A A A A A

Good Character: [Integrity]


1 Pierre 3:16
Bobatela mitema na bino peto, mpo ete baoyo balobaka mabe mpo na bizaleli na bino ya malamu kati na Kristo, bakoka koyoka soni mpo na kofinga na bango.

2 Corinthefue 8:21
Pamba te, tosalaka nyonso ete tomonana sembo kaka miso ya Nkolo te, kasi mpe, na miso ya bato.

Jean 14:6
Yesu azongiselaki ye: —Ngai nazali nzela, solo, mpe bomoi. Moto moko te akoki koya epai ya Tata soki aleki na nzela na ngai te.

Hébreu 13:18
Bobondelaka mpo na biso, Pamba te toyebi solo ete mitema na biso ezali peto, mpe tolingi kozala na ezaleli ya malamu na makambo nyonso.

Luc 6:31
Makambo oyo bolingi ete bato basala mpo na bino, bosala yango mpe ndenge moko na bato mosusu.

Philippesfue 4:8
Bandeko, mpo na kosukisa, makambo nyonso oyo ezali ya solo, makambo nyonso oyo ezali ya kitoko, makambo nyonso oyo ezali ya sembo, makambo nyonso oyo ezali ya peto, makambo nyonso oyo batobalingaka, makambo nyonso oyo bato bakumisaka, soki likambo moko ezali malamu to oyo bato bakoki kokumisa, tika ete bokanisaka mpona makambo yango.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®