A A A A A

Slikts Raksturs: [Nodevība]


Mateja 27:3-4
[3] Kad Jūdas, kas Viņu nodeva, redzēja, ka Viņš bija pazudināts; tad tas tam bija žēl, un tas atnesa atpakaļ tos trīsdesmit sudraba gabalus tiem augstiem priesteriem un vecajiem,[4] Un sacīja: es esmu grēkojis, nenoziedzīgas asinis nododams. Bet tie sacīja: kas mums par to bēdas? Raugi tu pats.

Mateja 6:14-15
[14] Jo kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedodat, tad jums jūsu Debesu Tēvs arīdzan piedos.[15] Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jums jūsu Debesu Tēvs jūsu noziegumus arī nepiedos.

Marka 11:25
Un kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, tad piedodat, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu noziegumus.

Mateja 7:12
Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem. Jo šī ir tā bauslība un tie pravieši.

Ebrejiem 4:15
Jo mums nav augsts priesteris, kas nevarētu iežēloties par mūsu vājībām, bet kas visās lietās ir kārdināts tā kā mēs, tomēr bez grēka.

Ģenēze 12:3
Un es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi lād, un iekš tevis visas ciltis virs zemes taps svētītas.

Romiešiem 3:23
Jo visi ir grēkojuši, un tiem trūkst teikšanas Dieva priekšā,

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685