A A A A A

Angels and Demons: [Archangels]


Jude 1:9
Kasi ata Misiele, mokonzi ya baanzelu, tango atiaki tembe na zabolo mpo na oyo etali nzoto ya Moyize, amekaki te kobimisa maloba ya kofinga mpo na zabolo; kasi alobaki kaka: Tika Nkolo apamela yo!

1 Thessaloniquefue 4:16
Pamba te, tango motindo ekopesama na mongongo makasi, mongongo ya mokonzi ya baanzelu ekoyokana, mpe kelelo ya Nzambe ekobeta, Nkolo ye moko akokita wuta na Likolo; bongo bato oyo bakufa kati na Kristobakosekwa bato ya liboso.

Sa nglô yile 12:7-9
[7] Bongo etumba ebimaki na likolo: Misiele na baanzelu na ye babundaki na Dragon, mpe Dragon na baanzelu na ye babundisaki mpe Misiele.[8] Kasi dragon ezalaki na makasi mingi te, mpe babenganaki ye na Likolo.[9] Bongo babwakaki Dragon ya monene, yango nde “Nyoka ya kala”, oyo babengaka Zabolo to Satana; oyo akosaka bato ya mokili mobimba. Babwakaki yango na mabele, elongo na baanzelu na yango.

Luc 1:26
Na sanza ya motoba, Nzambe atindaki Anzelu Gabriel na vile moko ya Galileya, kombo na yango Nazareti,

Hébreu 1:14
Bongo baanzelu bazali banani? Bazali milimo oyo bazali kosalela Nzambe, mpe baoyo Nzambe azali kotinda mpo kosalela baoyo bakozwa lobiko.

Matthieu 18:10
Bokeba ete botiola ata mwana moko te na kati ya bana oyo pamba te, nalobi na bino: baanzelu na bango na Likolo, bamonaka tango nyonso elongi ya Tata na ngai oyo azali na Likolo.

Sa nglô yile 1:4
Ngai Jean, natindi mokanda oyo epai ya Mangomba sambo oyo ezali na mokili ya Azia: tika ete ngolu mpe kimia ezala na bino, wuta na Ye oyo azali, azalaki mpe azali koya, mpe wuta na milimo sambo oyo bazali liboso ya Kiti na ye ya Bokonzi,

Matthieu 22:30
Pamba te, sima ya lisekwa, mibali na basi bakobala te, mpe bakobalisa te, kasi bakozala lokola baanzelu na Likolo.

Luc 20:36
mpe bakokufa te; pamba te bakozala lokola baanzelu. Bakozala bana ya Nzambe, mpo bakosekwa kati na bakufi.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®