A A A A A

Dzīve: [Novecošanās]


1 Timotejam 5:8
Bet ja kāds nerūpējas par savējiem, sevišķi par mājiniekiem, tas noliedz ticību un ir ļaunāks par neticīgo.

2 Korintiešiem 4:16
Tāpēc mēs nepagurstam, un lai gan mūsu ārīgais cilvēks iznīkst, iekšējais tomēr diendienā atjaunojas.

Filemonam 1:9
Tomēr mīlestības dēļ es tevi ļoti lūdzu, jo tu esi tāds kā sirmgalvis Pāvils, bet tagad arī Jēzus Kristus gūsteknis.

Titam 2:3
Tāpat vecākām sievietēm jāizturas, kā svētām pieklājas, lai nenodotos ļaunām valodām, pārmērīgai vīna dzeršanai un lai māca labu:

1 Timotejam 5:1-2
[1] Vecāku vīru nerāj, bet pamāci kā tēvu, jaunekļus - kā brāļus.[2] Vecākas sievietes - kā mātes, jaunākas - kā māsas visā šķīstībā!

Filipiešiem 3:20-21
[20] Bet mēs dzīvojam debesīm, no kurienes arī gaidām Pestītāju, mūsu Kungu Jēzu Kristu.[21] Viņš pārveidos mūsu pazemības miesu, pieskaņodams to savai godības miesai, ar spēku, kurā Viņš spēj pakārtot sev visu.

Latvian Bible LJD
Public Domain: LJD No Info