A A A A A

Grēki: [Lāsts]


Kolosiešiem 3:8
Bet tagad arī jūs visu to noliekat: dusmību, bardzību, ļaunumu, Dieva zaimošanu, bezkaunīgus vārdus no savas mutes.

Kolosiešiem 4:6
Jūsu valoda lai ir arvienu mīlīga un ar sāli sālīta, ka jūs zināt ikvienam atbildēt, kā pienākas.

Efeziešiem 4:29
Nekādai nelietīgai valodai nebūs iziet no jūsu mutes; bet tādai, kas ir laba un derīga priekš uztaisīšanas, lai dod svētību tiem, kas to dzird.

Efeziešiem 5:4
Arī bezkaunīga būšana un ģeķīga tērzēšana vai smiekli, kas neklājās, bet jo vairāk pateikšana.

Izceļošana 20:7
Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi velti valkāt, jo Tas Kungs to nepametīs nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi velti valkā.

Jēkaba 1:26
Ja kam šķiet, ka tas Dievam kalpojot, un nesavalda savu mēli, bet savu sirdi pieviļ, Tā Dieva kalpošana ir nelietīga.

Jēkaba 3:10
No tās pašas mutes iziet svētīšana un lādēšana. Tam nebūs tā notikt, mani brāļi.

Jēkaba 3:5-12
[5] Tāpat arī mēle ir mazs loceklis un daudz ko padara; redzi, maza uguns, kādu lielu mežu tā iededzina![6] Mēle arīdzan ir uguns, pasaule pilna netaisnības; tāpat mēle starp mūsu locekļiem ir tas, kas visu miesu apgāna un iededzina visapkārt mūsu dzīvības ceļu, pati iededzināta no elles.[7] Jo ikkatra daba, tā zvēru, kā putnu, tā tārpu, kā jūras zvēru, top valdīta un ir tapusi valdīta no cilvēcīgas dabas;[8] Bet mēli neviens cilvēks nespēj savaldīt, to nepārvaramo ļaunumu ar nāves dzeloni.[9] Ar to mēs slavējam To Kungu un Tēvu, un ar to mēs nolādam cilvēkus, kas pēc Dieva ģīmja radīti.[10] No tās pašas mutes iziet svētīšana un lādēšana. Tam nebūs tā notikt, mani brāļi.[11] Vai arī no tā paša akas avota izverd salds un rūgts?[12] Mani brāļi, vai vīģes koks var nest eļļas koka augļus, vai vīna koks vīģes? Tāpat aka nevar dot sāļu un saldu ūdeni.

Leviticus 20:9
Ja kas savu tēvu vai savu māti lād, to būs nokaut; viņš savu tēvu vai savu māti lādējis, viņa asinis lai uz tā paliek.

Lūkas 6:28
Svētījiet tos, kas jūs nolād; lūdziet par tiem, kas jūs apkaitina.

Mateja 5:22
Bet Es jums saku: kas ar savu brāli dusmo, tas būs sodāms caur tiesu; bet kas uz savu brāli saka: raka(nevērtīgs)! Tas būs sodāms caur augsto tiesu; bet kas saka: ģeķi(bezdievis)! Tas būs sodāms elles ugunī.

1 Pētera 3:10
Jo kas grib dzīvību mīlēt un labas dienas redzēt, tas lai savu mēli klusina no ļauna un savas lūpas, ka tās viltību nerunā;

Mateja 15:11
Kas mutē ieiet, tas cilvēku nesagāna; bet kas no mutes iziet, tas cilvēku sagāna.

Sakāmvārdi 18:21
Nāve un dzīvība stāv mēles galā; kā kurš runā, tā tam būs.

Psalmi 109:17
Tāpēc ka viņš lāstu gribēja, tas viņam nāks; un svētības viņam negribējās, tad tā arī paliks tālu no viņa.

Romiešiem 12:14
Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nelādiet.

4 Karaļi 2:23-24
[23] Un viņš no turienes gāja uz Bēteli, un kad viņš pa ceļu uz augšu gāja, tad mazi puikas no pilsētas nāca ārā un to mēdīja un uz to sacīja: plikgalvi, nāc augšā, plikgalvi, nāc augšā![24] Un viņš apgriezās, un tos ieraudzījis viņš tos nolādēja Tā Kunga Vārdā. Tad divi lāči iznāca no meža un no tiem saplosīja četrdesmit un divus bērnus.

Mateja 15:10-11
[10] Un Viņš tos ļaudis pieaicinājis uz tiem sacīja: klausāties un saprotiet.[11] Kas mutē ieiet, tas cilvēku nesagāna; bet kas no mutes iziet, tas cilvēku sagāna.

Jēkaba 3:8-10
[8] Bet mēli neviens cilvēks nespēj savaldīt, to nepārvaramo ļaunumu ar nāves dzeloni.[9] Ar to mēs slavējam To Kungu un Tēvu, un ar to mēs nolādam cilvēkus, kas pēc Dieva ģīmja radīti.[10] No tās pašas mutes iziet svētīšana un lādēšana. Tam nebūs tā notikt, mani brāļi.

Mateja 15:18-20
[18] Bet kas no mutes iziet, tas nāk no sirds, un tas cilvēku sagāna.[19] Un no sirds nāk ļaunas domas, slepkavības, laulības pārkāpšanas, maucības, zādzības, nepatiesas liecības, zaimošanas.[20] Viss tas cilvēku sagāna; bet nemazgātām rokām ēst tas cilvēku nesagāna.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685