A A A A A

Good Character: [Courage / Brave]


1 Corinthefue 15:58
Yango wana, bandeko balingami, botelema ngwi mpe eloko moko te eningisa bino. Bomipesa tango nyonso na mosala ya Nkolo, mpo boyebi malamu ete mosala na bino mpo na Nkolo ekozala pamba te.

ÉphÈsefue 6:10
Mpo na kosukisa: bozwa makasi na bino kati na Nkolo mpe kati na nguya ya makasi na ye.

Jean 14:27
Natikeli bino kimia; napesi bino kimia na ngai; napesi bino yango te ndenge mokili epesaka. Botika mitema na bino emitungisa te mpe bobanga te.

2 Timothée 1:7
Pamba te, Molimo oyo Nzambe apesaki biso ekomisaka biso bato ya kobanga te; kasi Molimo oyo etondisaka biso na nguya, na bolingo, mpe na koyeba komibatela.

1 Corinthefue 16:13
Bosenzela, botelema ngwi na kondima, bozala bato ya mpiko mpe ya makasi.

Marc 5:36
Kasi Yesu ayokaki maloba yango; mpe alobaki na mokonzi ya ndako ya mayangani: —Kobanga te; Ndima kaka!

Philippesfue 1:28
Bobanga banguna na bino te; yango ezali elembo mpo na bango ete bakobebisama, kasi bino bokobika, pamba te ezali Nzambe moto apesaka bino elonga.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®