A A A A A

God: [Who God Is]

Ukolosai 1:16
Ukhalhawaya wo iphiro awe yoyo Kuristo uyo, chittu chonkhaye chahoupiya, cho velhaponi ni cho wiirimu, chittu chinoonia ni chittu chihinoonia, attu o ukhalhelha ihiche yo utawara ni mamwene ni attu o ikuru ni attu o machiri. Chittu chonkhaye chahoupiya wo iphiro awe ni wo nlhatu wawe.

Aebraniya 1:3
Mwaana phi waaria wo nthimicho wa Nlhuku, alhikaanaka ni Nlhuku mwanene, avarelhaka chittu chonkhaye wo nlhove nawe no machiri. Vamalhinhe awe unihapiha uwonya wihu, hokhalha vano wiirimu wiimonono wa Nlhuku o ikuru.

Aebraniya 4:12
Ukhalhawaya Nlhove na Nlhuku nikumi, no machiri, no wiithia, ninohoma mpaka nhina minepa ni mirima chihu thoko uphanga wo wiithia unothikilha velhi uno ni uno ni umwalhaaniha vanokumaana itturi cho iruttu ni makhura. Tho ninowaalhuwa uchuwelha moopuwelho ni minikwa cho mirima cha attu.

Nayohana 1:1
Vaachokhonlhe aya chittu chonkhaye chihinoopiya, Nlhove ahaawo, ni uyo aari ni Nlhuku, ni uyo aari Nlhuku.

Nayohana 1:14
Yoyo Nlhove uyo nkaakhalha ntu, nkaakhalha uwanihu. Ni hii nahoona nthimicho wawe, nthimicho wawe yoyo ri Mwaana o vekhawe a Nlhuku chanre nnema ni ikeekhene.

Nayohana 3:16
Nlhuku ahaattuna attu o velhaponi chinene, wo chiichammo etu, nkankhumiha Mwaana awe o yekha, riyoothe nonrumelhelha hipotere, nansho akhalhe ni ukumi wo uhimalha.

Nayohana 4:24
Nlhuku phi Iphumu. Chiichammo etu, attu anonthimicha anthananiya anthimicheke wo Iphumu ya Nlhuku ni ikeekhene thoko chiri awe.”

1 Nayohana 1:5
Ni ulha phi nttenga univanhe awe Yesu unohimia wiira, Nlhuku phi nthuko ni nhina mwawe khuuwo uripelha uriwoothe.

1 Nayohana 4:8
Ntu hiri ni nrima wo uttunana khanchuwelhaka Nlhuku ukhalhawaya Nlhuku phi uttunana.

1 Nayohana 4:16
Ni hii nihochuwelha ni urumelhelha wiira Nlhuku noonittuna. Nlhuku phi uttunana. Ni ntu ri ni nrima wo uttunana nokhalha nhina mwawe Nlhuku. Ni Nlhuku nokhalha nhina mwawe ntu uyo.

Nayohana 17:3
Ni ukumi wo uhimalha unari wiira uuchuwelhani inyuva, nrii yeekha inyu Nlhuku e ikeekhene, ni unchuwelha Yesu Kuristo, munrumme inyu.

Upatakulhelhiya 1:1
Wu phi upatakulhelhiya unonhimiechesha Yesu Kuristo, Nlhuku wanvahilhe awe wiira oonihe anamitheko awe malhove anohalha ukhumelhelha phiyaru. Kuristo ahonruma nnepa wo wiirimu awe anhimerie namitheko awe Yohana yayo malhove ayo.

Upatakulhelhiya 22:13
Mii phi Alfa ni Omega, O upacha o chittu chonkhaye ni Omalhelha o kila ittu, machokholhelho ni o umalhiha.”

Arumi 5:8
Nansho Nlhuku honooniha wiira noonittuna, ukhalhawaya vaari ihu bado o uwonya, Kuristo ahokhwa wo nlhatu wihu!

Upatakulhelhiya 1:17-18
[17] Paahi, kamwoonekeru, kahowulhuwa makukhu vamietoni vawe thoko ntu o ukhwa. Nansho uyo nkaakesha moono awe wo wiimonono vachulhu, nkeera, “Nhoove. Mii phi O upacha o chittu chonkhaye ni o Umalhelha o kila ittu.[18] Mii phi uyo rii nkumi. Kaari kinakhwilhe, nansho mwooneke, vano ki nkumi mahuku o uhimalha ni uhimalha. Mii phiri ni mittukulho cho unookhwani ni cho unaminepa.

2 Natim 3:16-17
[16] Ukhalhawaya Malhove Matakatifu onkhaye alhepiye wo uholhelhiya ni Iphumu ni Nlhuku. Ni ayo anoolhoka wo weettuchiha attu ikeekhene ni waamuka attu, wookolha ahiye iphiro chaya cho uwonya ni waalhaka wiira avire iphiro che ikekhiaye,[17] ikhalhe wiira ntu a Nlhuku atimire ni ukhalha tayari oorie uvara kila ntheko uri woombone.

Nayohana 10:30-33
[30] Athithi ni Miyaano niri amokaaru.”[31] Ayahudi nkayaalhokotta malhuku tho wiira amwaate.[32] Yesu nkeera, “Kihopanga ntheko mwinchi kivahiye aka na Athithi mwoonaka, phi ntheko waani etu wo chechiyo unoopangani nkaate ni malhuku?”[33] Ayahudi nkayaamwaakhulha, “Khaninowaatani malhuku wo nlhatu no mitheko choombone, nansho wo nlhatu no unlhava Nlhuku! Ukhalhawaya nneepanga Nlhuku, uno nnari ntu thoko hii.”

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015