A A A A A

Baznīca: [Jēzus dzimšana]


Mateja 1:18-23
[18] Bet Jēzus Kristus piedzimšana bija tāda: kad Marija, viņa māte, Jāzepam bija saderēta, pirms tie nāca kopā, tā atradās grūta no Svētā Gara.[19] Bet Jāzeps, viņas vīrs, taisns būdams un negribēdams tai kaunu darīt, gribēja to slepeni atstāt.[20] Bet viņam tā savā prātā domājot, redzi, Tā Kunga eņģelis sapnī parādījās sacīdams: Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties, Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis; jo kas iekš tās dzimis, tas ir no Svētā Gara.[21] Un viņa dzemdēs dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt Jēzus; jo Viņš izpestīs savus ļaudis no viņu grēkiem.[22] Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, kas runāts no Tā Kunga caur to pravieti, kas saka:[23] Redzi, tā jumprava būs grūta un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu sauks Immanuels, tas ir tulkots: Dievs ar mums.

Lūkas 2:7-21
[7] Un viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un tā To ietina autiņos un To lika silē, jo tiem citur nebija rūmes tai mājas vietā.[8] Un gani bija ap to pašu vietu laukā pie laidariem, tie nomodā būdami naktī savus lopus sargāja.[9] Un redzi, Tā Kunga eņģelis pie tiem piestājās, un Tā Kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti.[10] Un tas eņģelis uz tiem sacīja: nebīstaties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks;[11] Jo jums šodien Tas Pestītājs dzimis, kas ir Kristus, Tas Kungs, Dāvida pilsētā.[12] Un to ņematies par zīmi: jūs atradīsiet bērnu autos ietītu un silē gulošu.[13] Un tūdaļ tur pie tā eņģeļa bija tas debesu draudzības pulks; tie Dievu slavēja un sacīja:[14] Gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts.[15] Un notikās, kad tie eņģeļi no tiem uz debesīm bija aizgājuši, tad tie gani runāja savā starpā: ejam tad nu uz Bētlemi, raudzīt, kas tur noticis, kā Tas Kungs mums licis ziņu dot.[16] Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un to bērniņu, silē gulošu.[17] Bet kad tie to bija redzējuši, tad tie izpauda to vārdu, kas tiem par to bērnu bija sacīts.[18] Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par to valodu, ko tie gani tiem bija sacījuši.[19] Bet Marija visus tos vārdus paturēja, tos savā sirdī apdomādama.[20] Un tie gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, kā uz tiem bija sacīts.[21] Un kad astoņas dienas bija pagājušas, ka tas bērns taptu apgraizīts, tad Viņa vārdu nosauca Jēzu, kā no tā eņģeļa bija sacīts, pirms Viņš bija ieņemts mātes miesās.

Mateja 2:1-12
[1] Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem,[2] saying, "Where is he who has been born king of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him."[3] When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him;[4] and assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born.[5] They told him, "In Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet:[6] "' And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; for from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel.'"[7] Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared.[8] And he sent them to Bethlehem, saying, "Go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word, that I too may come and worship him."[9] After listening to the king, they went on their way. And behold, the star that they had seen when it rose went before them until it came to rest over the place where the child was.[10] When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy.[11] And going into the house they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshiped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh.[12] And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way.

Galatiešiem 4:4
But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of woman, born under the law,

Lūkas 2:1-4
[1] In those days a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered.[2] This was the first registration when Quirinius was governor of Syria.[3] And all went to be registered, each to his own town.[4] And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David,

Jāņa Atklāsmes 12:1-5
[1] And a great sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars.[2] She was pregnant and was crying out in birth pains and the agony of giving birth.[3] And another sign appeared in heaven: behold, a great red dragon, with seven heads and ten horns, and on his heads seven diadems.[4] His tail swept down a third of the stars of heaven and cast them to the earth. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she bore her child he might devour it.[5] She gave birth to a male child, one who is to rule all the nations with a rod of iron, but her child was caught up to God and to his throne,

English Standard Version (ESV)
The Holy Bible, English Standard Version. ESV® Permanent Text Edition® (2016). Copyright © 2001 by Crossway Bibles, a publishing ministry of Good News Publishers.