A A A A A

Good Character: [Mercy]


Luc 6:36
Bozala bato ya mitema mawa, ndenge mpe Tata na bino azali moto ya motema mawa.

ÉphÈsefue 2:4
Kasi Nzambe oyo atondi na mawa, mpo na bolingo na ye oyo eleki monene, oyo alingaki biso na yango,

Tite 3:5
abikisaki biso; soki abikisaki biso, ezali te mpo na misala ya malamu oyo tosalaki, kasi ezali mpo na mawa na ye. Abikisaki biso na nzela ya kosukola biso na mbotama ya sika mpe na nzela ya kokomisa biso bato ya sika na nguya ya Molimo Mosantu,

Hébreu 4:16
Bongo topusana na elikya nyonso pene-pene na Kiti ya bokonzi ya ngolu, mpo ete bayokela biso mawa mpe tomona ngolu oyo ekosalisa biso na tango malamu.

1 Jean 1:3
—Tozali koyebisa bino oyo tomonaki mpe toyokaki, mpo ete bino mpe bokoka kozala lisanga na biso. Mpe lisanga na biso ezali elongo na Tata mpe elongo na Mwana na ye Yesu Kristo.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®