A A A A A

Dzīve: [Dzimšanas diena]


Efeziešiem 2:10
Jo mēs esam viņa darbs, radīti iekš Kristus Jēzus uz labiem darbiem, uz kuriem Dievs mūs papriekš ir sataisījis, ka mums iekš tiem būs staigāt.

Jeremija 29:11
Jo es zinu, kādas domas es par jums domāju, saka Tas Kungs: miera domas un ne ļaunas domas, ka es jums dodu to cerēto galu.

Jāņa 16:21
Kad sieva dzemdē, tad tā noskumusi, jo viņas stunda nākusi; bet kad tai tas bērns dzimis, tad viņa tās sāpes vairs nepiemin tās līksmības dēļ, ka cilvēks dzimis pasaulē.

Sakāmvārdi 9:11
Jo caur mani taps daudz tavu dienu un vairosies tev dzīvības gadi.

Psalmi 16:11
Tu man dari zināmu dzīvības ceļu, priekš tava vaiga ir līksmošanās pilnība, un prieks un jaukums pie tavas labās rokas mūžīgi.

Psalmi 20:4
Lai viņš tev dod pēc tavas sirds, un piepilda visus tavus padomus.

Psalmi 27:4-7
[4] Vienu lietu es no Tā Kunga lūdzos, to es meklēju tikuši(mana sirds vēlēšanās), ka es varu dzīvot Tā Kunga namā visu savu mūžu, raudzīt Tā Kunga laipnību un pielūgt viņa svētā vietā.[5] Jo ļaunā dienā viņš mani paslēpj savā dzīvoklī viņš mani sargā savas telts ēnā, viņš mani paaugstina uz akmens kalnu.[6] Un nu mana galva taps paaugstināta pār maniem ienaidniekiem, kas ir ap mani; un es upurēšu viņa teltī teikšanas upurus, es dziedāšu un slavēšu To Kungu.[7] Klausi, ak Kungs, manu balsi; kad es saucu, tad žēlo mani un atbildi man.

Psalmi 90:12
Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka gudru sirdi dabūjam.

Psalmi 91:11
Jo viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, tevi pasargāt uz visiem taviem ceļiem.

Psalmi 91:16
Ar ilgu dzīvošanu es viņu gribu paēdināt un viņam parādīt savu pestīšanu“.

Psalmi 118:24
Šī ir tā diena, ko Tas Kungs darījis; priecāsimies un līksmosimies par to.

Cefanjas 3:17
Tas Kungs, tavs Dievs, ir tavā vidū, stiprs Pestītājs, viņš priecāsies par tevi ar līksmību, viņš cietīs klusu savā mīlestībā, viņš priecāsies par tevi ar gavilēšanu.

Psalmi 37:4-5
[4] Priecājies iekš Tā Kunga, tad viņš tev dos tavas sirds lūgšanas.[5] Pavēli Tam Kungam savu ceļu un cerē uz viņu, tad viņš gan darīs.

Lamentations 3:22-23
[22] Tā Kunga žēlastība to dara, ka mēs vēl neesam pagalam, jo viņa apžēlošanās ir bez gala.[23] Tā ir ik rītu jauna, tava uzticība ir ļoti liela.

Cipari 6:24-26
[24] Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā;[25] Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai tev ir žēlīgs;[26] Tas Kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai tev dod mieru!

Psalmi 139:1-24
[1] Dāvida dziesma, dziedātāju vadonim. Kungs, tu mani pārmani un pazīsti.[2] Tu zini manu sēdēšanu un celšanos, tu proti manas domas no tālienes.[3] Lai eju, lai guļu, tu esi ap mani, un tev zināmi visi mani ceļi.[4] Jo nav ne vārda uz manas mēles; redzi, Kungs, to visu tu zini.[5] Tu meties ap mani pakaļā un priekšā un turi savu roku pār mani.[6] Šī atzīšana man ir visai brīnišķa un augsta, es to nevaru izprast.[7] Kur man būs aiziet no tava Gara, un kur man būs bēgt no tava vaiga?[8] Ja es kāptu debesīs, tad tu tur esi; ja es nogultos ellē, redzi, tu tur arīdzan esi.[9] Ja es ņemtu ausekļa spārnus un paliktu jūras galā.[10] Tad ir tur tava roka mani vadīs, un tava labā roka mani turēs.[11] Ja es sacītu: Lai tumsība mani apklāj un par nakti lai paliek gaisma ap mani:[12] Tad ir tumsība tavā priekšā nebūtu tumša, un nakts spīdētu kā diena, tumsība būtu kā gaisma.[13] Jo tu esi radījis manas īkstis, tu mani esi apsedzis manas mātes miesās.[14] Es tev pateicos, ka es ļoti brīnišķi esmu darīts, brīnišķi ir tavi darbi, un mana dvēsele to it labi zin.[15] Mani kauli tev nebija apslēpti, kad es slepenībā tapu darīts, kad es tapu iztaisīts zemes dziļumos.[16] Tavas acis redzēja mani, vēl neiztaisītu pīti, un visas nākamās dienas bija rakstītas tavā grāmatā, kad vēl nebija nevienas.[17] Cik dārgas man ir tavas domas, ak Dievs! Cik liels ir viņu skaits![18] Kad tās jāskaita, tad viņu vairāk nekā smiltis. Es uzmostos un vēl esmu pie tevis.[19] Ak Dievs, kaut tu bezdievīgo nokautu, un kaut asinsvainīgie no manis atstātos.[20] Tie par tevi runā ar negantību un tavi ienaidnieki lepojās ar viltu.[21] Vai man nebūs ienīdēt, kas tevi, Kungs, ienīst, un ieriebt, kas pret tevi ceļas?[22] Ienīdēt es tos ienīstu, tie man ir ienaidnieki.[23] Pārbaudi mani, ak Dievs, un atzīsti manu sirdi, izmeklē mani un atzīsti manas domas,[24] Un redzi, vai es esmu negantā ceļā, un vadi mani uz mūžīgu ceļu.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685