A A A A A

Gyvenimas: [Gyvūnai]


Pradžios 1:21
Taip Dievas sutvėrė didelius jūros gyvūnus ir visus kitus gyvius, kurie atsirado iš vandens, ir visus paukščius pagal jų rūšį. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai.

Pradžios 1:30
Ir visiems žemės gyvūnams, visiems padangių paukščiams ir visiems, kas kruta ant žemės, kas turi gyvybę, daviau visus žaliuojančius augalus maistui’‘. Ir taip įvyko.

Laiškas 3:7
Kiekviena žvėrių, paukščių, šliužų ir jūros gyvūnų veislė buvo sutramdyta ir yra sutramdoma žmogaus prigimties jėga.

Jeremijo 8:7
Net gandras, balandis, kregždė ir strazdas žino savo sugrįžimo laiką, bet mano tauta nežino Viešpaties nuostatų.

Jobo 35:11
kuris sutvėrė mus išmintingesnius už gyvulius ir padangių paukščius?’

Luko 3:6
Ir kiekvienas kūnas išvys Dievo išgelbėjimą’ ‘‘.

Luko 12:24
Įsižiūrėkite į varnus. Jie nei sėja, nei pjauna, neturi nei sandėlių, nei kluonų, ir Dievas juos maitina. Jūs nepalyginamai vertesni už paukščius!

Mato 6:26
Pažvelkite į padangių paukščius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos?

Patarlių 12:10
Teisusis rūpinasi savo gyvuliais, bet nedorėlio pasigailėjimas žiaurus.

Psalmynas 104:21
Ima riaumoti jauni liūtai, grobio ieškodami, ir prašo Dievą sau maisto.

Pradžios 2:19-20
[19] Viešpats Dievas, padaręs iš žemės visus žvėris bei padangių paukščius, juos atvedė prie Adomo, kad matytų, kaip jis juos pavadins; kaip Adomas pavadino kiekvieną gyvą padarą, toks ir yra jo vardas.[20] Adomas davė vardus visiems gyvuliams, padangių paukščiams ir visiems lauko žvėrims, tačiau tarp jų neatsirado padėjėjo, tinkamo žmogui.

Pradžios 9:2-3
[2] Tesibijo jūsų ir tedreba prieš jus visi žemės žvėrys, visi padangių sparnuočiai, visa, kas gyva žemėje, ir visos jūros žuvys. Visa tai atiduota į jūsų rankas.[3] Visa, kas juda ir gyva, bus jums maistui; visa jums duodu, kaip daviau žaliuojančius augalus.

Pradžios 1:24-28
[24] Dievas tarė: ‘‘Tegul žemė išaugina gyvūnus pagal jų rūšį: gyvulius, roplius ir laukinius žvėris, kiekvieną pagal savo rūšį!’‘ Ir taip įvyko.[25] Dievas padarė laukinius žvėris, gyvulius ir visokius roplius, kiekvieną pagal jų rūšį. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai.[26] Dievas tarė: ‘‘Padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Jie tevaldo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės!’‘[27] Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą; pagal Dievo atvaizdą sutvėrė Jis jį; vyrą ir moterį sutvėrė Jis.[28] Dievas juos palaimino ir tarė: ‘‘Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės!’‘

Patarlių 6:6-8
[6] Tinginy, eik pas skruzdę, apsvarstyk jos kelius ir būk išmintingas.[7] Ji neturi vadovo, prižiūrėtojo ar valdovo,[8] bet paruošia sau maisto vasarą ir pjūties metu renka atsargas.

Psalmynas 8:6-9
[6] Tu davei jam valdžią Tavo rankų darbams, jam po kojų visa padėjai:[7] visas avis ir jaučius, net lauko žvėris,[8] padangių paukščius ir jūrų žuvis, ir visa, kas jūros takais plaukioja.[9] Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus Tavo vardas visoje žemėje!

Jobo 12:7-10
[7] Paklausk žvėrių, jie tave pamokys, ir padangių paukščių­jie tau pasakys.[8] Kalbėk žemei, ji tau patars, jūros žuvys paaiškins tau.[9] Kas iš viso to nepažins, kad Viešpaties ranka tai padarė?[10] Jo rankoje yra kiekvieno gyvio siela ir kiekvieno žmogaus kvapas.

Izaijo 11:6-9
[6] Vilkas gyvens su avinėliu, leopardas gulės su ožiuku, veršis, jautis ir jaunas liūtas bus drauge, juos ganys mažas vaikas.[7] Karvė ir lokys ganysis, jų jaunikliai guls drauge ir liūtas ės šiaudus kaip jautis.[8] Motinos maitinamas kūdikis žais prie angies urvo, ir mažas vaikas kiš ranką į gyvatės olą.[9] Niekas nekenks ir nežudys mano šventame kalne. Kaip vanduo pripildo jūrą, taip žemė bus pilna Viešpaties pažinimo.

Koheleto 3:18-21
[18] Aš galvojau savo širdyje apie žmones: ‘‘Dievas bando juos ir leidžia jiems suprasti, kad jie patys iš savęs tėra gyvuliai’‘.[19] Žmonėms atsitinka kaip ir gyvuliams: kaip vieni miršta, taip ir kiti, ir visi vienodai kvėpuoja. Žmogus nėra pranašesnis už gyvulius; viskas yra tuštybė.[20] Visi eina į vieną vietą; visi yra iš dulkių ir vėl pavirs dulkėmis.[21] Kas žino žmogaus dvasią, kuri kyla aukštyn, ir gyvulių kvapą, kuris eina žemyn, į žemę?

Psalmynas 148:7-12
[7] Girkite Viešpatį, kas esate žemėje: jūrų pabaisos ir visos gelmės,[8] ugnie ir kruša, sniege ir migla, vėjai audringi, vykdantys Jo žodį,[9] kalnai ir kalvos, vaismedžiai ir kedrai,[10] žvėrys ir visi gyvuliai, žemės ropliai ir sparnuoti paukščiai.[11] Žemės karaliai ir visos tautos, kunigaikščiai ir žemės teisėjai,[12] jaunuoliai ir mergaitės, seniai ir vaikai,

Lithuanian Bible
Public Domain: No info