A A A A A

Gyvenimas: [Senėjimas]


1 Timotiejui 5:8
Jeigu kas neaprūpina savųjų, ir ypač savo namiškių, tas yra paneigęs tikėjimą ir blogesnis už netikintį!

2 Korintiečiams 4:16
Todėl mes nepailstame. Nors mūsų išorinis žmogus ir nyksta, vidinis diena iš dienos atsinaujina.

Pakartoto Įstatymo 32:7
Atsimink senąsias dienas, apsvarstyk praeitų kartų laikus; klausk savo tėvo, jis tau pasakys, savo senelių­jie tau papasakos.

Pakartoto Įstatymo 34:7
Mozė mirė šimto dvidešimties metų; nenusilpo jo akys ir jo jėgos neišseko.

Koheleto 7:10
Nesakyk: ‘‘Kodėl seniau buvo geriau negu dabar?’‘ Tai neišmintingas klausimas.

Išėjimo 20:12
Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duoda.

Pradžios 6:3
Tada Viešpats tarė: ‘‘Mano dvasia nekovos su žmonėmis amžinai, nes jie tėra kūnas; jų dienos bus šimtas dvidešimt metų!’‘

Pradžios 25:8
Abraomas mirė sulaukęs žilos senatvės ir pasisotinęs gyvenimu. Jis susijungė su savo tauta.

Izaijo 40:29
Jis duoda pavargusiam jėgų ir bejėgį atgaivina.

Izaijo 46:4
Aš esu, kuris nešiosiu jus ir jūsų senatvėje. Tai dariau ir toliau darysiu: nešiosiu ir globosiu jus.

Jobo 5:26
Tu nueisi į kapą senatvėje, būsi kaip javų pėdai, suvežami savo laiku.

Jobo 12:12-20
[12] Su senoliais išmintis, ir ilgaamžiai turi supratimą.[13] Su Juo išmintis ir galia, Jis išmano ir pamoko.[14] Jei Jis sugriauna, niekas nebegali atstatyti; jei Jis uždaro žmogų, niekas nebeatidaro.[15] Kai Jis sulaiko vandenis, jie išdžiūsta; kai siunčia juos, sunaikina žemę.[16] Jis yra galingas ir išmintingas, Jo žinioje apgavikas ir apgautasis.[17] Krašto patarėjams jis atima išmintį, o teisėjus padaro kvailus.[18] Jis atpalaiduoja karalių pančius ir juos sujuosia.[19] Jis atima kunigaikščiams garbę ir nuverčia galinguosius.[20] Jis nutildo patikimus kalbėtojus, o iš vyresniųjų atima supratimą.

Jobo 32:7
Aš galvojau: ‘Amžius tegul kalba, metų skaičius tepamoko išminties’.

Joelio 2:28
Po to Aš išliesiu savo dvasios ant kiekvieno kūno. Jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, seniai sapnuos sapnus ir jaunuoliai matys regėjimus.

Levitų 19:32
Atsistokite prieš žilą galvą, gerbkite senus žmones, bijokite savo Dievo. Aš esu Viešpats.

Filemonui 1:9
bet verčiau prašau vardan meilės toks, koks esu: aš, Paulius, senyvas žmogus, o šiuo metu ir Jėzaus Kristaus kalinys,

Psalmynas 71:9
Nie odrzucaj mnie w czasie starości; gdy ustanie moja siła, nie opuszczaj mnie.

Psalmynas 71:18
Dlatego i w starości, gdy będę już siwy, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o twojej mocy [temu] pokoleniu i wszystkim potomkom o twojej potędze.

Psalmynas 73:26
Choć moje ciało i serce ustanie, Bóg jest skałą mego serca i moim dziedzictwem na wieki.

Psalmynas 90:10-12
[10] Liczbą naszych dni jest lat siedemdziesiąt, a jeśli sił starczy, lat osiemdziesiąt, a to, co w nich najlepsze, to [tylko] kłopot i cierpienie, bo [szybko] mijają, a my odlatujemy.[11] Któż zna srogość twego gniewu? Albo [kto], bojąc się ciebie, [zna] twoją zapalczywość?[12] Naucz [nas] liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości.

Psalmynas 91:16
Długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie.

Patarlių 17:6
Koroną starców są synowie synów, a chlubą synów są ich ojcowie.

Patarlių 20:29
Chlubą młodzieńców jest ich siła, a ozdobą starców – sędziwość.

Patarlių 23:22
Słuchaj ojca, który cię spłodził, a nie gardź matką, gdy się zestarzeje.

Psalmynas 37:35
Widziałem niegodziwego bardzo wyniosłego i rozpierającego się jak zielone drzewo laurowe;

1 Kronikos 29:28
I umarł w późnej starości, syty dni, bogactw i sławy. A w jego miejsce królował Salomon, jego syn.

1 Karalių 3:14
A jeśli będziesz chodził moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak postępował Dawid, twój ojciec, wtedy przedłużę twoje dni.

Psalmynas 103:5
On nasyca dobrem twoje usta i odnawia twoją młodość jak u orła.

Titui 2:3
Podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre.

1 Timotiejui 5:1-2
[1] Starszego [człowieka] nie strofuj, lecz nakłaniaj jak ojca, młodszych – jak braci;[2] Starsze kobiety – jak matki, młodsze – jak siostry, z całą czystością.

Psalmynas 71:8-9
[8] Niech moje usta będą pełne twojej chwały, twojej sławy przez cały dzień.[9] Nie odrzucaj mnie w czasie starości; gdy ustanie moja siła, nie opuszczaj mnie.

Filipiečiams 3:20-21
[20] Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa.[21] On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko.

Izaijo 46:3-4
[3] Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała resztko domu Izraela, których noszę od łona, których piastuję od urodzenia:[4] Aż do waszej starości ja jestem ten sam i aż do siwizny będę was nosić. Ja was uczyniłem, ja też nosić będę; ja mówię, będę was nosił i was wybawię.

Psalmynas 92:12-15
[12] Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie.[13] Zasadzeni w domu PANA rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.[14] Nawet w starości wydadzą owoc, pełni sił i kwitnący;[15] Aby opowiadać, że PAN jest prawy; [on jest] moją skałą i nie ma w nim żadnej nieprawości.

Koheleto 12:1-7
[1] Pamiętaj więc o swoim Stwórcy w dniach swojej młodości, zanim nastaną złe dni i przyjdą lata, o których powiesz: Nie podobają mi się.[2] Zanim zaćmią się słońce, światło, księżyc i gwiazdy, a chmury powrócą po deszczu.[3] W dzień, w którym trząść się będą stróże domu i pochylą się silni mężczyźni, ustaną mielący, gdyż będzie ich mało, i zaćmią się patrzące przez okna;[4] I zamkną się drzwi na ulicę, gdy odgłos mielenia osłabnie, gdy będzie się wstawać na głos ptaków i przycichną wszystkie córki śpiewające.[5] Gdy też będą się bać wysokich miejsc i lękać na drodze, [gdy] zakwitnie drzewo migdałowe i szarańcza będzie ciężka i pragnienie ustanie, bo człowiek idzie do [swego] wiecznego domu, a płaczący będą chodzić po ulicach;[6] Zanim się zerwie srebrny sznur i stłucze złota czasza, nim rozbije się dzban u źródła i złamie się koło przy studni.[7] Wtedy proch powróci do ziemi, jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał.

Polska Biblia Gdansk 2017
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei