English
A A A A A

Life: [Adoption]

2 Corinthefue 6:18
“Nakozala Tata na bino, mpe bino bokozala bana na ngai ya mibali mpe ya basi,” elobi Yawe, Nkolo na nguya nyonso.

Jacques 1:27
Kosambela ya peto mpe oyo ezangi bosoto na miso ya Nzambe tatana biso yangʼoyo: kosalisa bana oyo bakufela baboti mpe basi oyobakufela mibali, kati na bapasi na bango, mpe komibatela peto na makambo ya mokili.

Matthieu 25:40
Kasi Mokonzi akozongisela bango: “Nalobi na bino ya solo, mbala nyonso bosalaki yango ata na motomoko na kati ya bandeko na ngai oyo ya mike, boyeba ete bosalaki yango na ngai.”

Jean 1:12-13
[12] Kasi bato nyonso oyo bayambaki ye, baoyo bandimaki kombo na ye, apesaki bango makoki ya kokoma bana na Nzambe.[13] Babotami bana na nzela ya mbotama ya bomoto te, na posa ya bomoto te, to mpe na mokano ya moto te, kasi na mokano ya Nzambe.

Galatiefue 4:4-5
[4] Kasi awa tango Nzambe akataki ekokaki, atindaki Mwana na ye, abotamaki na mwasi, na nse ya bokonzi ya Mibeko,[5] mpo ete akangola bato oyo bazalaki na nse ya bokonzi ya Mibeko, mpo tokoka kokoma bana na Nzambe.

Romefue 8:14-17
[14] Pamba te, baoyo batambolisamaka na Molimo ya Nzambe, bazali bana ya Nzambe.[15] Pamba te, bozwaki te molimo oyo ekomisaka bino bawumbu mpo ete bozala na kobanga, kasi bozwaki Molimo oyo akomisaka bino bana ya Nzambe. Mpe ezali na nzela ya Molimo wana nde togangaka: “Tata!”[16] Molimo Ye moko atatolaka na molimo na biso ete tozali bana ya Nzambe.[17] Mpe lokola tozali bana, tozali mpe bakitani ya bomengo: bakitani ya bomengo ya Nzambe, mpe bakitani ya bomengo elongo na Klisto, pamba te soki tozali komona pasi elongo na Ye, tokozwa mpe nkembo elongo na Ye.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®