A A A A A

Slikts Raksturs: [Rūgtums]


Apustuļu Darbi 8:23
Kā es redzu, tu esi žults rūgtuma pilns un netaisnības saitēs.

Kolosiešiem 3:8-13
[8] Bet tagad arī jūs atmetiet to visu: dusmas, sarūgtinājumu, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgus vārdus no jūsu mutes![9] Nemelojiet viens otram! Novelciet veco cilvēku kopā ar viņa darbiem[10] Un apģērbiet jauno, kas atjaunojas atziņā saskaņā ar viņa Radītāja attēlu,[11] Kur vairs nav ne pagāna, ne jūda, ne apgraizītā, ne neapgraizīta, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visos ir Kristus.[12] Tāpēc kā Dieva izredzētie, svētie un mīlētie tērpieties sirsnīgā žēlsirdībā, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā, pacietībā,[13] Viens otru paciezdami un cits citam piedodami, ja vienam pret otru ir kāda sūdzība: kā Kungs jums piedevis, tā arī jūs.

Efeziešiem 4:26
Dusmojieties, bet negrēkojiet! Saule lai nenoriet pār jūsu dusmām!

Marka 11:25
Un piedodiet, kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, ja jums kas ir pret citu, lai arī jūsu Tēvs, kas ir debesīs, piedotu jums jūsu grēkus.

Romiešiem 3:14
Viņu mute ir lāstu un rūgtuma pilna;

Mateja 6:14-15
[14] Ja jūs piedosiet cilvēkiem viņu vainas, arī Debestēvs piedos jums jūsu grēkus.[15] Bet ja jūs nepiedosiet cilvēkiem, jūsu Tēvs nepiedos jums jūsu grēkus.

Jēkaba 1:19-20
[19] Ziniet, mani mīļie brāļi: katrs cilvēks, lai čakls klausīties, bet lēns runāt un lēns dusmoties.[20] Jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību.

Ebrejiem 12:14-15
[14] Tiecieties pēc miera ar visiem un pēc svētuma, bez tā neviens Dievu neredzēs.[15] Uzmaniet, ka neviens Dieva žēlastībai neizpaliktu, ka kāda rūgtuma sakne, augstu izaugusi, jums nekaitētu un daudzi ar to netiktu aptraipīti,

Efeziešiem 4:31-32
[31] Katrs sarūgtinājums un dusmas, un bardzība, un kliegšana, un zaimi, un katrs ļaunums lai ir tālu no jums![32] Bet esiet viens pret otru laipni un žēlsirdīgi! Piedodiet cits citam, tāpat kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.

Latvian Bible LJD
Public Domain: LJD No Info