A A A A A

Church: [Praising God]


Hébreu 13:15
I so'n ti, man manmanle nga é manman Nyanmien titi'n yô ke asénna liké bo é fa man Jésus ke o fa men'n sa. Ke éh yôh so'n, é bô i dunman.

ÉphÈsefue 1:6
nan ya bô i dunman yé dan b'o fe i awlen su Ba'n yôô yé'n ti.

ÉphÈsefue 5:19
Ke amunh kôkôh yale'n, anh kan psaume, anh tô Nyanmien manmanle dyué nin asonun dyué. Anh tu amun klun tô dyué manman é Min'n, anh kan psaume ng'o menmen'n.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974