A A A A A

Angels and Demons: [Archangels]

Nayuuda 1:9
Ata Mikaele, nnepa o wiirimu mulhupalhe kheerilhe chiicho, vanne awe ni Nakare wo nlhatu no iruttu ya ashinna Musa. Mena khaalhikanche uchukulha ni unhukumulha Nakare wo unruwana nansho eerilhe “Athithi anene o uchacherekeni.”

1 Uthesalonike ೪:೧೬
Ukhalhawaya Athithi anene anoowa aakhuruwa ukhuma wiirimu ni malhehero ni nlhove no nnepa nholhelhi ni nipalhapata na Nlhuku no uruma chinene. Vavawo attu onkhaye akhwilhe anrumelhelhaka Kuristo anowa uhoolha uhihimmwa.

Upatakulhelhiya 12:7-9
[7] Yamalheke, yahokhumelhelha ikhoto wiirimu, Mikaele ni minepa o wiirimu chikhunanawe nkachaatakana ni inwaa yulhupalhe iyo ni akarumiya awe.[8] Nansho inwaa yulhupalhe iyo ni akarumiya awe yahaatiya, nkayoomolhiya wiirimu.[9] Paahi, inwaa yulhupalhe ilhe yahowonyeriya velhaponi. Yeyo phi inwaa yo khalhayi ineehaniya Nakare naathepiacha attu onkhaye o velhaponi. Eiyo, yahowonyeriya velhaponi ni minepa awe onkhaye vamoka ni uyo.

Luka 1:26
Mweri wo sita wo iweyi i Naelisabeti Nlhuku nkanruma nnepa wo wiirimu Gabrieli arwee iwani wi ilhapo yo Ugalilaya yeehaniya Nazareti.

Aebraniya 1:14
Chani minepa ayo phi apani? Yayo phi minepa anorumiya ni Nlhuku waakavihera alhe anohalha woopolhiya alhe.

Namatayo 18:10
“Mwiishungeke! Nhimpangelhe niphiondho mmoka aya ashinkani alha. Kinouhimeriani wiira minepa chaya cho wiirimu chiri muulhokelhani wo mahuku onkhaye wa Athumwanaka o wiirimu.”

Upatakulhelhiya 1:4
Mii Yohana kinoolhepa iwarakha irwee wo milhoko saba cha attu anrumelhenlhe Kuristo arii ilhapo yo Uasiya. Kinowulhapelhelhani nnema ni mpuha ukhuma wa Nlhuku, aariwo, riwo ni nowa. Ni ukhuma wo iphumu saba chiri mmiholho ihiche awe yo nthimicho,

Namatayo 22:30
Ukhalhawaya attu akhwilhe vanohalha aya uhihimushiya khanowa aathelha mena uthelhiya, anohalha ukhalha thoko minepa o wiirimu.

Luka 20:36
Anowa ukhalha thoko minepa mena khanowa aakhwa. Anowa ukhalha ashaana a Nlhuku ahihimushiye nnookhwani.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015