A A A A A

God: [Names of God]


Jean 1:1
Nde'n wô le lalaa i sin nan Nyanmien a bô ninngé'm bé yile bô, Nde'n nin Nyanmien bé ô le, Nde so'n ti Nyanmien.

Jean 14:6
Jésus sé i ke: Min ye n ti atin nin nanwle nin nguan nion. Swran nga wa si'an min nun'n, o dyu'a é Si wun lo.

Matthieu 6:9
I so'n ti, amun lie'n anh sé ke: É Si bo a ô nyanmien su lo'n man é bô o dunman fe,

Matthieu 28:19
I so'n ti, anh wo kô klé nvlénvlé'n kwlaa bé liké, man bé katyi n sonnzonfue, ye anh yô bé baptême é Si Nyanmien, nin i Wa'n, nin i Wawe'n bé dunman nun.

Sa nga bé yôli'n 4:12
I kunngba tye ye o kwla dé swraan, yele ke Nyanmien a sié'a swran ufle fi men'n nun wa bo i dunman nun é kwla fité nuon.

Sa nglô yile 1:8
É Min Nyanmien Kpli b'o ô le, b'o ô le lalaa, b'oh kah le'n, i waan o ti Alpha nin Oméga (*f45*).

Romefue 8:15
Afin Nyanmien i Wawe'n b'o fa mannin amun'n, i lie'n o fa'a amun katyi'a kanga, o wla'a amun sre, sannge o fa amun katyi ke Nyanmien klun ba sa. I so'n ti, é kwla kpan fle Nyanmien ke: Baba!

Philippesfue 2:10-11
[10] Nan ke liké kwlaa nga bé ô nyanmien su lo'n, nin asie'n su wa'n, nin asie'n i bô lo'n, bé ti i dunman Jésus'n, bé kôtô i bô,[11] ye o fité bé kwlaa bé nuan ke Jésus-Christ ti bé Min, nan é Si Nyanmien'n nyan nyrun.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974