A A A A A

Additional: [Polygamy]


1 Corinthefue 7:1-5
[1] Sikʼoyo, mpo na makambo oyo bokomelaki ngai: eleki malamu ete mobali abala te.[2] Kasi, mpo na kokima makambo ya soni, eleki malamu ete mobali nyonso azala na mwasi na ye, mpe mwasi nyonso azala na mobali na ye.[3] Tika ete mobali akokisa posa ya mwasi na ye, mpe mwasi akokisa oyo ya mobali na ye.[4] Pamba te, nzoto ya mwasi ezali lisusu ya ye te, kasi, ya mobali na ye. Ndenge moko mpe, nzoto ya mobali ezali lisusu ya ye te, kasi, ya mwasi na ye.[5] Bopimelana nzoto te; kasi soki bolingi komipesa na mabondeli, bokoki koyokana bino mibale ete bosangisa nzoto te mpo na tango moke. Bongo na sima, bozongela kosangana, noki te, Satana akozwa nzela ya komeka bino mpo na kozanga makoki ya komikanga.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®