiya chittu cho uhilhoka, mena ulhuvalhuva mena waana indewo mena ihache.

1 Uthesalonike 4:3-4
[3] Nlhuku nothanana wiira mwaatti mwiikumiheke nkhalheke atakatifu nhilhuve kabisaa.[4] Kila mmoka munlhokoni mwinyu achuwelheke iphiro yo ukhalha ni ahanu awe wo makhalhelho atakatifu o wiithimicha,

Ugalatia 5:19-21
[19] Paahi etu, mitheko cho nikakata no mwiiruttuni mwa attu chihochuwaniaa. Phi ishembwere, ulhuva, uhilhoka,[20] ulhapelha isinyago, ukhwiri, uvingana, indewo, ihache, urushiya, ilhema, uhiiwanana, umwalhaana[21] ni uwehana pufia, uhapalhiya, umenyekha ni makina anolhikaana ni yayo. Kahowaamukani ni vano kinowaamukani tho wiira, thoko chenre aka wo uhimeriani wiira attu anopanga yayo khanowa apattaka Imwene ya Nlhuku ukhalha yawaya.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015