A A A A A

Life: [Music]


ÉphÈsefue 5:19
Bolendisana moko na moko kati na banzembo, masanzoli mpe banzembo oyo ewutaka na Molimo; boyemba mpe bokumisa Nkolo kati na mitema na bino.

Hébreu 2:12
alobaki: Nakoyebisa kombo na yo epai ya bandeko na ngai; nakoyemba masanzoli na yo na kati ya lingomba.

Colossesfue 3:16
Tika ete Liloba ya Klisto, kati na bomengo na yango nyonso, evanda kati na mitema na bino. Boteyana mpe bopesana toli moko na moko na bwanya nyonso. Boyemba banzembo, masanzoli, mpe banzembo oyo Molimo apesaka; boyembela Nzambe, na bozongisi matondi kati na mitema na bino.

Sa nglô yile 14:3-4
[3] Bazalaki koyemba nzembo ya sika liboso ya Kiti ya bokonzi, liboso ya bikelamo minei ya bomoi mpe ya bampaka. Mpe moto ata moko te akokaki koyekola nzembo yango, longola kaka bato wana nkoto nkama moko na ntuku minei na minei (144.000) oyo bakangolamaki na mabele.[4] Ezali bato oyo babebisaki nzoto na bango te na basi, pamba te bamibatelaki peto. Ezali baoyo bazalaki kolanda Mwana-meme na bisikanyonso ye azalaki kokende. Bakangolaki bango na kati ya bato, mpo bakaba bango epai ya Nzambe mpe epai ya Mwana-meme lokolamakabo ya liboso.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®