A A A A A

Gyvenimas: [Grožis]


1 Petro 3:3-4
[3] Tegu puošia jus ne išorė­supinti plaukai, aukso papuošalai ar ištaigingi drabužiai,­[4] bet paslėptas širdies žmogus: nenykstančia, romia ir taikinga dvasia, kuri labai brangi Dievo akyse.

2 Korintiečiams 4:16
Todėl mes nepailstame. Nors mūsų išorinis žmogus ir nyksta, vidinis diena iš dienos atsinaujina.

Efeziečiams 2:10
Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.

Pradžios 1:27
Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą; pagal Dievo atvaizdą sutvėrė Jis jį; vyrą ir moterį sutvėrė Jis.

Izaijo 40:8
Žolė nuvysta, žiedas nukrinta, bet mūsų Dievo žodis išlieka per amžius’‘.

Filipiečiams 4:8
Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama,­apie visa, kas dora ir šlovinga.

Psalmynas 139:14
Girsiu Tave, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurtas. Kokie nuostabūs yra Tavo darbai, ir mano siela tai gerai žino.

Romiečiams 8:6
Kūniškas mąstymas­tai mirtis, o dvasiškas­gyvenimas ir ramybė.

Giesmių Giesmė 4:7
Tu graži, mano mylimoji, ir nėra tavyje dėmės.

Mato 6:28-29
[28] Ir kam gi rūpinatės drabužiu? Žiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia,[29] bet sakau jums: nė Saliamonas visoje savo šlovėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų.

1 Timotiejui 2:9-10
[9] Taip pat, kad moterys puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, ne supintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiu drabužiu,[10] bet,­kaip dera moterims, pasižyminčioms dievobaimingumu,­ gerais darbais.

1 Samuelio 16:7
Viešpats tarė Samueliui: ‘‘Nežiūrėk į jo išvaizdą nė į jo ūgį, nes Aš jį atmečiau. Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. Žmogus žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį’‘.

Koheleto 3:11
Jis skirtu laiku viską puikiai padarė. Jis įdėjo amžinybę žmogui į širdį, kad nė vienas žmogus nesuvoktų Dievo darbų nuo pradžios iki galo.

Galatams 3:26-27
[26] Juk jūs visi esate Dievo sūnūs per tikėjimą Jėzumi Kristumi.[27] Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi.

Patarlių 3:15-18
[15] Ji brangesnė už deimantus, su ja nesulyginama visa, ko galėtum trokšti.[16] Dešinėje jos rankoje ilgas amžius, o kairėje turtai ir garbė.[17] Jos keliai­malonės keliai, visi jos takai­ramybė.[18] Ji yra gyvybės medis visiems, kurie ją pagauna, laimingi, kas ją išlaiko.

Ezechielio 28:17-18
[17] Tavo širdis išpuiko dėl tavo grožio, tu praradai išmintį per savo spindesį. Aš parblokšiu tave ant žemės, priešais karalius, kad jie galėtų matyti tave.[18] Savo daugybe neteisybių ir apgaule prekyboje tu sutepei savo šventyklas. Todėl iš tavo vidaus Aš pažadinsiu ugnį, kuri sunaikins tave, visų akivaizdoje pavers tave pelenais žemėje.

Laiškas 1:23
Jei kas tėra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris žiūri į savo gimtąjį veidą veidrodyje.

Mato 23:28
Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo.

Patarlių 31:30
Žavumas apgauna ir grožis praeina, bet moteris, bijanti Dievo, bus giriama.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info