English
A A A A A

Life: [Aging]

1 Timothée 5:8
Soki moto ayebi kosunga bato na ye te, mpe koleka kutu baoyo ya libota na ye moko, moto ya ndenge wana asiʼabwaka kondima mpe azali moto mabe koleka kutu moto oyo azangi kondima.

2 Corinthefue 4:16
Yango wana, tolembaka nzoto te; mpe ata soki bomoto na biso ya libanda ezali kobeba moke-moke, kasi bomoto na biso ya kati ekomaka, mokolo na mokolo, ya sika.

Philémon 1:9
kasi bolingo ezali kotinda ngai na makasi ete na senga yo—Ngai Polo, mobange, mpe sikʼoyo, moto ya boloko lisusu mpo na Yesu Kristo.

Tite 2:3
Ndenge moko mpe, teya mibange basi ete bazali na bomoi ya bosanto, batongaka bato te, mpe bazala bawumbu ya masanga te, kasi bateyaka makambo ya malamu.

1 Timothée 5:1-2
[1] Kopamela mobange na makasi te, kasi lendisa ye lokola nde azali tata na yo. Kamata bilenge mibali lokola bandeko na yo,[2] mibange basi lokola bamama na yo, bilenge basi lokola bandeko na yo ya basi, kati na bopeto nyonso.

Philippesfue 3:20-21
[20] Kasi biso, tozali bato ya mboka ya Likolo. Mpe tozalikozela Mobikisi na biso wuta kuna, Nkolo Yesu Kristo,[21] ye oyo, akobongola nzoto na biso ya mawa mpo ete ekoma lokola nzoto na ye ya nkembo, na nzela ya nguya oyo ezali kopesa ye makoki ya kotia biloko nyonso na nse ya bokonzi na ye.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®