A A A A A

Sins: [Lying]


Jean 8:44
Tata na bino, ezali Zabolo; mpe bolingi kosala makambo oyo tata na bino alingaka. Ye azali mobomi banda na ebandeli; awumelaki kati na solo te, pamba te solo ezali kati na ye te. Tango akosaka, alobaka penza makambo oyo ewutaka kati na ye pamba te azali moto ya lokuta, mpe tata ya lokuta.

Sa nga bé yôli'n 5:3
Boye, Piere atunaki ye: “Ananiya, ndenge nini Satana atondisi motema na yo mpo ete okosa Molimo Mosantu, mpe obomba ndambo ya mbongo oyo otekeli elanga na yo?

ÉphÈsefue 4:29
Botika te ete ata liloba moko ya mabe ebima na minoko na bino, kasi kaka oyo ezali malamu, oyo ekoki kokolisa kondima, na ndenge ya posa na bango, mpo ete yango epesa bolamu na bato oyo bazali koyoka yango.

Colossesfue 3:9
Botika kokosana bino na bino, lokola bosibobwaka moto ya kala elongo na misala na ye,

1 Timothée 4:2
Mateya ya ndenge wana ewutaka na lokuta ya bato ya lokuta, baoyo makanisi na bango esiʼebeba, lokola nde ezika na libende ya moto.

Jacques 3:1
Bandeko na ngai, baoyo balukaka kokoma bateyi na kati na bino, bazala mingi te, mpo boyebi ete biso baoyo toteyaka, bakosambisa bisomakasi penza.

Sa nglô yile 22:15
Kasi bambwa, baoyo basalelaka kindoki, baoyo basalaka kindumba, baoyo babomaka bato, baoyo basambelaka bikeko, na baoyo nyonso balingaka mpe basalelaka lokuta, bakozala na libanda ya vile yango.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®