A A A A A

Slikts Raksturs: [Sūdzas]


Psalmi 144:14
Ka mūsu liellopi augļojās, un ka postīšanas, laupīšanas, vaidēšanas nav pa mūsu ielām.

Nehemija 8:1
Kad nu septītais mēnesis atnāca, un Izraēla bērni bija savās pilsētās, tad visi ļaudis sapulcinājās kā viens vienīgs vīrs laukā priekš Ūdens vārtiem un sacīja uz Ezru, to rakstu mācītāju, lai tas atnes Mozus bauslības grāmatu, ko Tas Kungs Izraēlim bija pavēlējis.

Jesaja 24:11
Vīna pēc žēlojās uz ielām, zuduši visi prieki, zemes līksmība ir projām.

Jeremija 14:2
Jūda bēdājās, un viņa vārti tvīkst, sērodamies tie guļ pie zemes, un Jeruzālemes brēkšana kāpj uz augšu.

Sakāmvārdi 23:29
Kam gaudas? Kam vaidi? Kam bāršanās? Kam žēlabas? Kam skrambas par velti? Kam neskaidras acis?

Filipiešiem 4:6-7
[6] Nebēdājaties par neko; bet jūsu lūgšanas visās lietās lai pie Dieva top zināmas caur piesaukšanu un pielūgšanu ar pateikšanu.[7] Un tas Dieva miers, kas augstāks nekā visa saprašana, tas pasargās jūsu sirdis un jūsu domas iekš Kristus Jēzus.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685