A A A A A

Life: [Health]


1 Corinthefue 6:19-20
[19] ?An si'a ke amun wunnen'n ti Nyanmien i Wawe'n b'o fa maan amun b'o ô amun nun'n i sua, o man an di'a amun tiaun?[20] Afin o tôô amun gua kpan, i so'n ti, liké kwlaa nga amunh yôh'n anh yô man o be i nyrunnyan.

3 Jean ୧:୨
N swran kpa, Nyanmien man liké kwlaa nga a yô'n o yô kpa, ye a yô dyuédyué, ke n si ke o wla'n wô Nyanmien su kpa'n sa.

1 Corinthefue ୧୦:୩୧
I so'n ti, se amunh dih liké ô, amunh nonh nzué annze nzan ô, se amunh yôh liké wié ô, anh yô i kwlaa so'n i nuan su man Nyanmien nyan nyrun.

1 Timothée 4:8
Afin bé wun kpinngbinle'n o ti kpa, sannge bé wun bo bé fa mantan Nyanmien'n o ti kpa sa'n kwlaa nun tre, o man se bé yô so'n, bé si ke béh nyanh nguan ke é ô ye'n nin ble ng'o ba lo'n nun.

ÉphÈsefue 5:18
Nanh an non nzan bô, afin o yô swran wannzô, sannge man Nyanmien Wawe'n sié amun mlonmlon.

Sa nga bé yôli'n 27:34
I so'n ti, nh sreh amun, anh di liké, afin se an di'n ye amunh nyanh nguaan. Amun nun wié fi i ti ndre kun sa su mlinman.

Sa nglô yile 14:12
Wa ye béh wunh Nyanmien i swran bo bé tra bé awlen bé fe i mmla'n su, bo bé lafi Jésus su kpa nion.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974