A A A A A

Mysteries: [Dreams]


Sa nga bé yôli'n 2:17
Na mikolo ya suka, elobaki Nzambe, nakosopa Molimo na ngai na bato nyonso. Bana na bino, ezala ya mibali to ya basi bakosakola, bilenge na bino bakozwa bimoniseli mpe mibange na bino bakolota bandoto.

Matthieu 2:13
Tango bakendaki, anzelu ya Nkolo abimelaki Zozefi na ndoto mpe alobaki na ye: —Telema, kamata mwana na mama na ye, mpe kina na Ezipito. Vanda kuna kino tango nakoyebisa yo pamba te Erode akoluka mwana, mpo na koboma ye.

Matthieu 2:19
Sima ya liwa ya Erode, anzelu ya Nkolo abimelaki Zozefi na ndoto na Ezipito,

Matthieu 1:20-23
[20] Awa azalaki kokanisa mpo na makambo yango, anzelu ya Nkolo abimelaki ye na ndoto, mpe alobaki na ye: —Zozefi mwana ya David, kobanga te mpo na kozwa Mariya mwasi na yo, pamba te zemi oyo azali na yango ewuti na Molimo Mosantu.[21] Akobota mwana mobali, bongo okopesa ye kombo Yesu, pamba teye moto akobikisa bato na ye na masumu na bango![22] Nyonso oyo esalamaki mpo ete maloba oyo Nkolo alobaki na monoko ya moprofeta ekokisama:[23] Boyoka, elenge mwasi oyo ayebi naino mobali te, akozwa zemi. Akobota mwana mobali, mpe bakopesa ye kombo Emanuele; yango elingi koloba: Nzambe azali elongo na biso!

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®