A A A A A

Nuodėmės: [Priklausomybė]


1 Korintiečiams 10:13-14
[13] Jums tekęs pagundymas tėra tik žmogiškas. Bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti.[14] Todėl, mano mylimieji, bėkite nuo stabmeldystės!

1 Jono 2:16
nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio.

1 Korintiečiams 15:33
Neapsirikite: ‘‘Blogos draugijos gadina gerus papročius!’‘

Laiškas 4:7
Todėl atsiduokite Dievui; priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų.

1 Korintiečiams 6:12
Viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet aš nesiduosiu niekieno pavergiamas!

1 Petro 5:10
O visokeriopos malonės Dievas, pašaukęs mus į savo amžinąją šlovę Kristuje Jėzuje, pats jus, trumpai pakentėjusius, ištobulins, sutvirtins, sustiprins ir pastatys ant tvirto pagrindo.

Psalmynas 50:15
Šaukis manęs nelaimės dieną­tai išgelbėsiu tave, o tu šlovinsi mane’‘.

Romiečiams 5:3-5
[3] Ir ne vien tuo. Mes taip pat džiaugiamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas ugdo ištvermę,[4] ištvermė­patirtį, patirtis­viltį.[5] O viltis neapvilia, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per Šventąją Dvasią, kuri mums duota.

1 Korintiečiams 6:9-11
[9] Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai,[10] nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės.[11] Kai kurie iš jūsų buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia.

Titui 2:12
ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio geidulių, santūriai, teisiai ir pamaldžiai gyventume šiame amžiuje,

Laiškas 1:2-3
[2] Mano broliai, laikykite didžiausiu džiaugsmu, kai patenkate į visokius išbandymus.[3] Žinokite, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę,

Hebrajams 4:15-16
[15] Juk mes turime ne tokį vyriausiąjį Kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip gundytą, tačiau nenusidėjusį.[16] Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamu metu.

Jono 3:16-17
[16] Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.[17] Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas.

Filipiečiams 4:13
Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina.

Psalmynas 95:8
‘‘neužkietinkite savo širdžių kaip Meriboje, kaip gundymo dieną dykumoje,

Mato 6:13
Ir nevesk mūsų į pagundymą, bet gelbėk mus nuo pikto; nes Tavo yra karalystė, jėga ir šlovė per amžius. Amen’.

Mato 26:41
Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundymą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas’‘.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info