A A A A A

Bad Character: [Vanity]

Arumi 12:2
Nhittwarihe makhalhelho o velhaponi va, nansho munhiyeke Nlhuku olhokiheni wo urukunusha irusho chinyu. Vavawo phi nohalha inyu uchuwelha uttuna wa Nlhuku ni uchuwelha ittu yoombone inonteelhiha nrima itiminre.

1 Natim 4:8
Wiichookolha iruttu unoolhoka nansho makhalhelho anonteelhiha Nlhuku ukhalhawaya ahonilheha upatta ukumi wo vano ni uyo unowa.

Ugalatia 5:16-26
[16] Paahi kineera wiira, Iphumu ya Nlhuku, oholhelhekeni mu ukumini mwinyu, vavawo khannolhoha tho nikakata no iruttu.[17] Ukhalhawaya nikakata no mwiiruttuni khaninaathana ni uttuna wo Iphumu ya Nlhuku. Ni uttuna wo Iphumu ya Nlhuku khunaathana ni nikakata no mwiiruttuni. Miaha miilhi chi khachinaathana. Paahi etu Iphumu ya Nlhuku aholhelhaka ukumi inyu, khannoria upanga chinothanana inyu mwaashinene.[18] Nansho mwaholhelhiyaka ni Iphumu ya Nlhuku, Malhehero khanootawarani tho.[19] Paahi etu, mitheko cho nikakata no mwiiruttuni mwa attu chihochuwaniaa. Phi ishembwere, ulhuva, uhilhoka,[20] ulhapelha isinyago, ukhwiri, uvingana, indewo, ihache, urushiya, ilhema, uhiiwanana, umwalhaana[21] ni uwehana pufia, uhapalhiya, umenyekha ni makina anolhikaana ni yayo. Kahowaamukani ni vano kinowaamukani tho wiira, thoko chenre aka wo uhimeriani wiira attu anopanga yayo khanowa apattaka Imwene ya Nlhuku ukhalha yawaya.[22] Nansho Iphumu ya Nlhuku nowiiha uttunana, uteelhiya, mpuha, uvilhelha, urera nrima, nrima wo waakaviha attu, ukhulhuvelhelhiya[23] umaalha ni wiitimarikha. Khaawo Malhehero anooria uvinga yayo.[24] Attu arii a Kuristo Yesu, ahokhomelhelha vansalaabani nikakata no mwiiruttuni mwaya vamoka ni nrima aya wo uhilhoka ni nikakata naya.[25] Iphumu ya Nlhuku honivaha ukumi, neeteke etu wo Iphumu ya Nlhuku.[26] Paahi etu nihiichoone mena nihitharamulhane mena nihoonelhane ihache naashineneru.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015